Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23500 - Filosofia Moderna


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23500 - Filosofia Moderna
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
679 - Mínor en Estudis Humanístics del Món Modern i Contemporani: 1
678 - Mínor en Estudis Humanístics de Pensament: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Gloria Farres Famadas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquest curs de filosofia moderna té com a eix central l'emergència i reivindicació del jo a la modernitat. Deixant de banda la res cogitans cartesiana i els grans sistemes conceptuals racionalistes i empiristes que se'n deriven -i que s'han tractat a l'assignatura troncal de Pensament Modern-, el curs es dedicarà a alguns filòsofs que han quedat al marge i que han fet una recerca del jo més centrada en la introspecció (Montaigne), en l'aprofundiment en la solitud i el tedi (Pascal), i en el descobriment del sentiment de l'existència (Rousseau). Aquest jo que estudiarem no té la solidesa i objectivitat del cogito cartesià, sinó que és un jo tèrbol i vacil·lant, és un jo avorrible i és un jo que està sol damunt la terra. Aquestes reflexions i els gèneres en què s'expressen (assaigs, pensaments i somieigs) connecten directament amb bona part de les nostres inquietuds contemporànies. En aquest curs, de la mà de Montaigne, de Pascal i de Rousseau, ens endinsarem en l'expressió d'aquest altre jo modern i de les seves implicacions metafísiques i polítiques.

Competències associades

COMPETÈNCIES GENERALS

1. Anàlisi crítica dels textos.

2. Redacció del comentari filosòfic.

3. Redacció d’estudis crítics.

4. Capacitat per relacionar autors.

5. Capacitat per establir lligams entre literatura, art i filosofia.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Comprensió general del gir que planteja la filosofia moderna cap a una filosofia del subjecte.

2. Comprensió de l'obra de Montaigne i la seva influència posterior.

3. Comprensió de l'obra de Pascal i la seva influència posterior.

4. Comprensió de l'obra de Rousseau i la seva influència posterior.

 

Resultats de l'aprenentatge

Millora en la capacitat lectora i comprensiva de textos filosòfics.

Millora en la capacitat de reflexionar en termes teòrics i conceptuals.

Ensinistrament en la redacció de textos reflexius, analítics i crítics.

Pràctica del debat i la crítica argumentada.

Adquisició de coneixements històrics, filosòfics, conceptuals.

Capacitat de relació i comparació amb altres camps de les humanitats i les ciències socials (història, cinema, art, literatura...)

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El curs té en compte dos dels objectius del desenvolupament sostenible:

D'una banda, la perspectiva de gènere, perquè en el programa tenen una presència rellevant algunes filòsofes/escriptores que van recolzar o discutir els autors estudiats, com són Marie de Gornay, Mme de Sevigné i Mary Wollstonecraft.

D'altra banda, l'educació inclusiva i de qualitat, perquè l'avaluació s'adapta a cada estudiant, que tria el tema dels treballs a fer en un gran ventall de possibilitats, amb la intenció que sigui una avaluació tan individualitzada com sigui possible, perquè l'alumne pugui desenvolupar allò que més l'interessi de l'assignatura.

Prerequisits

Es recomanable haver cursat l'assignatura troncal de Pensament Modern.

Continguts

BLOC I. MONTAIGNE

1.1 Renaixement. El jo que es pinta a si mateix. L’assaig «El penediment» (III,2).

1.2 El jo lliure amb l’amic. L’assaig «L’amistat» (I, 28).

1.3 El jo i els altres: L'assaig sobre «Els caníbals» (I, 31) i els animals a «L’apologia de Ramon Sibiuda» (II, 12).

BLOC II. PASCAL

2.1 El barroc. Els pensaments. L'home. El jo és odiós.

2.2 Els pensaments. L’infinit. El no-res del jo.

2.3 Els pensaments. Déu. El jo només es confronta a Déu. 

2.4 Inici de la filosofia del descentrament: Kierkegaard, Wittgenstein, Kafka, Cioran...

BLOC III. ROUSSEAU

3.1 La il·lustració. Fe en el coneixement i la llibertat.

3.2 El primer discurs: l’home és naturalment bo, el coneixement el corromp.

3.3 Somieigs del passejant solitari. 1r somieig. El jo completament nu, sol.

3.4 Somieigs del passejant solitari. 5è somieig. El jo fos amb la natura (preromanticisme).

Metodologia docent

El curs es dividirà en vint-i-sis hores de classes plenàries i dotze hores de classes de seminari, seguint la programació d'activitats que es donarà a l'inici de curs.

Depenent de la situació sanitària en què ens trobem al segon trimestre, el model docent s’adaptarà al format de semi-presencialitat a través de l’eina zoom. Les classes plenàries, aleshores, seran virtuals i sincròniques, en els dies i horaris previstos, i les classes de seminari seran presencials.

 

Avaluació

Avaluació

 L’avaluació és continuada, no hi haurà examen, i constarà de:

- 3 dissertacions (de 8.000 caràcters cadascuna) sobre cadascun dels blocs treballats (25% de la nota per cada dissertació) 

- i una exposició oral en els seminaris de 10-15 minuts d’una de les tres dissertacions fetes (25% de la nota).

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

La recuperació es basarà en un examen final sobre els tres autors (100%).

 

Criteris

Per a l'avaluació de la dissertació i de l’exposició oral (així com per a l’examen de recuperació) es tindran en compte, especialment, criteris conceptuals, de contingut i de metodologia (els criteris de forma i d'estil es valoraran en segon terme).

Com a criteris específics es valoraran:

- la concreció, la claredat i l'argumentació en el plantejament del tema.

- el domini dels conceptes bàsics sobre el tema tractats en l'assignatura.

- el rigor i la coherència en l'anàlisi i la interpretació.

- el grau d'elaboració en la documentació consultada.

- l'originalitat i la capacitat per generar pensament crític.

Bibliografia i recursos d'informació

5. Bibliografia bàsica

MONTAIGNE, M. Assaigs (Trad. de Vicent Alonso, Ed. Labutxaca, Barcelona, 2012, 3 vol.)

MONTAIGNE, M. Ensayos (Trad. de J. Bayod Brau, Ed. Acantilado, Barcelona, 2007)

PASCAL, B. Pensaments (Trad. de Pere Lluís Font, Ed. Adesiara, Barcelona, 2021)

PASCAL, B. Pensamientos (Trad. de Joaquin Llanso, Alianza editorial, Barcelona, 2015)

ROUSSEAU, J.J. Els somieigs dels passejant solitari (Trad. d'A. Vicens, Proa, Barcelona, 1996)

ROUSSEAU, J.J. Las ensoñaciones del paseante solitario (Trad. de Mauro Armiño, Alianza, 2008)

 

5. 1. Bibliografia complementària

CASALS, J. La filosofia de Montaigne (Barcelona, Edicions 62, 1986)

COMPAGNON, A. Gato encerrado. Montaigne y la alegoría (Acantilado, Barcelona, 2011)

COMTE-SPONVILLE, A. Montaigne y la filosofía (Paidós, Madrid, 2012)

NAVARRO REYES, J. Pensar sin certezas. Montaigne y el arte de conversar (FCE, Madrid, 2007)

GOLDMANN, L. El hombre y lo absoluto. El dios oculto (Planeta, 1986)

LLUÍS FONT, P. Introducció a la lectura de Pascal (Cruïlla, Barcelona, 1996)

MESNARD, J. Pascal: el hombre y su obra (Traducció de López Cortezo, Tecnos, Madrid, 1973)

LLANSÓ, J. De la nada al infinito. Metafísica y tragedia en Pascal (Narcea ed. Madrid, 1984)

VERGELY, B. Pascal ou l'expérience de l'infini (Ed. Les Essentiels deMilan, Toulousse, 2007)

ALLEN, D. Three outsiders: Pascal, Kierkegaard, Simone Weill (Princeton : Caroline, cop. 1983)

STAROBINSKY, J. Jean-Jacques Rousseau: la transparencia y el obstáculo (Trad. González Noriega, Taurus, 1992)

GUIU, J. Jean-Jacques Rousseau. El pensador indignat del segle XVIII (UOC, Barcelona, 2013)

AAVV La multiplicidad de Rousseau (Antropos, Barcelona, 2016)

THOREAU, H.D., Caminar (Trad. Marina Espasa, Angle editorial, 2017)

WOLLSTONECRAFT, M. Vindicació dels drets de la dona (Trad. Joan Josep Mussarra, Ed. L'art de la memòria, Barcelona 2014)

2 Recursos d'informació

Es penjarà a l'Aula Global fragments dels textos dels autors centrals del curs, així com una bibliografia ampliada i un recull d'articles especialitzats sobre diversos temes d'aquests autors per treballar més a fons aspectes concrets i poder portar a terme les dissertacions. També es penjaran, quan hi siguin, els enllaços a les obres digitals d'aquests autors.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23500 - Filosofia Moderna


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23500 - Filosofia Moderna
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
679 - Mínor en Estudis Humanístics del Món Modern i Contemporani: 1
678 - Mínor en Estudis Humanístics de Pensament: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Gloria Farres Famadas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquest curs de filosofia moderna té com a eix central l'emergència i reivindicació del jo a la modernitat. Deixant de banda la res cogitans cartesiana i els grans sistemes conceptuals racionalistes i empiristes que se'n deriven -i que s'han tractat a l'assignatura troncal de Pensament Modern-, el curs es dedicarà a alguns filòsofs que han quedat al marge i que han fet una recerca del jo més centrada en la introspecció (Montaigne), en l'aprofundiment en la solitud i el tedi (Pascal), i en el descobriment del sentiment de l'existència (Rousseau). Aquest jo que estudiarem no té la solidesa i objectivitat del cogito cartesià, sinó que és un jo tèrbol i vacil·lant, és un jo avorrible i és un jo que està sol damunt la terra. Aquestes reflexions i els gèneres en què s'expressen (assaigs, pensaments i somieigs) connecten directament amb bona part de les nostres inquietuds contemporànies. En aquest curs, de la mà de Montaigne, de Pascal i de Rousseau, ens endinsarem en l'expressió d'aquest altre jo modern i de les seves implicacions metafísiques i polítiques.

Competències associades

COMPETÈNCIES GENERALS

1. Anàlisi crítica dels textos.

2. Redacció del comentari filosòfic.

3. Redacció d’estudis crítics.

4. Capacitat per relacionar autors.

5. Capacitat per establir lligams entre literatura, art i filosofia.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Comprensió general del gir que planteja la filosofia moderna cap a una filosofia del subjecte.

2. Comprensió de l'obra de Montaigne i la seva influència posterior.

3. Comprensió de l'obra de Pascal i la seva influència posterior.

4. Comprensió de l'obra de Rousseau i la seva influència posterior.

 

Resultats de l'aprenentatge

Millora en la capacitat lectora i comprensiva de textos filosòfics.

Millora en la capacitat de reflexionar en termes teòrics i conceptuals.

Ensinistrament en la redacció de textos reflexius, analítics i crítics.

Pràctica del debat i la crítica argumentada.

Adquisició de coneixements històrics, filosòfics, conceptuals.

Capacitat de relació i comparació amb altres camps de les humanitats i les ciències socials (història, cinema, art, literatura...)

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El curs té en compte dos dels objectius del desenvolupament sostenible:

D'una banda, la perspectiva de gènere, perquè en el programa tenen una presència rellevant algunes filòsofes/escriptores que van recolzar o discutir els autors estudiats, com són Marie de Gornay, Mme de Sevigné i Mary Wollstonecraft.

D'altra banda, l'educació inclusiva i de qualitat, perquè l'avaluació s'adapta a cada estudiant, que tria el tema dels treballs a fer en un gran ventall de possibilitats, amb la intenció que sigui una avaluació tan individualitzada com sigui possible, perquè l'alumne pugui desenvolupar allò que més l'interessi de l'assignatura.

Prerequisits

Es recomanable haver cursat l'assignatura troncal de Pensament Modern.

Continguts

BLOC I. MONTAIGNE

1.1 Renaixement. El jo que es pinta a si mateix. L’assaig «El penediment» (III,2).

1.2 El jo lliure amb l’amic. L’assaig «L’amistat» (I, 28).

1.3 El jo i els altres: L'assaig sobre «Els caníbals» (I, 31) i els animals a «L’apologia de Ramon Sibiuda» (II, 12).

BLOC II. PASCAL

2.1 El barroc. Els pensaments. L'home. El jo és odiós.

2.2 Els pensaments. L’infinit. El no-res del jo.

2.3 Els pensaments. Déu. El jo només es confronta a Déu. 

2.4 Inici de la filosofia del descentrament: Kierkegaard, Wittgenstein, Kafka, Cioran...

BLOC III. ROUSSEAU

3.1 La il·lustració. Fe en el coneixement i la llibertat.

3.2 El primer discurs: l’home és naturalment bo, el coneixement el corromp.

3.3 Somieigs del passejant solitari. 1r somieig. El jo completament nu, sol.

3.4 Somieigs del passejant solitari. 5è somieig. El jo fos amb la natura (preromanticisme).

Metodologia docent

El curs es dividirà en vint-i-sis hores de classes plenàries i dotze hores de classes de seminari, seguint la programació d'activitats que es donarà a l'inici de curs.

Depenent de la situació sanitària en què ens trobem al segon trimestre, el model docent s’adaptarà al format de semi-presencialitat a través de l’eina zoom. Les classes plenàries, aleshores, seran virtuals i sincròniques, en els dies i horaris previstos, i les classes de seminari seran presencials.

 

Avaluació

Avaluació

 L’avaluació és continuada, no hi haurà examen, i constarà de:

- 3 dissertacions (de 8.000 caràcters cadascuna) sobre cadascun dels blocs treballats (25% de la nota per cada dissertació) 

- i una exposició oral en els seminaris de 10-15 minuts d’una de les tres dissertacions fetes (25% de la nota).

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

La recuperació es basarà en un examen final sobre els tres autors (100%).

 

Criteris

Per a l'avaluació de la dissertació i de l’exposició oral (així com per a l’examen de recuperació) es tindran en compte, especialment, criteris conceptuals, de contingut i de metodologia (els criteris de forma i d'estil es valoraran en segon terme).

Com a criteris específics es valoraran:

- la concreció, la claredat i l'argumentació en el plantejament del tema.

- el domini dels conceptes bàsics sobre el tema tractats en l'assignatura.

- el rigor i la coherència en l'anàlisi i la interpretació.

- el grau d'elaboració en la documentació consultada.

- l'originalitat i la capacitat per generar pensament crític.

Bibliografia i recursos d'informació

5. Bibliografia bàsica

MONTAIGNE, M. Assaigs (Trad. de Vicent Alonso, Ed. Labutxaca, Barcelona, 2012, 3 vol.)

MONTAIGNE, M. Ensayos (Trad. de J. Bayod Brau, Ed. Acantilado, Barcelona, 2007)

PASCAL, B. Pensaments (Trad. de Pere Lluís Font, Ed. Adesiara, Barcelona, 2021)

PASCAL, B. Pensamientos (Trad. de Joaquin Llanso, Alianza editorial, Barcelona, 2015)

ROUSSEAU, J.J. Els somieigs dels passejant solitari (Trad. d'A. Vicens, Proa, Barcelona, 1996)

ROUSSEAU, J.J. Las ensoñaciones del paseante solitario (Trad. de Mauro Armiño, Alianza, 2008)

 

5. 1. Bibliografia complementària

CASALS, J. La filosofia de Montaigne (Barcelona, Edicions 62, 1986)

COMPAGNON, A. Gato encerrado. Montaigne y la alegoría (Acantilado, Barcelona, 2011)

COMTE-SPONVILLE, A. Montaigne y la filosofía (Paidós, Madrid, 2012)

NAVARRO REYES, J. Pensar sin certezas. Montaigne y el arte de conversar (FCE, Madrid, 2007)

GOLDMANN, L. El hombre y lo absoluto. El dios oculto (Planeta, 1986)

LLUÍS FONT, P. Introducció a la lectura de Pascal (Cruïlla, Barcelona, 1996)

MESNARD, J. Pascal: el hombre y su obra (Traducció de López Cortezo, Tecnos, Madrid, 1973)

LLANSÓ, J. De la nada al infinito. Metafísica y tragedia en Pascal (Narcea ed. Madrid, 1984)

VERGELY, B. Pascal ou l'expérience de l'infini (Ed. Les Essentiels deMilan, Toulousse, 2007)

ALLEN, D. Three outsiders: Pascal, Kierkegaard, Simone Weill (Princeton : Caroline, cop. 1983)

STAROBINSKY, J. Jean-Jacques Rousseau: la transparencia y el obstáculo (Trad. González Noriega, Taurus, 1992)

GUIU, J. Jean-Jacques Rousseau. El pensador indignat del segle XVIII (UOC, Barcelona, 2013)

AAVV La multiplicidad de Rousseau (Antropos, Barcelona, 2016)

THOREAU, H.D., Caminar (Trad. Marina Espasa, Angle editorial, 2017)

WOLLSTONECRAFT, M. Vindicació dels drets de la dona (Trad. Joan Josep Mussarra, Ed. L'art de la memòria, Barcelona 2014)

2 Recursos d'informació

Es penjarà a l'Aula Global fragments dels textos dels autors centrals del curs, així com una bibliografia ampliada i un recull d'articles especialitzats sobre diversos temes d'aquests autors per treballar més a fons aspectes concrets i poder portar a terme les dissertacions. També es penjaran, quan hi siguin, els enllaços a les obres digitals d'aquests autors.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23500 - Filosofia Moderna


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23500 - Filosofia Moderna
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
679 - Mínor en Estudis Humanístics del Món Modern i Contemporani: 1
678 - Mínor en Estudis Humanístics de Pensament: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Gloria Farres Famadas
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquest curs de filosofia moderna té com a eix central l'emergència i reivindicació del jo a la modernitat. Deixant de banda la res cogitans cartesiana i els grans sistemes conceptuals racionalistes i empiristes que se'n deriven -i que s'han tractat a l'assignatura troncal de Pensament Modern-, el curs es dedicarà a alguns filòsofs que han quedat al marge i que han fet una recerca del jo més centrada en la introspecció (Montaigne), en l'aprofundiment en la solitud i el tedi (Pascal), i en el descobriment del sentiment de l'existència (Rousseau). Aquest jo que estudiarem no té la solidesa i objectivitat del cogito cartesià, sinó que és un jo tèrbol i vacil·lant, és un jo avorrible i és un jo que està sol damunt la terra. Aquestes reflexions i els gèneres en què s'expressen (assaigs, pensaments i somieigs) connecten directament amb bona part de les nostres inquietuds contemporànies. En aquest curs, de la mà de Montaigne, de Pascal i de Rousseau, ens endinsarem en l'expressió d'aquest altre jo modern i de les seves implicacions metafísiques i polítiques.

Competències associades

COMPETÈNCIES GENERALS

1. Anàlisi crítica dels textos.

2. Redacció del comentari filosòfic.

3. Redacció d’estudis crítics.

4. Capacitat per relacionar autors.

5. Capacitat per establir lligams entre literatura, art i filosofia.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Comprensió general del gir que planteja la filosofia moderna cap a una filosofia del subjecte.

2. Comprensió de l'obra de Montaigne i la seva influència posterior.

3. Comprensió de l'obra de Pascal i la seva influència posterior.

4. Comprensió de l'obra de Rousseau i la seva influència posterior.

 

Resultats de l'aprenentatge

Millora en la capacitat lectora i comprensiva de textos filosòfics.

Millora en la capacitat de reflexionar en termes teòrics i conceptuals.

Ensinistrament en la redacció de textos reflexius, analítics i crítics.

Pràctica del debat i la crítica argumentada.

Adquisició de coneixements històrics, filosòfics, conceptuals.

Capacitat de relació i comparació amb altres camps de les humanitats i les ciències socials (història, cinema, art, literatura...)

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El curs té en compte dos dels objectius del desenvolupament sostenible:

D'una banda, la perspectiva de gènere, perquè en el programa tenen una presència rellevant algunes filòsofes/escriptores que van recolzar o discutir els autors estudiats, com són Marie de Gornay, Mme de Sevigné i Mary Wollstonecraft.

D'altra banda, l'educació inclusiva i de qualitat, perquè l'avaluació s'adapta a cada estudiant, que tria el tema dels treballs a fer en un gran ventall de possibilitats, amb la intenció que sigui una avaluació tan individualitzada com sigui possible, perquè l'alumne pugui desenvolupar allò que més l'interessi de l'assignatura.

Prerequisits

Es recomanable haver cursat l'assignatura troncal de Pensament Modern.

Continguts

BLOC I. MONTAIGNE

1.1 Renaixement. El jo que es pinta a si mateix. L’assaig «El penediment» (III,2).

1.2 El jo lliure amb l’amic. L’assaig «L’amistat» (I, 28).

1.3 El jo i els altres: L'assaig sobre «Els caníbals» (I, 31) i els animals a «L’apologia de Ramon Sibiuda» (II, 12).

BLOC II. PASCAL

2.1 El barroc. Els pensaments. L'home. El jo és odiós.

2.2 Els pensaments. L’infinit. El no-res del jo.

2.3 Els pensaments. Déu. El jo només es confronta a Déu. 

2.4 Inici de la filosofia del descentrament: Kierkegaard, Wittgenstein, Kafka, Cioran...

BLOC III. ROUSSEAU

3.1 La il·lustració. Fe en el coneixement i la llibertat.

3.2 El primer discurs: l’home és naturalment bo, el coneixement el corromp.

3.3 Somieigs del passejant solitari. 1r somieig. El jo completament nu, sol.

3.4 Somieigs del passejant solitari. 5è somieig. El jo fos amb la natura (preromanticisme).

Metodologia docent

El curs es dividirà en vint-i-sis hores de classes plenàries i dotze hores de classes de seminari, seguint la programació d'activitats que es donarà a l'inici de curs.

Depenent de la situació sanitària en què ens trobem al segon trimestre, el model docent s’adaptarà al format de semi-presencialitat a través de l’eina zoom. Les classes plenàries, aleshores, seran virtuals i sincròniques, en els dies i horaris previstos, i les classes de seminari seran presencials.

 

Avaluació

Avaluació

 L’avaluació és continuada, no hi haurà examen, i constarà de:

- 3 dissertacions (de 8.000 caràcters cadascuna) sobre cadascun dels blocs treballats (25% de la nota per cada dissertació) 

- i una exposició oral en els seminaris de 10-15 minuts d’una de les tres dissertacions fetes (25% de la nota).

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

La recuperació es basarà en un examen final sobre els tres autors (100%).

 

Criteris

Per a l'avaluació de la dissertació i de l’exposició oral (així com per a l’examen de recuperació) es tindran en compte, especialment, criteris conceptuals, de contingut i de metodologia (els criteris de forma i d'estil es valoraran en segon terme).

Com a criteris específics es valoraran:

- la concreció, la claredat i l'argumentació en el plantejament del tema.

- el domini dels conceptes bàsics sobre el tema tractats en l'assignatura.

- el rigor i la coherència en l'anàlisi i la interpretació.

- el grau d'elaboració en la documentació consultada.

- l'originalitat i la capacitat per generar pensament crític.

Bibliografia i recursos d'informació

5. Bibliografia bàsica

MONTAIGNE, M. Assaigs (Trad. de Vicent Alonso, Ed. Labutxaca, Barcelona, 2012, 3 vol.)

MONTAIGNE, M. Ensayos (Trad. de J. Bayod Brau, Ed. Acantilado, Barcelona, 2007)

PASCAL, B. Pensaments (Trad. de Pere Lluís Font, Ed. Adesiara, Barcelona, 2021)

PASCAL, B. Pensamientos (Trad. de Joaquin Llanso, Alianza editorial, Barcelona, 2015)

ROUSSEAU, J.J. Els somieigs dels passejant solitari (Trad. d'A. Vicens, Proa, Barcelona, 1996)

ROUSSEAU, J.J. Las ensoñaciones del paseante solitario (Trad. de Mauro Armiño, Alianza, 2008)

 

5. 1. Bibliografia complementària

CASALS, J. La filosofia de Montaigne (Barcelona, Edicions 62, 1986)

COMPAGNON, A. Gato encerrado. Montaigne y la alegoría (Acantilado, Barcelona, 2011)

COMTE-SPONVILLE, A. Montaigne y la filosofía (Paidós, Madrid, 2012)

NAVARRO REYES, J. Pensar sin certezas. Montaigne y el arte de conversar (FCE, Madrid, 2007)

GOLDMANN, L. El hombre y lo absoluto. El dios oculto (Planeta, 1986)

LLUÍS FONT, P. Introducció a la lectura de Pascal (Cruïlla, Barcelona, 1996)

MESNARD, J. Pascal: el hombre y su obra (Traducció de López Cortezo, Tecnos, Madrid, 1973)

LLANSÓ, J. De la nada al infinito. Metafísica y tragedia en Pascal (Narcea ed. Madrid, 1984)

VERGELY, B. Pascal ou l'expérience de l'infini (Ed. Les Essentiels deMilan, Toulousse, 2007)

ALLEN, D. Three outsiders: Pascal, Kierkegaard, Simone Weill (Princeton : Caroline, cop. 1983)

STAROBINSKY, J. Jean-Jacques Rousseau: la transparencia y el obstáculo (Trad. González Noriega, Taurus, 1992)

GUIU, J. Jean-Jacques Rousseau. El pensador indignat del segle XVIII (UOC, Barcelona, 2013)

AAVV La multiplicidad de Rousseau (Antropos, Barcelona, 2016)

THOREAU, H.D., Caminar (Trad. Marina Espasa, Angle editorial, 2017)

WOLLSTONECRAFT, M. Vindicació dels drets de la dona (Trad. Joan Josep Mussarra, Ed. L'art de la memòria, Barcelona 2014)

2 Recursos d'informació

Es penjarà a l'Aula Global fragments dels textos dels autors centrals del curs, així com una bibliografia ampliada i un recull d'articles especialitzats sobre diversos temes d'aquests autors per treballar més a fons aspectes concrets i poder portar a terme les dissertacions. També es penjaran, quan hi siguin, els enllaços a les obres digitals d'aquests autors.