Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3314 - Grau en Relacions Laborals

21832 - Immigració i Mercat de Treball


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21832 - Immigració i Mercat de Treball
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Zenia Agnes Andrea Hellgren
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

 

El paper dels immigrants al mercat laboral és una qüestió complexa i sovint carregada de prejudicis. L'objectiu del curs es proporcionar als estudiants els coneixements necessaris per tal de ser capaços de respondre preguntes de rellevància pràctica sobre la dinàmica de les migracions internacionals, la història contemporània de la immigració a Espanya, i sobre la integració dels immigrants als mercats laborals d’Espanya i Catalunya.

 

Competències associades

Competències generals:

1. G1 - Resolució de problemes

2. G2 - Comunicació oral i escrita

3. G3 - Capacitat d'anàlisis i síntesis

4. G4 - Compromís ètic

 

Competències específiques:

1. E2 - Marc normatiu de les relacions laborals

2. E5 - Direcció i gestió de persones

3. E11 - Assessoria i gestió de l'ocupació i la contractació laboral

4. E16 - Elaborar estratègies organitzatives i de gestió de persones

5. E24 - Orientacions per a la presa de decisions i l'avaluació de polítiques

específica.

 

Resultats de l'aprenentatge

Els estudiants aprendran dades sobre la immigració a Espanya i Catalunya i coneixeran diferents punts de vista sobre el paper dels immigrants al mercat laboral. Practicaran les seves capacitats critiques i analítiques per a saber valorar i interpretar la informació que troben.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Continguts

 

Lectura 1: Introducció: La immigració internacional a Espanya, una historia recent.

 

Lectura 2: La situació dels immigrants a Espanya i Catalunya: precarietat i desigualtat com a reptes socials.

 

Lectura 3: La integració d’immigrants de diversos orígens a la societat espanyola i catalana.

 

Lectura 4: Els immigrants al mercat de treball: sectors, ocupacions i condicions.

 

Lectura 5: Dona i immigrant al mercat de treball espanyol/català.

 

Lectura 6: Mobilitat social i segmentació ètnica al mercat laboral.

 

Lectura 7: Discriminació al món laboral: experiències viscudes d’immigrants.

 

Lectura 8: La inserció laboral de joves immigrants en situació vulnerable. 

 

Lectura 9: Oportunitats i obstacles: la situació de la segona generació d’immigrants.

 

Lectura 10: Xarxes de suport a la immigració i l’autoorganització dels col·lectius d’immigrants a Catalunya.

Lector convidat (virtualment): Javier Bonomi, president de FedeLatina, La Federació d’Associacions Llatinoamericanes de Catalunya.

 

Lectura 11: Participació i representació dels immigrants a la societat.

 

Lectura 12: Resum del curs i reptes del futur.

 

Metodologia docent

Format de les lectures

En les sessions teòriques s'explicaran conceptes i enfocaments d'anàlisi relacionats amb la immigració internacional com a fenomen social relativament nou a la societat espanyola i catalana; els reptes de la integració; la seva funció com a ma d’obra a determinats sectors professionals; i diversos aspectes de la situació sovint difícil dels immigrants al mercat laboral, com ara la precarietat i la discriminació. A l’última part del curs també parlarem del paper actiu dels immigrants per a canviar la seva situació mitjançant l’associacionisme i l’autoorganització.

Treball autònom

Lectura de la bibliografia obligatòria. Preparació de la redacció final (examen).

 

Avaluació

L'avaluació consistirà en un examen final que tindrà dues parts: primer, 10 preguntes sobre el contingut del curs (lectures i bibliografia), i segon, una redacció lliure de 2 pàgines sobre un problema opcional entre els 4 proposats per la professora el dia de l’examen.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

 1. Pacte Nacional per a la Interculturalitat (Generalitat de Catalunya, 2019):  https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1115/2019_10_10_Document_1_PNI_-_v2.pdf
 2. Ricard Zapata (2019): “Ciudadanía cultural, interculturalidad, espacio público y políticas de inclusión: una propuesta para jóvenes de barrios diversos” (la professora distribuirà aquest capítol el primer dia del curs)
 3. Sara Moreno, Ramon Alòs (2015) “La inmigración en España: ¿Una integración con pies de barro?” Política y Sociedad, Vol. 53, Núm 2 (2016): 509-528: https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/48312/48923
 4. Iglesias, Juan; Botella, Teresa; Rua, Antonio; Mielgo, Carlota y Caro, Raquel (2015) "Estudio sobre la situación laboral de la mujer inmigrante en España. Análisis y proposiciones para la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación". Informe final, OIM: https://www.comillas.edu/images/OBIMID/Estudio_Sobre_la_Situaci%C3%B3n_Laboral_de_la_Mujer_Inmigrante._OIM_2015_1.pdf

 

Pàgines web d’interés:

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): https://www.ilo.org/madrid/lang--es/index.htm

 

Oficina de extranjeros de Comisiones Obreras CCOO (CITE): https://www.ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx

 

UGT Inmigración: http://www.ugt.es/inmigracion

 

SOS Racisme: http://www.sosracisme.org/

 

FedeLatina (La Federació d’Associacions Llatinoamericanes de Catalunya): http://fedelatina.org/

 

Fundació Comtal (inserció laboral de joves immigrants en risc d’exclusió social): http://www.comtal.org/es/

 

 

 

 


Curs Acadèmic: 2021/22

3314 - Grau en Relacions Laborals

21832 - Immigració i Mercat de Treball


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21832 - Immigració i Mercat de Treball
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Zenia Agnes Andrea Hellgren
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

 

El paper dels immigrants al mercat laboral és una qüestió complexa i sovint carregada de prejudicis. L'objectiu del curs es proporcionar als estudiants els coneixements necessaris per tal de ser capaços de respondre preguntes de rellevància pràctica sobre la dinàmica de les migracions internacionals, la història contemporània de la immigració a Espanya, i sobre la integració dels immigrants als mercats laborals d’Espanya i Catalunya.

 

Competències associades

Competències generals:

1. G1 - Resolució de problemes

2. G2 - Comunicació oral i escrita

3. G3 - Capacitat d'anàlisis i síntesis

4. G4 - Compromís ètic

 

Competències específiques:

1. E2 - Marc normatiu de les relacions laborals

2. E5 - Direcció i gestió de persones

3. E11 - Assessoria i gestió de l'ocupació i la contractació laboral

4. E16 - Elaborar estratègies organitzatives i de gestió de persones

5. E24 - Orientacions per a la presa de decisions i l'avaluació de polítiques

específica.

 

Resultats de l'aprenentatge

Els estudiants aprendran dades sobre la immigració a Espanya i Catalunya i coneixeran diferents punts de vista sobre el paper dels immigrants al mercat laboral. Practicaran les seves capacitats critiques i analítiques per a saber valorar i interpretar la informació que troben.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Continguts

 

Lectura 1: Introducció: La immigració internacional a Espanya, una historia recent.

 

Lectura 2: La situació dels immigrants a Espanya i Catalunya: precarietat i desigualtat com a reptes socials.

 

Lectura 3: La integració d’immigrants de diversos orígens a la societat espanyola i catalana.

 

Lectura 4: Els immigrants al mercat de treball: sectors, ocupacions i condicions.

 

Lectura 5: Dona i immigrant al mercat de treball espanyol/català.

 

Lectura 6: Mobilitat social i segmentació ètnica al mercat laboral.

 

Lectura 7: Discriminació al món laboral: experiències viscudes d’immigrants.

 

Lectura 8: La inserció laboral de joves immigrants en situació vulnerable. 

 

Lectura 9: Oportunitats i obstacles: la situació de la segona generació d’immigrants.

 

Lectura 10: Xarxes de suport a la immigració i l’autoorganització dels col·lectius d’immigrants a Catalunya.

Lector convidat (virtualment): Javier Bonomi, president de FedeLatina, La Federació d’Associacions Llatinoamericanes de Catalunya.

 

Lectura 11: Participació i representació dels immigrants a la societat.

 

Lectura 12: Resum del curs i reptes del futur.

 

Metodologia docent

Format de les lectures

En les sessions teòriques s'explicaran conceptes i enfocaments d'anàlisi relacionats amb la immigració internacional com a fenomen social relativament nou a la societat espanyola i catalana; els reptes de la integració; la seva funció com a ma d’obra a determinats sectors professionals; i diversos aspectes de la situació sovint difícil dels immigrants al mercat laboral, com ara la precarietat i la discriminació. A l’última part del curs també parlarem del paper actiu dels immigrants per a canviar la seva situació mitjançant l’associacionisme i l’autoorganització.

Treball autònom

Lectura de la bibliografia obligatòria. Preparació de la redacció final (examen).

 

Avaluació

L'avaluació consistirà en un examen final que tindrà dues parts: primer, 10 preguntes sobre el contingut del curs (lectures i bibliografia), i segon, una redacció lliure de 2 pàgines sobre un problema opcional entre els 4 proposats per la professora el dia de l’examen.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

 1. Pacte Nacional per a la Interculturalitat (Generalitat de Catalunya, 2019):  https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1115/2019_10_10_Document_1_PNI_-_v2.pdf
 2. Ricard Zapata (2019): “Ciudadanía cultural, interculturalidad, espacio público y políticas de inclusión: una propuesta para jóvenes de barrios diversos” (la professora distribuirà aquest capítol el primer dia del curs)
 3. Sara Moreno, Ramon Alòs (2015) “La inmigración en España: ¿Una integración con pies de barro?” Política y Sociedad, Vol. 53, Núm 2 (2016): 509-528: https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/48312/48923
 4. Iglesias, Juan; Botella, Teresa; Rua, Antonio; Mielgo, Carlota y Caro, Raquel (2015) "Estudio sobre la situación laboral de la mujer inmigrante en España. Análisis y proposiciones para la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación". Informe final, OIM: https://www.comillas.edu/images/OBIMID/Estudio_Sobre_la_Situaci%C3%B3n_Laboral_de_la_Mujer_Inmigrante._OIM_2015_1.pdf

 

Pàgines web d’interés:

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): https://www.ilo.org/madrid/lang--es/index.htm

 

Oficina de extranjeros de Comisiones Obreras CCOO (CITE): https://www.ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx

 

UGT Inmigración: http://www.ugt.es/inmigracion

 

SOS Racisme: http://www.sosracisme.org/

 

FedeLatina (La Federació d’Associacions Llatinoamericanes de Catalunya): http://fedelatina.org/

 

Fundació Comtal (inserció laboral de joves immigrants en risc d’exclusió social): http://www.comtal.org/es/

 

 

 

 


Curs Acadèmic: 2021/22

3314 - Grau en Relacions Laborals

21832 - Immigració i Mercat de Treball


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21832 - Immigració i Mercat de Treball
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Zenia Agnes Andrea Hellgren
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

 

El paper dels immigrants al mercat laboral és una qüestió complexa i sovint carregada de prejudicis. L'objectiu del curs es proporcionar als estudiants els coneixements necessaris per tal de ser capaços de respondre preguntes de rellevància pràctica sobre la dinàmica de les migracions internacionals, la història contemporània de la immigració a Espanya, i sobre la integració dels immigrants als mercats laborals d’Espanya i Catalunya.

 

Competències associades

Competències generals:

1. G1 - Resolució de problemes

2. G2 - Comunicació oral i escrita

3. G3 - Capacitat d'anàlisis i síntesis

4. G4 - Compromís ètic

 

Competències específiques:

1. E2 - Marc normatiu de les relacions laborals

2. E5 - Direcció i gestió de persones

3. E11 - Assessoria i gestió de l'ocupació i la contractació laboral

4. E16 - Elaborar estratègies organitzatives i de gestió de persones

5. E24 - Orientacions per a la presa de decisions i l'avaluació de polítiques

específica.

 

Resultats de l'aprenentatge

Els estudiants aprendran dades sobre la immigració a Espanya i Catalunya i coneixeran diferents punts de vista sobre el paper dels immigrants al mercat laboral. Practicaran les seves capacitats critiques i analítiques per a saber valorar i interpretar la informació que troben.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Continguts

 

Lectura 1: Introducció: La immigració internacional a Espanya, una historia recent.

 

Lectura 2: La situació dels immigrants a Espanya i Catalunya: precarietat i desigualtat com a reptes socials.

 

Lectura 3: La integració d’immigrants de diversos orígens a la societat espanyola i catalana.

 

Lectura 4: Els immigrants al mercat de treball: sectors, ocupacions i condicions.

 

Lectura 5: Dona i immigrant al mercat de treball espanyol/català.

 

Lectura 6: Mobilitat social i segmentació ètnica al mercat laboral.

 

Lectura 7: Discriminació al món laboral: experiències viscudes d’immigrants.

 

Lectura 8: La inserció laboral de joves immigrants en situació vulnerable. 

 

Lectura 9: Oportunitats i obstacles: la situació de la segona generació d’immigrants.

 

Lectura 10: Xarxes de suport a la immigració i l’autoorganització dels col·lectius d’immigrants a Catalunya.

Lector convidat (virtualment): Javier Bonomi, president de FedeLatina, La Federació d’Associacions Llatinoamericanes de Catalunya.

 

Lectura 11: Participació i representació dels immigrants a la societat.

 

Lectura 12: Resum del curs i reptes del futur.

 

Metodologia docent

Format de les lectures

En les sessions teòriques s'explicaran conceptes i enfocaments d'anàlisi relacionats amb la immigració internacional com a fenomen social relativament nou a la societat espanyola i catalana; els reptes de la integració; la seva funció com a ma d’obra a determinats sectors professionals; i diversos aspectes de la situació sovint difícil dels immigrants al mercat laboral, com ara la precarietat i la discriminació. A l’última part del curs també parlarem del paper actiu dels immigrants per a canviar la seva situació mitjançant l’associacionisme i l’autoorganització.

Treball autònom

Lectura de la bibliografia obligatòria. Preparació de la redacció final (examen).

 

Avaluació

L'avaluació consistirà en un examen final que tindrà dues parts: primer, 10 preguntes sobre el contingut del curs (lectures i bibliografia), i segon, una redacció lliure de 2 pàgines sobre un problema opcional entre els 4 proposats per la professora el dia de l’examen.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

 1. Pacte Nacional per a la Interculturalitat (Generalitat de Catalunya, 2019):  https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1115/2019_10_10_Document_1_PNI_-_v2.pdf
 2. Ricard Zapata (2019): “Ciudadanía cultural, interculturalidad, espacio público y políticas de inclusión: una propuesta para jóvenes de barrios diversos” (la professora distribuirà aquest capítol el primer dia del curs)
 3. Sara Moreno, Ramon Alòs (2015) “La inmigración en España: ¿Una integración con pies de barro?” Política y Sociedad, Vol. 53, Núm 2 (2016): 509-528: https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/48312/48923
 4. Iglesias, Juan; Botella, Teresa; Rua, Antonio; Mielgo, Carlota y Caro, Raquel (2015) "Estudio sobre la situación laboral de la mujer inmigrante en España. Análisis y proposiciones para la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación". Informe final, OIM: https://www.comillas.edu/images/OBIMID/Estudio_Sobre_la_Situaci%C3%B3n_Laboral_de_la_Mujer_Inmigrante._OIM_2015_1.pdf

 

Pàgines web d’interés:

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): https://www.ilo.org/madrid/lang--es/index.htm

 

Oficina de extranjeros de Comisiones Obreras CCOO (CITE): https://www.ccoo.cat/aspnet/immigracio.aspx

 

UGT Inmigración: http://www.ugt.es/inmigracion

 

SOS Racisme: http://www.sosracisme.org/

 

FedeLatina (La Federació d’Associacions Llatinoamericanes de Catalunya): http://fedelatina.org/

 

Fundació Comtal (inserció laboral de joves immigrants en risc d’exclusió social): http://www.comtal.org/es/