Consulta de Guies DocentsCurs Acadčmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

26452 - Humanitats i Prąctica Professional: Creació i Gestió d'Esdeveniments Culturals


Informació de la Guia Docent

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
26452 - Humanitats i Prąctica Professional: Creació i Gestió d'Esdeveniments Culturals
Crčdits:
4.0
Curs:
727 - Mķnor en Creació i Prąctica Cultural: 1
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Seminari: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Professorat:
Pol Capdevila Castells, Agnes Bes Serra
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura desenvoluparà amb els estudiants un projecte pràctic professional en el sector de les Humanitats a través d’un programa que articula tant la creació de continguts com la gestió de projectes culturals. El projecte consistirà en la creació i realització d’un festival que tindrà lloc a final del segon trimestre, des del tema, passant per les activitats fins a la producció. El festival integrarà coneixements i competències adquirides al llarg dels estudis d'Humanitats. En funció del nombre d’estudiants, es dimensionarà l’abast del festival. El programa inclou diferents fases de desenvolupament i vessants de la producció cultural:

 • El model de festival cultural.

 • Producció cultural pràctica.

Implicació de les diferents disciplines humanístiques en un format d’experiència transdisciplinària integral.

Competčncies associades

2.1. COMPETÈNCIES GENERALS

Generar una visió global de la cultura contemporània per tal poder decidir i enfocar un tema general del festival.

Formar grups, dividir tasques, treballar en equip i coordinar els equips del projecte.

Crear continguts, activitats i formats de recepció cultural.

Aplicar els conceptes i metodologies teòriques a la producció cultural.

 

2.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Aplicar, transformar i adaptar continguts teòrics a formats reals de consum, comunicació i dinamització culturals.

 • Dissenyar activitats culturals: taules rodones, cicles de conferències, projeccions, visites comentades, espectacles / performances, tallers familiars, etc.

 • Adquirir i desenvolupar nocions bàsiques de producció: gestió de recursos econòmics i humans, gestió de proveïdors, calendari de producció, escaleta d’activitats (preparació, muntatge-desmuntatge, recursos necessaris, etc), tancament del projecte.

 • Desenvolupar nocions bàsiques de comunicació cultural: títol i imatge del festival, gestió de xarxes socials, creació dels continguts específics segons el/s canal/s.

 • Posar en pràctica les relacions públiques necessàries per al projecte: coordinació amb participants, invitacions, protocol.

 • Gestionar els assistents i atenció al públic.Resultats de l'aprenentatge

El resultat final de l'assignatura és la realització d'un festival cultural per part de tot el grup classe.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#Gender Equality#Responsible consumption and production #Sustainable cities and communities

Continguts

1. El festival com a format de producció i consum cultural contemporani.

2. Continguts i formats d’activitats, tendències, nous formats, nous públics.

3. Eix temàtic del festival: definició de temes, selecció i configuració del marc pels continguts

4. La divisió de tasques en la realització d’un festival: producció i comunicació. Construcció de seccions/grups de treball i calendarització del treball comú.

5. Comunicació cultural: imatge, canals, targets.

6. Producció cultural: fonts de finançament, gestió de recursos i de projectes.

7. Creació, desenvolupament de continguts i definició de formats de les activitats.

8. Fases de la pre-producció del festival (continguts, comunicació i producció).

9. Realització del festival.

 

 

Metodologia docent

Atès que l'assignatura té per objectiu la realització d'un projecte pràctic i l'adquisició dels coneixements i de les habilitats necessàries per a realitzar projectes d'aquest tipus, es parteix d'una metodologia preeminentment pràctica i participativa, amb espais d'exposició teòrica només quan és necessari introduir temes, contextualitzar alguns conceptes i desenvolupar continguts teòrics específics. El curs inclourà, per tant, activitats com:

 • Sessions teòriques.

 • Seminaris pràctics d’anàlisi i debat.

 • Tallers de producció cultural en equip.

 • Exposicions orals.

 • Reunions en streaming.

 • Autoavaluació.

 

*Adaptació a la docència semipresencial:

En previsió d'una reducció de la docència presencial, l'assignatura organitzarà diverses activitats a distància:

- les sessions teòriques es gravaran en vídeo i es desenvoluparan per Meet.

- Els seminaris pràctics es faran en les sessions presencials o a través de fòrums i videoconferència

- Els tallers de producció cultural es realitzaran com a tutories en els equips de treball.

- Les exposicions orals es presentaran amb vídeos.

- Es farà tot el possible perquè el festival sigui presencial, però si encara hi ha impediments per als actes públics, es crearà una versió virtual  del festival. En qualsevol cas, el festival serà present a les diferents xarxes socials.

 

POSSIBLES COL·LABORACIONS internes i externes:

- Altres assignatures: Humanitats Digitals, Humanitats i TIC i assignatures d’itineraris
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
- Fabra i Coats
- Xarxa de centres cívics

 

 

Avaluació

Tasques individuals: anàlisi de festivals contemporanis: 20%

Tasques en grup: 50%

 • Tasques pròpies del projecte: disseny d’activitats i contingut, producció i comunicació (de 2 a 3 tasques per grup).

 • Exposició oral de les tasques i processos desenvolupats pel grup.

 • Memòria crítica del treball en grup en la sessió d’anàlisi i tancament del projecte.

Memòria individual sobre la implicació, processos desenvolupats i aportació personal al projecte del festival. Coavaluació amb el professor a partir d’una proposta d’autoavaluació de l’estudiant: 30%.

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

Recuperació: 

 • Tasques individuals i de grup realitzades durant el curs: 60%

 • Memòria crítica del treball en grup en la sessió d’anàlisi i tancament del projecte.

Memòria individual sobre la implicació, processos desenvolupats i aportació personal al projecte del festival. Coavaluació amb el professor a partir d’una proposta d’autoavaluació de l’estudiant: 40%.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Es treballarà amb:

 • Dossiers de premsa

 • Documents de projecte de festivals

 • Plantilles de pressupost

 • Rodes de premsa

 • Presentacions als mitjans de comunicació

 

Fonts bibliogràfiques de consulta:

 

 • Nivón Bolán, Eduardo (coord.), Gestión cultural y teoría de la cultura, Gedisa, 2018.

 • Diseño y evaluación de proyectos culturales, Roselló, David, Editorial Ariel, 2017

 • Padula Perkins, Jorge E., Aproximaciones a la gestión cultural, Ediciones Trea, S.L., 2015

 • Muñoz-Seca, Beatriz (ed.), Arte y eficiencia. El sector de la cultura visto desde la empresa, Ediciones Universidad Navarra, 2011

 • Colbert, François, Marketing de las artes y la cultura, Editorial Ariel, 2010

 • Tortosa, Virgilio (ed.), Mercado y consumo de ideas. De industria a negocio cultural, Editorial Biblioteca Nueva, S. L., 2009

 • Ruiz Navarro, José, Creación de empresas en el ámbito cultural, Sociedad General de Autores, 2009.

 • YProductions, Innovación en cultura. Una aproximación crítica a la genealogía y usos del concepto, Traficantes de sueños, 2009.

 • Gómez de la Iglesia, Roberto, La comunicación en la gestión cultural, XABIDE, 2006.

 • Chris Newbold, Jennie Jordan, Kristy Diaz, Paul Kelly, Principles of Festival Management, Goodfellow Publishers, Limited, 2019.

 • Allan Jepson; Alan Clarke, Houndmills, Basingstoke, Managing and developing communities, festivals and events, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016.

 • Shaoqiang Wang, Fiesta: branding and identity design for festivals, Barcelona, Spain: Promopress, Book design, concepts & art direction by Sandu Publishing, 2018.

 • Judith Spelman, The festival organiser's bible: how to plan, organise and run a successful festival, London: Robinson, 2018.

 • Ian Yeoman; Martin Robertson; Jane Ali-Knight; Siobhan Drummond; Una McMahon-Beattie, Festival and events management : an international arts and culture perspective, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

 • Ian Yeoman, The future of events & festivals, Oxfordshire, England; New York, New York : Routledge, 2015.

 • Meg Brindle and Constance DeVereaux, The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, M.E. Sharpe, 2015.

 • Chris Newbold, Jennie Jordan (ed.), Focus on World Festivals: Contemporary Case Studies and Perspectives, Goodfellow Publishers Limited, 2016.

 • Constance DeVereaux, Arts and Cultural Management: Sense and Sensibilities in the State of the Field, Routledge, 2018.

 • VVAA. Producción cultural y prácticas instituyentes, Líneas de ruptura en la crítica institucional, Traficantes de Sueños, 2009.

 


Curs Acadčmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

26452 - Humanitats i Prąctica Professional: Creació i Gestió d'Esdeveniments Culturals


Teaching Guide Information

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
26452 - Humanitats i Prąctica Professional: Creació i Gestió d'Esdeveniments Culturals
Crčdits:
4.0
Curs:
727 - Mķnor en Creació i Prąctica Cultural: 1
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Seminari: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Professorat:
Pol Capdevila Castells, Agnes Bes Serra
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura desenvoluparà amb els estudiants un projecte pràctic professional en el sector de les Humanitats a través d’un programa que articula tant la creació de continguts com la gestió de projectes culturals. El projecte consistirà en la creació i realització d’un festival que tindrà lloc a final del segon trimestre, des del tema, passant per les activitats fins a la producció. El festival integrarà coneixements i competències adquirides al llarg dels estudis d'Humanitats. En funció del nombre d’estudiants, es dimensionarà l’abast del festival. El programa inclou diferents fases de desenvolupament i vessants de la producció cultural:

 • El model de festival cultural.

 • Producció cultural pràctica.

Implicació de les diferents disciplines humanístiques en un format d’experiència transdisciplinària integral.

Competčncies associades

2.1. COMPETÈNCIES GENERALS

Generar una visió global de la cultura contemporània per tal poder decidir i enfocar un tema general del festival.

Formar grups, dividir tasques, treballar en equip i coordinar els equips del projecte.

Crear continguts, activitats i formats de recepció cultural.

Aplicar els conceptes i metodologies teòriques a la producció cultural.

 

2.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Aplicar, transformar i adaptar continguts teòrics a formats reals de consum, comunicació i dinamització culturals.

 • Dissenyar activitats culturals: taules rodones, cicles de conferències, projeccions, visites comentades, espectacles / performances, tallers familiars, etc.

 • Adquirir i desenvolupar nocions bàsiques de producció: gestió de recursos econòmics i humans, gestió de proveïdors, calendari de producció, escaleta d’activitats (preparació, muntatge-desmuntatge, recursos necessaris, etc), tancament del projecte.

 • Desenvolupar nocions bàsiques de comunicació cultural: títol i imatge del festival, gestió de xarxes socials, creació dels continguts específics segons el/s canal/s.

 • Posar en pràctica les relacions públiques necessàries per al projecte: coordinació amb participants, invitacions, protocol.

 • Gestionar els assistents i atenció al públic.Resultats de l'aprenentatge

El resultat final de l'assignatura és la realització d'un festival cultural per part de tot el grup classe.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#Gender Equality#Responsible consumption and production #Sustainable cities and communities

Continguts

1. El festival com a format de producció i consum cultural contemporani.

2. Continguts i formats d’activitats, tendències, nous formats, nous públics.

3. Eix temàtic del festival: definició de temes, selecció i configuració del marc pels continguts

4. La divisió de tasques en la realització d’un festival: producció i comunicació. Construcció de seccions/grups de treball i calendarització del treball comú.

5. Comunicació cultural: imatge, canals, targets.

6. Producció cultural: fonts de finançament, gestió de recursos i de projectes.

7. Creació, desenvolupament de continguts i definició de formats de les activitats.

8. Fases de la pre-producció del festival (continguts, comunicació i producció).

9. Realització del festival.

 

 

Metodologia docent

Atès que l'assignatura té per objectiu la realització d'un projecte pràctic i l'adquisició dels coneixements i de les habilitats necessàries per a realitzar projectes d'aquest tipus, es parteix d'una metodologia preeminentment pràctica i participativa, amb espais d'exposició teòrica només quan és necessari introduir temes, contextualitzar alguns conceptes i desenvolupar continguts teòrics específics. El curs inclourà, per tant, activitats com:

 • Sessions teòriques.

 • Seminaris pràctics d’anàlisi i debat.

 • Tallers de producció cultural en equip.

 • Exposicions orals.

 • Reunions en streaming.

 • Autoavaluació.

 

*Adaptació a la docència semipresencial:

En previsió d'una reducció de la docència presencial, l'assignatura organitzarà diverses activitats a distància:

- les sessions teòriques es gravaran en vídeo i es desenvoluparan per Meet.

- Els seminaris pràctics es faran en les sessions presencials o a través de fòrums i videoconferència

- Els tallers de producció cultural es realitzaran com a tutories en els equips de treball.

- Les exposicions orals es presentaran amb vídeos.

- Es farà tot el possible perquè el festival sigui presencial, però si encara hi ha impediments per als actes públics, es crearà una versió virtual  del festival. En qualsevol cas, el festival serà present a les diferents xarxes socials.

 

POSSIBLES COL·LABORACIONS internes i externes:

- Altres assignatures: Humanitats Digitals, Humanitats i TIC i assignatures d’itineraris
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
- Fabra i Coats
- Xarxa de centres cívics

 

 

Avaluació

Tasques individuals: anàlisi de festivals contemporanis: 20%

Tasques en grup: 50%

 • Tasques pròpies del projecte: disseny d’activitats i contingut, producció i comunicació (de 2 a 3 tasques per grup).

 • Exposició oral de les tasques i processos desenvolupats pel grup.

 • Memòria crítica del treball en grup en la sessió d’anàlisi i tancament del projecte.

Memòria individual sobre la implicació, processos desenvolupats i aportació personal al projecte del festival. Coavaluació amb el professor a partir d’una proposta d’autoavaluació de l’estudiant: 30%.

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

Recuperació: 

 • Tasques individuals i de grup realitzades durant el curs: 60%

 • Memòria crítica del treball en grup en la sessió d’anàlisi i tancament del projecte.

Memòria individual sobre la implicació, processos desenvolupats i aportació personal al projecte del festival. Coavaluació amb el professor a partir d’una proposta d’autoavaluació de l’estudiant: 40%.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Es treballarà amb:

 • Dossiers de premsa

 • Documents de projecte de festivals

 • Plantilles de pressupost

 • Rodes de premsa

 • Presentacions als mitjans de comunicació

 

Fonts bibliogràfiques de consulta:

 

 • Nivón Bolán, Eduardo (coord.), Gestión cultural y teoría de la cultura, Gedisa, 2018.

 • Diseño y evaluación de proyectos culturales, Roselló, David, Editorial Ariel, 2017

 • Padula Perkins, Jorge E., Aproximaciones a la gestión cultural, Ediciones Trea, S.L., 2015

 • Muñoz-Seca, Beatriz (ed.), Arte y eficiencia. El sector de la cultura visto desde la empresa, Ediciones Universidad Navarra, 2011

 • Colbert, François, Marketing de las artes y la cultura, Editorial Ariel, 2010

 • Tortosa, Virgilio (ed.), Mercado y consumo de ideas. De industria a negocio cultural, Editorial Biblioteca Nueva, S. L., 2009

 • Ruiz Navarro, José, Creación de empresas en el ámbito cultural, Sociedad General de Autores, 2009.

 • YProductions, Innovación en cultura. Una aproximación crítica a la genealogía y usos del concepto, Traficantes de sueños, 2009.

 • Gómez de la Iglesia, Roberto, La comunicación en la gestión cultural, XABIDE, 2006.

 • Chris Newbold, Jennie Jordan, Kristy Diaz, Paul Kelly, Principles of Festival Management, Goodfellow Publishers, Limited, 2019.

 • Allan Jepson; Alan Clarke, Houndmills, Basingstoke, Managing and developing communities, festivals and events, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016.

 • Shaoqiang Wang, Fiesta: branding and identity design for festivals, Barcelona, Spain: Promopress, Book design, concepts & art direction by Sandu Publishing, 2018.

 • Judith Spelman, The festival organiser's bible: how to plan, organise and run a successful festival, London: Robinson, 2018.

 • Ian Yeoman; Martin Robertson; Jane Ali-Knight; Siobhan Drummond; Una McMahon-Beattie, Festival and events management : an international arts and culture perspective, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

 • Ian Yeoman, The future of events & festivals, Oxfordshire, England; New York, New York : Routledge, 2015.

 • Meg Brindle and Constance DeVereaux, The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, M.E. Sharpe, 2015.

 • Chris Newbold, Jennie Jordan (ed.), Focus on World Festivals: Contemporary Case Studies and Perspectives, Goodfellow Publishers Limited, 2016.

 • Constance DeVereaux, Arts and Cultural Management: Sense and Sensibilities in the State of the Field, Routledge, 2018.

 • VVAA. Producción cultural y prácticas instituyentes, Líneas de ruptura en la crítica institucional, Traficantes de Sueños, 2009.

 


Curs Acadčmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

26452 - Humanitats i Prąctica Professional: Creació i Gestió d'Esdeveniments Culturals


Información de la Guķa Docente

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
26452 - Humanitats i Prąctica Professional: Creació i Gestió d'Esdeveniments Culturals
Crčdits:
4.0
Curs:
727 - Mķnor en Creació i Prąctica Cultural: 1
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Seminari: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Professorat:
Pol Capdevila Castells, Agnes Bes Serra
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura desenvoluparà amb els estudiants un projecte pràctic professional en el sector de les Humanitats a través d’un programa que articula tant la creació de continguts com la gestió de projectes culturals. El projecte consistirà en la creació i realització d’un festival que tindrà lloc a final del segon trimestre, des del tema, passant per les activitats fins a la producció. El festival integrarà coneixements i competències adquirides al llarg dels estudis d'Humanitats. En funció del nombre d’estudiants, es dimensionarà l’abast del festival. El programa inclou diferents fases de desenvolupament i vessants de la producció cultural:

 • El model de festival cultural.

 • Producció cultural pràctica.

Implicació de les diferents disciplines humanístiques en un format d’experiència transdisciplinària integral.

Competčncies associades

2.1. COMPETÈNCIES GENERALS

Generar una visió global de la cultura contemporània per tal poder decidir i enfocar un tema general del festival.

Formar grups, dividir tasques, treballar en equip i coordinar els equips del projecte.

Crear continguts, activitats i formats de recepció cultural.

Aplicar els conceptes i metodologies teòriques a la producció cultural.

 

2.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Aplicar, transformar i adaptar continguts teòrics a formats reals de consum, comunicació i dinamització culturals.

 • Dissenyar activitats culturals: taules rodones, cicles de conferències, projeccions, visites comentades, espectacles / performances, tallers familiars, etc.

 • Adquirir i desenvolupar nocions bàsiques de producció: gestió de recursos econòmics i humans, gestió de proveïdors, calendari de producció, escaleta d’activitats (preparació, muntatge-desmuntatge, recursos necessaris, etc), tancament del projecte.

 • Desenvolupar nocions bàsiques de comunicació cultural: títol i imatge del festival, gestió de xarxes socials, creació dels continguts específics segons el/s canal/s.

 • Posar en pràctica les relacions públiques necessàries per al projecte: coordinació amb participants, invitacions, protocol.

 • Gestionar els assistents i atenció al públic.Resultats de l'aprenentatge

El resultat final de l'assignatura és la realització d'un festival cultural per part de tot el grup classe.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#Gender Equality#Responsible consumption and production #Sustainable cities and communities

Continguts

1. El festival com a format de producció i consum cultural contemporani.

2. Continguts i formats d’activitats, tendències, nous formats, nous públics.

3. Eix temàtic del festival: definició de temes, selecció i configuració del marc pels continguts

4. La divisió de tasques en la realització d’un festival: producció i comunicació. Construcció de seccions/grups de treball i calendarització del treball comú.

5. Comunicació cultural: imatge, canals, targets.

6. Producció cultural: fonts de finançament, gestió de recursos i de projectes.

7. Creació, desenvolupament de continguts i definició de formats de les activitats.

8. Fases de la pre-producció del festival (continguts, comunicació i producció).

9. Realització del festival.

 

 

Metodologia docent

Atès que l'assignatura té per objectiu la realització d'un projecte pràctic i l'adquisició dels coneixements i de les habilitats necessàries per a realitzar projectes d'aquest tipus, es parteix d'una metodologia preeminentment pràctica i participativa, amb espais d'exposició teòrica només quan és necessari introduir temes, contextualitzar alguns conceptes i desenvolupar continguts teòrics específics. El curs inclourà, per tant, activitats com:

 • Sessions teòriques.

 • Seminaris pràctics d’anàlisi i debat.

 • Tallers de producció cultural en equip.

 • Exposicions orals.

 • Reunions en streaming.

 • Autoavaluació.

 

*Adaptació a la docència semipresencial:

En previsió d'una reducció de la docència presencial, l'assignatura organitzarà diverses activitats a distància:

- les sessions teòriques es gravaran en vídeo i es desenvoluparan per Meet.

- Els seminaris pràctics es faran en les sessions presencials o a través de fòrums i videoconferència

- Els tallers de producció cultural es realitzaran com a tutories en els equips de treball.

- Les exposicions orals es presentaran amb vídeos.

- Es farà tot el possible perquè el festival sigui presencial, però si encara hi ha impediments per als actes públics, es crearà una versió virtual  del festival. En qualsevol cas, el festival serà present a les diferents xarxes socials.

 

POSSIBLES COL·LABORACIONS internes i externes:

- Altres assignatures: Humanitats Digitals, Humanitats i TIC i assignatures d’itineraris
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
- Fabra i Coats
- Xarxa de centres cívics

 

 

Avaluació

Tasques individuals: anàlisi de festivals contemporanis: 20%

Tasques en grup: 50%

 • Tasques pròpies del projecte: disseny d’activitats i contingut, producció i comunicació (de 2 a 3 tasques per grup).

 • Exposició oral de les tasques i processos desenvolupats pel grup.

 • Memòria crítica del treball en grup en la sessió d’anàlisi i tancament del projecte.

Memòria individual sobre la implicació, processos desenvolupats i aportació personal al projecte del festival. Coavaluació amb el professor a partir d’una proposta d’autoavaluació de l’estudiant: 30%.

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

Recuperació: 

 • Tasques individuals i de grup realitzades durant el curs: 60%

 • Memòria crítica del treball en grup en la sessió d’anàlisi i tancament del projecte.

Memòria individual sobre la implicació, processos desenvolupats i aportació personal al projecte del festival. Coavaluació amb el professor a partir d’una proposta d’autoavaluació de l’estudiant: 40%.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Es treballarà amb:

 • Dossiers de premsa

 • Documents de projecte de festivals

 • Plantilles de pressupost

 • Rodes de premsa

 • Presentacions als mitjans de comunicació

 

Fonts bibliogràfiques de consulta:

 

 • Nivón Bolán, Eduardo (coord.), Gestión cultural y teoría de la cultura, Gedisa, 2018.

 • Diseño y evaluación de proyectos culturales, Roselló, David, Editorial Ariel, 2017

 • Padula Perkins, Jorge E., Aproximaciones a la gestión cultural, Ediciones Trea, S.L., 2015

 • Muñoz-Seca, Beatriz (ed.), Arte y eficiencia. El sector de la cultura visto desde la empresa, Ediciones Universidad Navarra, 2011

 • Colbert, François, Marketing de las artes y la cultura, Editorial Ariel, 2010

 • Tortosa, Virgilio (ed.), Mercado y consumo de ideas. De industria a negocio cultural, Editorial Biblioteca Nueva, S. L., 2009

 • Ruiz Navarro, José, Creación de empresas en el ámbito cultural, Sociedad General de Autores, 2009.

 • YProductions, Innovación en cultura. Una aproximación crítica a la genealogía y usos del concepto, Traficantes de sueños, 2009.

 • Gómez de la Iglesia, Roberto, La comunicación en la gestión cultural, XABIDE, 2006.

 • Chris Newbold, Jennie Jordan, Kristy Diaz, Paul Kelly, Principles of Festival Management, Goodfellow Publishers, Limited, 2019.

 • Allan Jepson; Alan Clarke, Houndmills, Basingstoke, Managing and developing communities, festivals and events, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016.

 • Shaoqiang Wang, Fiesta: branding and identity design for festivals, Barcelona, Spain: Promopress, Book design, concepts & art direction by Sandu Publishing, 2018.

 • Judith Spelman, The festival organiser's bible: how to plan, organise and run a successful festival, London: Robinson, 2018.

 • Ian Yeoman; Martin Robertson; Jane Ali-Knight; Siobhan Drummond; Una McMahon-Beattie, Festival and events management : an international arts and culture perspective, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

 • Ian Yeoman, The future of events & festivals, Oxfordshire, England; New York, New York : Routledge, 2015.

 • Meg Brindle and Constance DeVereaux, The Arts Management Handbook: New Directions for Students and Practitioners, M.E. Sharpe, 2015.

 • Chris Newbold, Jennie Jordan (ed.), Focus on World Festivals: Contemporary Case Studies and Perspectives, Goodfellow Publishers Limited, 2016.

 • Constance DeVereaux, Arts and Cultural Management: Sense and Sensibilities in the State of the Field, Routledge, 2018.

 • VVAA. Producción cultural y prácticas instituyentes, Líneas de ruptura en la crítica institucional, Traficantes de Sueños, 2009.