Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23462 - Ciència del Segle XX


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23462 - Ciència del Segle XX
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
678 - Mínor en Estudis Humanístics de Pensament: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Albert Presas Puig
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La ciència ha estat el protagonista principal del segle XX, un segle que també ha experimentat canvis, conflictes i incerteses extraordinàries. Des de la nova física fins al projecte Manhattan, des de les teories eugenèsiques fins al projecte del genoma humà, des dels nous fàrmacs fins a les promeses de la biotecnologia, de la cibernètica a les noves teories de la complexitat i de les noves tendències en ciències socials. Des d’un punt històric i social aquest curs analitzarà el desenvolupament de diferents disciplines científiques que han definit el segle XX. Al mateix temps, analitzarà l'actuació d'actors principals (Albert Einstein, Betrand Russell, Joseph Rotblat, James Watson) com figures públiques en l'imaginari del segle XX. Finalment, es considerarà l'Antropocè, la nova època geològica actual definida per les ciències de la vida i la geologia

Resultats de l'aprenentatge

Comprensió de la ciència del segle XX com element intimament lligat a la cultura i la societat contemporànees

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Comprensió del paper del coneixement en el diseny d'un món sostenible

 

 

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Continguts

1r tema: Ciència al 1900: la nova física

2n tema: Ciència i ideologia

3r tema: Ciència a l’era atòmica. La guerra freda.

4t tema: Ciència i gènere

5è tema: Ciències de la vida

6è tema: Ciència i complexitat

7è tema: Ciència i cultura

8è tema: Ciència a Espanya durant el segle XX

9è tema: L'Antropocè, la nova era geològica

Metodologia docent

Metodologia docent Sessions plenàries, seminaris amb comentaris de textos

Avaluació

Avaluació

Preparació d'un treball de 3000 paraules assistit pel tutor (70%)

Participació en seminaris: 20% (no es pot compensar)

Presentació oral del treeball: 10% (no es pot compensar)

La presència a la classe és obligatòria: només es pot absentar dues vegades justificades.

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Recuperació: Confecció d'un treball de 3000 paraules.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia: s'indicarà a l'inici del curs

 

Recursos d'informació

- R.C. Olby et al. (eds.), Companion to the History of Modern Science, London: 1990.

- J. Krige and D. Pestre (ed.), Science in the Twentieth Century, Amsterdam: 1997.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23462 - Ciència del Segle XX


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23462 - Ciència del Segle XX
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
678 - Mínor en Estudis Humanístics de Pensament: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Albert Presas Puig
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La ciència ha estat el protagonista principal del segle XX, un segle que també ha experimentat canvis, conflictes i incerteses extraordinàries. Des de la nova física fins al projecte Manhattan, des de les teories eugenèsiques fins al projecte del genoma humà, des dels nous fàrmacs fins a les promeses de la biotecnologia, de la cibernètica a les noves teories de la complexitat i de les noves tendències en ciències socials. Des d’un punt històric i social aquest curs analitzarà el desenvolupament de diferents disciplines científiques que han definit el segle XX. Al mateix temps, analitzarà l'actuació d'actors principals (Albert Einstein, Betrand Russell, Joseph Rotblat, James Watson) com figures públiques en l'imaginari del segle XX. Finalment, es considerarà l'Antropocè, la nova època geològica actual definida per les ciències de la vida i la geologia

Resultats de l'aprenentatge

Comprensió de la ciència del segle XX com element intimament lligat a la cultura i la societat contemporànees

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Comprensió del paper del coneixement en el diseny d'un món sostenible

 

 

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Continguts

1r tema: Ciència al 1900: la nova física

2n tema: Ciència i ideologia

3r tema: Ciència a l’era atòmica. La guerra freda.

4t tema: Ciència i gènere

5è tema: Ciències de la vida

6è tema: Ciència i complexitat

7è tema: Ciència i cultura

8è tema: Ciència a Espanya durant el segle XX

9è tema: L'Antropocè, la nova era geològica

Metodologia docent

Metodologia docent Sessions plenàries, seminaris amb comentaris de textos

Avaluació

Avaluació

Preparació d'un treball de 3000 paraules assistit pel tutor (70%)

Participació en seminaris: 20% (no es pot compensar)

Presentació oral del treeball: 10% (no es pot compensar)

La presència a la classe és obligatòria: només es pot absentar dues vegades justificades.

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Recuperació: Confecció d'un treball de 3000 paraules.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia: s'indicarà a l'inici del curs

 

Recursos d'informació

- R.C. Olby et al. (eds.), Companion to the History of Modern Science, London: 1990.

- J. Krige and D. Pestre (ed.), Science in the Twentieth Century, Amsterdam: 1997.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23462 - Ciència del Segle XX


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23462 - Ciència del Segle XX
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
678 - Mínor en Estudis Humanístics de Pensament: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Albert Presas Puig
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La ciència ha estat el protagonista principal del segle XX, un segle que també ha experimentat canvis, conflictes i incerteses extraordinàries. Des de la nova física fins al projecte Manhattan, des de les teories eugenèsiques fins al projecte del genoma humà, des dels nous fàrmacs fins a les promeses de la biotecnologia, de la cibernètica a les noves teories de la complexitat i de les noves tendències en ciències socials. Des d’un punt històric i social aquest curs analitzarà el desenvolupament de diferents disciplines científiques que han definit el segle XX. Al mateix temps, analitzarà l'actuació d'actors principals (Albert Einstein, Betrand Russell, Joseph Rotblat, James Watson) com figures públiques en l'imaginari del segle XX. Finalment, es considerarà l'Antropocè, la nova època geològica actual definida per les ciències de la vida i la geologia

Resultats de l'aprenentatge

Comprensió de la ciència del segle XX com element intimament lligat a la cultura i la societat contemporànees

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Comprensió del paper del coneixement en el diseny d'un món sostenible

 

 

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Continguts

1r tema: Ciència al 1900: la nova física

2n tema: Ciència i ideologia

3r tema: Ciència a l’era atòmica. La guerra freda.

4t tema: Ciència i gènere

5è tema: Ciències de la vida

6è tema: Ciència i complexitat

7è tema: Ciència i cultura

8è tema: Ciència a Espanya durant el segle XX

9è tema: L'Antropocè, la nova era geològica

Metodologia docent

Metodologia docent Sessions plenàries, seminaris amb comentaris de textos

Avaluació

Avaluació

Preparació d'un treball de 3000 paraules assistit pel tutor (70%)

Participació en seminaris: 20% (no es pot compensar)

Presentació oral del treeball: 10% (no es pot compensar)

La presència a la classe és obligatòria: només es pot absentar dues vegades justificades.

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Recuperació: Confecció d'un treball de 3000 paraules.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia: s'indicarà a l'inici del curs

 

Recursos d'informació

- R.C. Olby et al. (eds.), Companion to the History of Modern Science, London: 1990.

- J. Krige and D. Pestre (ed.), Science in the Twentieth Century, Amsterdam: 1997.