Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

29417 - Aula de Cinema


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
29417 - Aula de Cinema
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3 i 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Nuria Cancela Lopez, Albert Elduque Busquets
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aula de Cinema és una assignatura ofertada conjuntament per la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i diversos centres catalans d’educació superior (UPF, UAB, UB, URL, UIC, UVic, Elisava, La Casa del Cine, Bande à Part, ECIB, Educa tu Mirada, FX Animation, Film-Història). En aquesta matèria es realitzarà un recorregut per la Història del Cinema a través d'algunes pel·lícules representatives i es reflexionarà sobre la programació com a pràctica de transmissió cinematogràfica. Amb aquest objectiu, la Filmoteca ofereix un programa específic, que consisteix en 30 pel·lícules que van des dels orígens del cinema fins a l'actualitat. Les sessions, que s'estenen al llarg de tot el curs, des d'octubre fins al mes de juny, van precedides sempre d'una presentació a càrrec del professorat dels centres educatius que ofereixen el programa. Per aprovar la matèria, l’estudiantat ha d'assistir a 20 de les 30 pel·lícules proposades i superar el treball final de l'assignatura.

 

D’altra banda, les sessions i les presentacions a la Filmoteca es complementaran amb algunes sessions de discussió a la Universitat Pompeu Fabra, en les quals s’abordaran diferents metodologies crítiques per a acostar-se a les pel·lícules i es discutiran les pel·lícules vistes al llarg del trimestre. 

 

Per tant, el principal objectiu de l'assignatura és aprofitar el cicle de la Filmoteca per visionar algunes pel·lícules clau de la història del cinema.

 

El segon objectiu és que l'alumnat aprengui a valorar críticament la programació cinematogràfica a través de la confecció d’un programa i de les eines per a la seva difusió. Aquest treball es desenvoluparà amb la col·laboració dels Serveis Educatius de la Filmoteca i permetrà programar dues sessions del cicle Aula de Cinema.

Competències associades

Competències generals

 • Capacitat de comunicar informació, idees, problemes i solucions tant en audiències expertes como no expertes.
 • Consciència dels mètodes més rellevants de la interpretació historiogràfica.
 • Capacitat per discernir la història i evolució de la fotografia, el cinema, la ràdio i la televisió a través de les seves propostes estètiques i industrials.
 • Antropologia social i cultural dels llenguatges audiovisuals.
 • Capacitat per a l'anàlisi dels relats audiovisuals dins de determinades condicions culturals i sociopolítiques.

Competències específiques

 • Potenciar l'hàbit de l'assistència al cinema en sales i entendre aquest acte en la seva dimensió cultural com a fòrum d'interacció crítica.
 • Desenvolupar les eines suficients per  aprendre a interpretar les imatges des de diferents punts de vista i formats.
 • Obrir la reflexió al voltant de l'evolució del cinema al llarg de la història i de la seva relació amb els nous mitjans.
 • Potenciar la capacitat crítica a partir de textos audiovisuals i literaris, així com de l'opinió d'especialistes en la matèria.
 • Desenvolupar un discurs propi que dialogui amb la tradició teòrica i artística precedent.
 • Analitzar críticament el cànon en el cas concret de la història del cinema.
 • Aprendre les lògiques de programació d'una institució cultural. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

4. Educació de qualitat.

5. Igualtat de gènere.

11. Ciutats i comunitats sostenibles.

16. Pau, justícia i institucions sòlides.

Continguts

Projeccions a la Filmoteca de Catalunya

30 sessions, del 5 d’octubre de 2022 al 24 de maig de 2023.

Dimecres a les 17:00

Aula B: dimecres 31 de maig de 2023 i dimecres 7 de juny de 2023 a les 17:00

 

Seminaris a la Universitat Pompeu Fabra

12 sessions

Dilluns 16:30-18:30

 

03/10/2022, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

La descoberta de les imatges. La revelació cinematogràfica, la memòria i l’exercici crític.

 

24/10/2022, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Càmera, muntatge, so, música. Construcció visual i sonora del llenguatge cinematogràfic. La sala de cinema com a espai de descoberta i trobada.

 

14/11/2022, de 16:30 a 18:30

Visita a la Filmoteca de Catalunya.

 

28/11/2022, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

La programació cinematogràfica. Descoberta, historiografia, construcció i muntatge. Henri Langlois i la Cinémathèque Française.

 

09/01/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

La crítica cinematogràfica en perspectiva. Mutacions de format: del text al videoassaig.

Sessió de tutories.

 

30/01/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Tutories dels projectes de programació, en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya.

 

20/02/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Els festivals de cinema: fonaments històrics i dinàmiques de programació. Venècia i Cannes. El festival com a ritu de pas.

 

06/03/2023, de 16:30 a 18:30

Presentació dels projectes a la Filmoteca de Catalunya davant de les responsables de Programació i Serveis Educatius.

 

17/04/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

La figura de l’actor/actriu. Construcció de l’estrella, performance i posada en escena.

Preparació Aula B. 

 

08/05/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Formes alternatives de projecció: de les sales d’exposició al cinema ambulant. Experiències interartístiques i projectes de divulgació.

Preparació Aula B.

 

15/05/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Preparació Aula B. Sessió de tancament.

 

24/05/2023, de 14:30 a 16:00

Visita a l’Arxiu Xcèntric, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Metodologia docent

- Projecció i discussió de pel·lícules a la Filmoteca de Catalunya.

- Projecció de fragments i discussió.

- Treball en grup i presentació  de propostes a la classe.

- Exercicis d’escriptura.

- Treball d’anàlisi i argumentació.

 

Avaluació

L’avaluació es realitzarà a partir d’un exercici individual, un treball en grup i la participació a classe.

Exercici individual
Entrega: 07/11/2022
Pes a la nota final: 10%

Treball en grup (3-4 persones)
Programar un cicle que combini pel·lícules del programa d’Aula de Cinema amb eleccions pròpies de l’alumnat.

Avaluació continuada amb nota conjunta i coavaluació.

Primera avaluació (10/03/2023).
Pes a la nota final: 30%.
Activitats d’avaluació:
- Tutories amb el professorat sobre el cicle.
- Tutories amb les responsables de Programació de la Filmoteca de Catalunya sobre l’Aula B.
- Presentacions a la Filmoteca de Catalunya sobre l’Aula B.

Segona avaluació (22/05/2023).
Pes a la nota final: 40%.
Activitats d’avaluació:
- Presentacions a classe sobre els films de l’Aula B.
- Entrega de dossier final sobre el cicle.

Participació a classe
Pes a la nota final: 20%

 

Recuperació

 

Per optar a la recuperació de l’assignatura cal haver assistit a un mínim de 20 sessions del programa de la Filmoteca i haver lliurat l'exercici individual i haver realitzar les activitats del treball en grup dins de les dates establertes. La no presentació d’algun exercici o activitat comportarà un No Presentat i no hi haurà possibilitat de recuperació. 

 

La recuperació consistirà en l’entrega d’aquelles activitats suspeses, que faran mitjana amb les notes anteriors.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

BAZIN, André. ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp, 1990.

BELLOUR, Raymond. Entre imágenes. Foto. Cine. Vídeo. Buenos Aires: Colihue, 2009.

BERGALA, Alain. La hipótesis del cine: pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes, 2007.

BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós, 1995.

BOU, Núria. Plano/contraplano: de la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.

DE BAECQUE, Antoine (ed.). Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia. Barcelona: Paidós, 2005.

DE VALCK, Marijke (ed.). Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. 

DYER, Richard. Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética. Barcelona: Paidós, 2001

GUERIN, Marie Anne. El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós, 2004. 

KAPLAN, E. Ann. Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara. Madrid: Cátedra, 1998.

KEATHLEY, Christian; MITTELL, Jason & GRANT, Catherine (eds.). The videographic essay: practice and pedagogy, 2019. http://videographicessay.org/  

MASOTTA, Cloe (ed.) Dossier “La revelación cinematográfica”. Contrapicado, 40, 2011.

MULVEY, Laura. Placer visual y cine narrativo. Valencia: Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, 1988.

 

Bibliografia complementària

BALSOM, Erika. "Between Art and Film: Revisiting the Exhibition 'Passages de l'Image'." STILL – Studies on Moving Images, 2022. https://still.inbetweenartfilm.com/en/between-art-and-film-revisiting-the-exhibition-passages-de-limage/

CHION, Michel. La voz en el cine. Madrid: Cátedra, 2004.

COLAIZZI, Giulia. Feminismo y teoría fílmica. Valencia: Epistema, 1995.

DANEY, Serge. Cine, arte del presente. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2004.

DE BAECQUE, Antoine; TESSON, Charles (eds.). Una cinefilia a contracorriente. La Nouvelle Vague y el gusto por el cine americano. Barcelona: Paidós: 2004. 

DE LUCAS, Gonzalo (ed.). Dossier “Projecció / muntatge”, Comparative Cinema, n. 1, 2012. https://raco.cat/index.php/Comparativecinema/issue/view/19879 

GUARNER, José Luis. Autorretrato del cronista. Barcelona: Anagrama, 1994.

HOLLINGER, Karen. The actress. Hollywood Acting and the Female Star. Nueva York y Londres: Routledge, 2006.

JENKINS, Tricia (ed.). International film festivals: contemporary cultures and history beyond Venice and Cannes. London/New York: I.B. Tauris, 2018.

PINEL, Vincent. El montaje. El espacio y el tiempo del film. Barcelona: Paidós, 2007.

SIETY, Emmanuel. El plano en el origen del cine. Barcelona: Paidós, 2004.

SHINGLER, Martin. Star Studies. A Critical Guide. London: Palgrave Macmillan, 2012.

THORNHAM, Sue (ed.). Feminist Film Theory: A Reader. New York: New York University Press, 1999. 

 


Academic Year: 2022/23

3381 - Bachelor's degree in Audiovisual Communication

29417 - Film Classroom


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
338 - Faculty of Communication
Study:
3381 - Bachelor's degree in Audiovisual Communication
Subject:
29417 - Film Classroom
Ambit:
---
Credits:
4.0
Course:
3 and 1 and 4
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Teachers:
Nuria Cancela Lopez, Albert Elduque Busquets
Teaching Period:
Third quarter
Schedule:

Presentation

Aula de Cinema is a module organised by Filmoteca de Catalunya together with some Catalan higher education institutions (UPF, UAB, UB, URL, UIC, UVic, Elisava, La Casa del Cine, Bande à Part, ECIB, Educa tu Mirada, FX Animation, Film-Història). This module presents a journey across Film History by focusing on some remarkable works, and proposes some practices and tools for visual analysis and the exploration of new formats. To this purpose, Filmoteca offers a specific programme of 30 screenings ranging from early cinema to contemporary films. Screenings happen throughout the whole academic year, from October to June, and they are always introduced by a scholar from the abovementioned education institutions. To pass the module, students have to attend at least 20 out of the 30 screenings and write a final essay.

 

In addition, screenings and presentations at Filmoteca will be complemented by some seminars at Universitat Pompeu Fabra, in which different critical methodologies of film analysis will be presented and the films in the programme will be discussed.

 

The main goal of the module is to watch some crucial films in the history of cinema thanks to the programme at the Filmoteca de Catalunya.

 

The second goal is to gain a critical approach to film programming by creating a season and planning its divulgation. This work will be developed in partnership with Filmoteca de Catalunya's Education Section and will include programming two sessions of Aula de Cinema programme.

Associated skills

General skills

 • Ability to communicate information, ideas, problems and solutions both to specialised and non-specialised audiences.
 • Knowledge of the most important methods for historiographic analysis.
 • Ability to scrutinise the history and evolution of photography, cinema, radio and television through its aesthetical and industrial features.
 • Social and cultural anthropology of audiovisual media.
 • Skills to analyse audiovisual storytelling within specific cultural and sociopolitical contexts. 

Specific skills

 • To strenghten the habit to watch films in cinema theatres and to understand this action in its cultural dimension as a forum of critical interaction.
 • To develop techniques to analyse images from a wide range of perspectives and using different formats.
 • To trigger a reflection around the evolution of cinema across history and its relationship with new media.
 • To foster critical thinking by using audiovisual and literary works, as well as the views of specialised scholars.
 • To develop personal discourses in dialogue with previous theoretical and artistic traditions.
 • To critically analyse the concept of canon in the case of the history of cinema.
 • To learn the logics of curatorship in a cultural institution.

Sustainable Development Goals

4. Quality Education.

5. Gender Equality.

11. Sustainable Cities and Communities.

16. Peace, Justice and Strong Institutions.

Contents

Screenings at Filmoteca de Catalunya

30 sessions, from 5th October 2022 to 24th May 2023

Wednesday at 17:00

Aula B: Wednesday 31st May 2023 and Wednesday 7th June 2023 at 17:00

 

Seminars at Universitat Pompeu Fabra

12 sessions

Monday 16:30-18:30

 

03/10/2022, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

To discover images. Revelation, memory and film criticism.

 

24/10/2022, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

Framing, editing, sound, music. Visual and aural construction of film language. Film theatres as spaces for discoveries and gatherings.

 

14/11/2022, from 16:30 to 18:30

Visit to Filmoteca de Catalunya.

 

28/11/2022, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

Film programming. Discovery, historiography, construction, editing. Henri Langlois and Cinémathèque Française.

 

09/01/2023, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

Approaching film criticism. Format mutations: from text to video essay.

Discussion of projects.

 

30/01/2023, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

Working session on programming proposals with the support of Filmoteca de Catalunya.

 

20/02/2023, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

Film festivals: historical origins and programming politics. Venice and Cannes. Festivals as sites of passage.

 

06/03/2023, from 16:30 to 18:30

Presentations of programming proposals at Filmoteca de Catalunya (Programming Section and Education Section).

 

17/04/2023, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

The actor/actress. Construction of the star, performance and mise en scène.

Preparation of Aula B.

 

08/05/2023, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

Alternative screening methods: from museums to traveling cinema. Interartistic experiences and divulgative projects.

Preparation of Aula B.

 

15/05/2023, from 16:30 to 18:30 Room to be confirmed

Preparation of Aula B. Closing session.

 

24/05/2023, from 14:30 to 16:00

Visit to Arxiu Xcèntric, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Teaching Methods

 • Screening and discussion of films at Filmoteca de Catalunya.
 • Screening of selected scenes and discussion.
 • Teamwork and presentation of proposals.
 • Writing practice.
 • Techniques for analysis and argumentation.

Evaluation

The module will be assessed with one individual essay, a group project and the involvement in seminars.

 

Individual Essay

Deadline: 07/11/2022

Percentage of the final grade: 10%

 

 

Group Project (3-4 people)

To design a film programme with both films from Aula de Cinema and new contributions.

 

Continuous assessment and co-evaluation.

 

First evaluation (10/03/2023).

Percentage of the final grade: 30%.

Evaluation activities:

- Discussion of the film programme with teachers.

- Discussion of the proposals for Aula B with Filmoteca de Catalunya's professionals.

- Presentation of projects for Aula B at Filmoteca de Catalunya.

 

Second evaluation (22/05/2023).

Percentage of the final grade: 40%.

Evaluation activities:

- In-class presentation about films for Aula B.

- Dossier about the film programme.

 

 

Involvement in seminars

Percentage of the final grade: 20% 

 

 

Remedial activities

 

To be able to postulate for the module's remedial the students must have attended at least 20 screenings at Filmoteca and delivered all the activities by the deadlines. Activities which are not presented will be marked as "Not Presented" and then no remedial activities will be admitted.

 

Remedial activities will consist of delivering the failed essays or presentations, which will keep their assigned percentage of the final grade.

Bibliography and information resources

Basic bibliography

BAZIN, André. ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp, 1990.

BELLOUR, Raymond. Entre imágenes. Foto. Cine. Vídeo. Buenos Aires: Colihue, 2009.

BERGALA, Alain. La hipótesis del cine: pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes, 2007.

BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós, 1995.

BOU, Núria. Plano/contraplano: de la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.

DE BAECQUE, Antoine (ed.). Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia. Barcelona: Paidós, 2005.

DE VALCK, Marijke (ed.). Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. 

DYER, Richard. Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética. Barcelona: Paidós, 2001

GUERIN, Marie Anne. El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós, 2004. 

KAPLAN, E. Ann. Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara. Madrid: Cátedra, 1998.

KEATHLEY, Christian; MITTELL, Jason & GRANT, Catherine (eds.). The videographic essay: practice and pedagogy, 2019. http://videographicessay.org/  

MASOTTA, Cloe (ed.) Dossier “La revelación cinematográfica”. Contrapicado, 40, 2011.

MULVEY, Laura. Placer visual y cine narrativo. Valencia: Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, 1988.

 

Complementary bibliography

BALSOM, Erika. "Between Art and Film: Revisiting the Exhibition 'Passages de l'Image'." STILL – Studies on Moving Images, 2022. https://still.inbetweenartfilm.com/en/between-art-and-film-revisiting-the-exhibition-passages-de-limage/

CHION, Michel. La voz en el cine. Madrid: Cátedra, 2004.

COLAIZZI, Giulia. Feminismo y teoría fílmica. Valencia: Epistema, 1995.

DANEY, Serge. Cine, arte del presente. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2004.

DE BAECQUE, Antoine; TESSON, Charles (eds.). Una cinefilia a contracorriente. La Nouvelle Vague y el gusto por el cine americano. Barcelona: Paidós: 2004. 

DE LUCAS, Gonzalo (ed.). Dossier “Projecció / muntatge”, Comparative Cinema, n. 1, 2012. https://raco.cat/index.php/Comparativecinema/issue/view/19879 

GUARNER, José Luis. Autorretrato del cronista. Barcelona: Anagrama, 1994.

HOLLINGER, Karen. The actress. Hollywood Acting and the Female Star. New York and London: Routledge, 2006.

JENKINS, Tricia (ed.). International film festivals: contemporary cultures and history beyond Venice and Cannes. London/New York: I.B. Tauris, 2018.

PINEL, Vincent. El montaje. El espacio y el tiempo del film. Barcelona: Paidós, 2007.

SIETY, Emmanuel. El plano en el origen del cine. Barcelona: Paidós, 2004.

SHINGLER, Martin. Star Studies. A Critical Guide. London: Palgrave Macmillan, 2012.

THORNHAM, Sue (ed.). Feminist Film Theory: A Reader. New York: New York University Press, 1999.

 


Curso Académico: 2022/23

3381 - Grado en Comunicación Audiovisual

29417 - Aula de Cine


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3381 - Grado en Comunicación Audiovisual
Asignatura:
29417 - Aula de Cine
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
1 y 4 y 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Nuria Cancela Lopez, Albert Elduque Busquets
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Aula de Cinema es una asignatura ofertada conjuntamente por la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya y varios centros catalanes de educación superior (UPF, UAB, UB, URL, UIC, UVic, Elisava, La Casa del Cine, Bande à Parte, ECIB, Educa tu Mirada, FX Animation, Film-Història). En esta materia se realizará un recorrido por la Historia del Cine a través de algunas películas representativas y se reflexionará sobre la programación como práctica de transmisión cinematográfica. Con este objetivo, la Filmoteca ofrece un programa específico, que consiste en 30 películas que van desde los orígenes del cine hasta la actualidad. Las sesiones, que se extienden a lo largo de todo el curso, desde octubre hasta el mes de junio, van precedidas siempre de una presentación a cargo del profesorado de los centros educativos que ofrecen el programa. Para aprobar la materia, el estudiantado tiene que asistir a 20 de las 30 películas propuestas y superar el trabajo final de la asignatura.

Por otro lado, las sesiones y las presentaciones en la Filmoteca se complementarán con algunas sesiones de discusión en la Universitat Pompeu Fabra, en las cuales se abordarán diferentes metodologías críticas para acercarse a las películas y se discutirán las películas vistas a lo largo del trimestre.

Por lo tanto, el principal objetivo de la asignatura es aprovechar el ciclo de la Filmoteca para visionar algunas películas clave de la historia del cine.

El segundo objetivo es que el alumnado aprenda a valorar críticamente la programación cinematográfica a través de la confección de un programa y de las herramientas para su difusión. Este trabajo se desarrollará con la colaboración de los Servicios Educativos de la Filmoteca y permitirá programar dos sesiones del ciclo Aula de Cinema.

Competencias asociadas

Competencias generales

 • Capacidad de comunicar información, ideas, problemas y soluciones tanto en audiencias expertas como no expertas.
 • Conciencia de los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica.
 • Capacidad para discernir la historia y evolución de la fotografía, el cine, la radio y la televisión a través de sus propuestas estéticas e industriales.
 • Antropología social y cultural de los lenguajes audiovisuales.
 • Capacidad para el análisis de los relatos audiovisuales dentro de determinadas condiciones culturales y sociopolíticas.

Competencias específicas

 • Potenciar el hábito de la asistencia al cine en salas y entender este acto en su dimensión cultural como foro de interacción crítica.
 • Desarrollar las herramientas suficientes para aprender a interpretar las imágenes desde diferentes puntos de vista y formatos.
 • Abrir la reflexión alrededor de la evolución del cine a lo largo de la historia y de su relación con los nuevos medios.
 • Potenciar la capacidad crítica a partir de textos audiovisuales y literarios, así como de la opinión de especialistas en la materia.
 • Desarrollar un discurso propio que dialogue con la tradición teórica y artística precedente.
 • Analizar críticamente el canon en el caso concreto de la historia del cine.
 • Aprender las lógicas de programación de una institución cultural.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Educación de calidad.

5. Igualdad de género.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Contenidos

Proyecciones en la Filmoteca de Catalunya

30 sesiones, del 5 de octubre de 2022 al 24 de mayo de 2023.

Miércoles a las 17:00

Aula B: miércoles 31 de mayo de 2023 y miércoles 7 de junio de 2023 a las 17:00

 

Seminarios en la Universitat Pompeu Fabra

12 sesiones

Lunes 16:30-18:30

 

03/10/2022, de 16:30 a 18:30 Aula por determinar

El descubrimiento de las imágenes. La revelación cinematográfica, la memoria y el ejercicio crítico.

 

24/10/2022, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Cámara, montaje, sonido, música. Construcción visual y sonora del lenguaje cinematográfico. La sala de cine como espacio de descubrimiento y encuentro.

 

14/11/2022, de 16:30 a 18:30

Visita a la Filmoteca de Catalunya.

 

28/11/2022, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

La programación cinematográfica. Descubrimiento, historiografía, construcción y montaje. Henri Langlois y la Cinémathèque Française.

 

09/01/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

La crítica cinematográfica en perspectiva. Mutaciones de formato: del texto al videoensayo.

Sesión de tutorías.

 

30/01/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Tutorías de los proyectos de programación, en colaboración con la Filmoteca de Catalunya.

 

20/02/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Los festivales de cine: fundamentos históricos y dinámicas de programación. Venecia y Cannes. El festival como rito de paso.

 

06/03/2023, de 16:30 a 18:30

Presentación de los proyectos en la Filmoteca de Catalunya ante las responsables de Programación y Servicios Educativos.

 

17/04/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

La figura del actor/actriz. Construcción de la estrella, performance y puesta en escena.

Preparación Aula B. 

 

08/05/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Formas alternativas de proyección: de las salas de exposición al cine ambulante. Experiencias interartísticas y proyectos de divulgación.

Preparación Aula B.

 

15/05/2023, de 16:30 a 18:30 Aula a determinar

Preparación Aula B. Sesión de cierre.

 

24/05/2023, de 14:30 a 16:00

Visita al Arxiu Xcèntric, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Metodología docente

 • Proyección y discusión de películas en la Filmoteca de Catalunya.
 • Proyección de fragmentos y discusión.
 • Trabajo en grupo y presentación de propuestas en clase.
 • Ejercicios de escritura.
 • Trabajo de análisis y argumentación.

Evaluación

La evaluación se realizará a partir de un ejercicio individual, un trabajo en grupo y la participación a clase.

Ejercicio individual
Entrega: 07/11/2022
Peso en la nota final: 10%

 

Trabajo en grupo (3-4 personas)
Programar un ciclo que combine películas del programa de Aula de Cinema con elecciones propias del alumnado.

Evaluación continuada con nota conjunta y coevaluación.

Primera evaluación (10/03/2023).
Peso en la nota final: 30%.
Actividades de evaluación:
- Tutorías con el profesorado sobre el ciclo.
- Tutorías con las responsables de Programación de la Filmoteca de Catalunya sobre el Aula B.
- Presentaciones en la Filmoteca de Catalunya sobre el Aula B.

Segunda evaluación (22/05/2023).
Peso en la nota final: 40%.
Actividades de evaluación:
- Presentaciones en clase sobre los films del Aula B.
- Entrega de dosier final sobre el ciclo.

 

Participación en clase
Peso en la nota final: 20%

 

Recuperación

Para optar a la recuperación de la asignatura hay que haber asistido a un mínimo de 20 sesiones del programa de la Filmoteca y haber presentado el ejercicio individual y todas las actividades del trabajo en grupo dentro de las fechas establecidas. La no presentación de alguna de las actividades comportará un No Presentado y no habrá posibilidad de recuperación.

La recuperación consistirá en la entrega de aquellas actividades suspendidas, que harán promedio con las notas anteriores.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

BAZIN, André. ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp, 1990.

BELLOUR, Raymond. Entre imágenes. Foto. Cine. Vídeo. Buenos Aires: Colihue, 2009.

BERGALA, Alain. La hipótesis del cine: pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes, 2007.

BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós, 1995.

BOU, Núria. Plano/contraplano: de la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.

DE BAECQUE, Antoine (ed.). Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia. Barcelona: Paidós, 2005.

DE VALCK, Marijke (ed.). Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. 

DYER, Richard. Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética. Barcelona: Paidós, 2001

GUERIN, Marie Anne. El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós, 2004. 

KAPLAN, E. Ann. Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara. Madrid: Cátedra, 1998.

KEATHLEY, Christian; MITTELL, Jason & GRANT, Catherine (eds.). The videographic essay: practice and pedagogy, 2019. http://videographicessay.org/  

MASOTTA, Cloe (ed.) Dossier “La revelación cinematográfica”. Contrapicado, 40, 2011.

MULVEY, Laura. Placer visual y cine narrativo. Valencia: Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, 1988.

 

Bibliografía complementaria

BALSOM, Erika. "Between Art and Film: Revisiting the Exhibition 'Passages de l'Image'." STILL – Studies on Moving Images, 2022. https://still.inbetweenartfilm.com/en/between-art-and-film-revisiting-the-exhibition-passages-de-limage/

CHION, Michel. La voz en el cine. Madrid: Cátedra, 2004.

COLAIZZI, Giulia. Feminismo y teoría fílmica. Valencia: Epistema, 1995.

DANEY, Serge. Cine, arte del presente. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2004.

DE BAECQUE, Antoine; TESSON, Charles (eds.). Una cinefilia a contracorriente. La Nouvelle Vague y el gusto por el cine americano. Barcelona: Paidós: 2004. 

DE LUCAS, Gonzalo (ed.). Dossier “Projecció / muntatge”, Comparative Cinema, n. 1, 2012. https://raco.cat/index.php/Comparativecinema/issue/view/19879 

GUARNER, José Luis. Autorretrato del cronista. Barcelona: Anagrama, 1994.

HOLLINGER, Karen. The actress. Hollywood Acting and the Female Star. Nueva York y Londres: Routledge, 2006.

JENKINS, Tricia (ed.). International film festivals: contemporary cultures and history beyond Venice and Cannes. London/New York: I.B. Tauris, 2018.

PINEL, Vincent. El montaje. El espacio y el tiempo del film. Barcelona: Paidós, 2007.

SIETY, Emmanuel. El plano en el origen del cine. Barcelona: Paidós, 2004.

SHINGLER, Martin. Star Studies. A Critical Guide. London: Palgrave Macmillan, 2012.

THORNHAM, Sue (ed.). Feminist Film Theory: A Reader. New York: New York University Press, 1999.