Consulta de Guies Docents

Curs Acadèmic:

803 - Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

8037 - Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada


  En aquesta aplicació podreu consultar les Guies docents de les assignatures a partir del curs 2016-17. Per a cursos anteriors, s'ha d'accedir al següent enllaç http://www.upf.edu/pra/
Curs Codi Assignatura Assignatura Crèdits Període Grups de l'assignatura i Idioma
1 31363 Semàntica i Pragmàtica 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Martina Elisabeth Wiltschko
Anglès
101 - Seminari Segon trimestre Martina Elisabeth Wiltschko
Anglès
102 - Seminari Segon trimestre Martina Elisabeth Wiltschko
Anglès
1 31370 Argumentació en Anàlisi Lingüística 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Alexandre Alsina Keith
Anglès
1 31372 Tècniques Experimentals i d'Observació 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Silvia Perpiñan Hinarejos
Anglès
101 - Seminari Primer trimestre Silvia Perpiñan Hinarejos
Anglès
102 - Seminari Primer trimestre Silvia Perpiñan Hinarejos
Anglès
1 31373 Corpus i Eines Informàtiques 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Maria Nuria Bel Rafecas
Anglès
101 - Seminari Primer trimestre Maria Nuria Bel Rafecas
Anglès
102 - Seminari Primer trimestre Maria Nuria Bel Rafecas
Anglès
1 31374 Morfologia i Lèxic 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Elisenda Bernal Gallen
Castellà
1 31376 Sintaxi 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Jose Maria Fontana Mendez
Anglès
101 - Seminari Primer trimestre Jose Maria Fontana Mendez
Anglès
102 - Seminari Primer trimestre Sara Aisha Covas Amido
Anglès
1 31377 Fonètica i Fonologia 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Pilar Prieto Vives
Anglès
101 - Seminari Primer trimestre Celia Gorba Masip
Anglès
102 - Seminari Primer trimestre Xiaotong Xi
Anglès
1 31378 Adquisició del Llenguatge i Bilingüisme 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Aurora Bel Gaya
Anglès
1 31381 Processos d'Aprenentatge de Llengües 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Fernando Guzmán Simón
Castellà
2 - Teoria Segon trimestre Daniel Cassany Comas
Castellà
1 31388 Temes Avançats de Teoria Lingüística 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Jose Francisco Quer Villanueva
Anglès
1 31389 Variació i Canvi Lingüístic 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Joan Josep Maria Costa Carreras
Anglès
1 31393 Procediments i habilitats a l'aula 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Encarnacion Atienza Cerezo
Castellà
1 31394 Gramàtica Pedagògica de l'Espanyol 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Carmen Lopez Ferrero
Castellà
1 32134 Semàntica computacional 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Gemma Boleda Torrent
Lucas Weber
Eleonora Gualdoni
Anglès
1 32138 Processament del llenguatge natural 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Thomas Simon Brochhagen
Anglès
1 32139 Treball fi de màster 15.0 Tercer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Treball fi d'estudis Tercer trimestre Sergi Torner Castells
Maria Nuria Bel Rafecas
Maria Dolors Cañada Pujols
Joan Josep Maria Costa Carreras
Wolfram Hinzen
Silvia Perpiñan Hinarejos
Thomas Simon Brochhagen
Martina Elisabeth Wiltschko
Pilar Prieto Vives
Carmen Perez Vidal
Laia Mayol Toll
Janet-Ann Decesaris Ward
Louise Elizabeth Mcnally Seifert
Carmen Lopez Ferrero
Rosa Estopa Bagot
Català, Castellà, Anglès
1 32143 Interacció en llenguatge natural 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Leo Wanner
Aleksandr Shvets
Anglès
1 32144 Anivellament en lingüística 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Silvia Gabarro Lopez
Anglès
2 - Teoria Primer trimestre Blanca Calvo Figueras
Anglès
1 32361 Cognició i adquisició del llenguatge 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Carmen Perez Vidal
Anglès
1 32362 Lèxic i ensenyament de llengua 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Rosa Estopa Bagot
Castellà
1 32363 Trastorns del llenguatge i la cognició: enfocaments empírics 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Wolfram Hinzen
Pendent
1 32450 Terminologia, neologia i societat 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Merce Lorente Casafont
Castellà
1 32451 Teories de l'Enunciació i Gèneres Orals 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Alba Mila Garcia
Elisabeth Veronica Miche Comerma
Castellà
1 32452 Discurs i Cognició Social 5.0 Segon trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Segon trimestre Teunis Adrianus Van Dijk
Maria Montserrat Ribas Bisbal
Castellà
1 32453 Traducció i Text 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Patricio Zabalbeascoa Terran
Castellà
101 - Seminari Primer trimestre Patricio Zabalbeascoa Terran
Castellà
102 - Seminari Primer trimestre Patricio Zabalbeascoa Terran
Castellà
1 32454 Traducció i Llengua 5.0 Primer trimestre
Grup Període Professors Idioma Horaris
1 - Teoria Primer trimestre Anna Maria Espunya Prat
Castellà
101 - Seminari Primer trimestre Anna Maria Espunya Prat
Castellà
102 - Seminari Primer trimestre Anna Maria Espunya Prat
Castellà