Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23374 - Història Moderna d'Europa


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23374 - Història Moderna d'Europa
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
679 - Mínor en Estudis Humanístics del Món Modern i Contemporani: 1
681 - Mínor en Estudis Humanístics en Història: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Maria Betlem Castella Pujols
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Amb el subtítol Par le bonheur commun. França, la Revolució i l’Imperi (1787-1815) proposem un viatge que té per punt de partida l’Antic Règim i com a destí final la societat liberal del segle XIX. En el marc del curs, de les classes plenàries i de les lectures i treballs que s’executaran per part dels estudiants, individualment i en grup, analitzarem el procés revolucionari francès, les seves tensions i les seves ruptures, així com també, les seves causes i les seves conseqüències.

Donat que l’assignatura és una optativa de 3er i 4art els estudiants s’iniciaran en el camp de la recerca. Proposem l’elaboració d’un treball individual a partir de fonts manuscrites del període disponibles en línia o bé en el marc de la Biblioteca de Catalunya. 

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 

 1. Maneig adequat de la bibliografia i de la informació

 

2. Maneig adequat de les fonts primàries

 

3. Comunicació escrita adequada i oral en la mesura que sigui possible

 

4. Capacitat de síntesi

 

5. Capacitat analítica i de contextualització en el moment històric

 

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

 

7. Raonament deductiu, és a dir, obtenció d’una conclusió a partir d’unes premisses 

 

 

1. Coneixements bàsics sobre la història de França de 1787 a 1815

 

2. Coneixements bàsics sobre les estructures de l´Antic Règim

 

3. Coneixements bàsics sobre el pensament, la política, la societat i la cultura durant el procés revolucionari francès

 

4. Adquisició de conceptes bàsics, habilitats i raonaments referits al període

 

5. Capacitats per endinsar-se en el llenguatge i raonament dels diferents protagonistes culturals i polítics del període

 

6. Capacitats per contextualitzar textos, documents, dades, imatges i gràfiques, en el moment social i polític.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Tenint en compte les competències comunes UPF EDvolució, les competències transversals d’Humanitats i els objectius de desenvolupament sostenible següents: 1) Pau, Justícia i Institucions, 2) Eliminació de la pobresa, 3) Igualtat de gènere i 4) Reducció de les desigualtats, examinarem, en el marc de les plenàries, els seminaris i els exercicis proposats, el procès revolucionari francès, per abordar críticament aquestes qüestions i consolidar actituds de compromís amb els drets fonamentals, la justícia social, la sostenibilitat i la democràcia.

Continguts

1. La crisi de l’Antic Règim

1.1. L’Antic Règim a França

1.2. Mutacions i tensions d’una societat encotillada

1.3. De la crisi financera a la Revolta dels Notables

1.4. De la guerra de les farines a la convocatòria dels Estats Generals

2. Drets naturals i Revolució

2.1. 1789: L’any del terror liberal econòmic

2.2. Els viatges d’un rei. De Versailles a París, de París a Varennes

2.3. De la fugida del rei a la caiguda del rei

2.4. De Lluís XVI a Robespierre

2.5. El govern revolucionari

2.6. Thermidor

3. De la fi del “Bonheur commun”

3.1. Del Directori al Consolat

3.2. De Napoleó a la Restauració

 

Metodologia docent

El curs tindrà 14 sessions plenàries i 6 sessions de seminaris, una d’aquestes sessions tindrà lloc en divendres degut al calendari acadèmic del primer trimestre del curs 2022-2023. En el marc de les sessions de seminaris els estudiants treballaran en grup una selecció de textos, de fonts manuscrites i bibliogràfiques que es penjaran a l’aula global. Hi haurà 6 grans temes a discutir i hauran d’escollir-ne un per tal d’exposar-lo a través d’una presentació oral.

L’exposició oral valdrà un 20% de la nota final. L’exposició serà puntuada tant per la professora com pels companys de classe. La nota de la professora valdrà el 15% i la nota dels companys de classe un 5%. Els estudiants valoraran les exposicions orals a partir d'una fitxa que la professora establirà a partir d'uns paràmetres a tenir en compte. En funció del nombre d'inscrits en el curs, es podrà establir quants estudiants podran treballar un mateix tema. L'objectiu és que tots els temes hauran d'abordar-se com a mínim per un grup. 

Tots els estudiants hauran de fer un treball individual de recerca. Aquest exercici individual podrà entregar-se com a molt tard el dia de l’examen i valdrà un 30% de la nota final.

Dit això, el calendari de l’assignatura, si no hi ha cap imprevist, és el següent:

Setmana

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

26 setembre-2 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

3-9 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

10-16 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

17-23 octubre

 

Plenària

 

Seminari

 

24-30 octubre

 

Plenària

 

Seminari

 

31 octubre-6 Novembre

 

(Festiu 1 Novembre)

 

Plenària

Seminari

7-13 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

14-20 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

21-27 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

28 Novembre-4 Desembre

 

Plenària

 

Plenària

 

 

Avaluació

Modalitat d’avaluació

L’examen del temari impartit val un 50% de la nota final. El treball de recerca individual val un 30% de la nota final i el treball en grup sobre un dels temes establerts val un 20% de la nota final.

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

Examen

Els estudiants hauran d’examinar-se obligatòriament dels continguts impartits durant el curs. L’examen consistirà, molt probablement, en tres temes transversals a triar-ne un.

Avaluació del treball individual:

Per tal d’avaluar el treball individual de recerca s’emprarà la fitxa següent:

TREBALL (320 punts) – 30%

 

Primer apartat (60 punts)

Segon apartat (130 punts)

Bibliografia i Notes al peu de pàgina (presentació)

10

Raons per les quals s’han escollit les fonts bases del treball

10

Capacitat de síntesi

10

Anàlisi del seu contingut

30

Capacitat analítica

10

Anàlisi dels personatges citats en les fonts

30

Claredat expositiva

10

Contextualització històrica de les fonts

30

Redacció

10

Conclusions

20

Correcció lingüística

10

Bibliografia emprada per efectuar les anàlisis i la contextualització

10

Tercer apartat (130 punts)

Quart apartat (250 punts negatius)

Valoració del treball en general

130

El treball té parts copiades d’un altre treball o publicació (El treball queda suspès d’immediat i l’assignatura també)

L’assignatura queda suspesa

El treball segueix el mateix esquema explicatiu al d’un altre treball presentat a classe

-125

El treball té paràgrafs semblants als d’un altre treball presentat a classe

-125

 

Avaluació del treball en grup:

Per tal d’avaluar el treball en grup s’emprarà per part de la professora i els estudiants la fitxa següent:

 

FITXA PER AVALUAR ELS TREBALLS EN GRUP

Nota dels Companys (5%) Nota de la Professora (15%)

Nota per part dels estudiants (del 5 al 10)

Capacitat de síntesi

 

Capacitat analítica

 

Presentació de les fonts manuscrites o bibliogràfiques analitzades

 

Presentació de l’autor / autors de les fonts

 

Contingut de les fonts

 

Contextualització històrica de les fonts

 

Bibliografia emprada per a la contextualització

 

Conclusions

 

Altres comentaris a fer:

 

Recuperació:

Es podran recuperar els exercicis que no s'han fet o que s'han suspès. Però, per optar a la recuperació d'aquests, els estudiants hauran d’haver fet un dels tres exercicis que tenen fixats: treball en grup, treball individual o examen. Aquells estudiants que no hagin fet cap dels tres exercicis proposats en el marc de la convocatòria ordinària, rebran un “No presentat” i no tindran dret a la convocatòria de recuperació.

Pel que fa a l’examen de recuperació, aquest seguirà els mateixos paràmetres que l’examen que tindrà lloc en el marc de la convocatòria ordinària.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Diccionaris

 • FURET (François) i OZOUF (Mona), Dictionnaire critique de la Révolution française, París, Flammarion, 1988.
 • SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française, (sota la direcció de Jean-René Suratteau et François Gendron), París, Presses Universitaires de France, 1989.

 Bibliografia general

 • BIARD (Michel) i DUPUY (Pascal), La Révolution française, Dynamique, influences, débats 1787-1804, París, Armand Colin, 2005
 • CASTELLS OLIVÁN (Irene), La Revolución francesa (1789-1799), Barcelona, Editorial Síntesis, 1997.
 • JOURDAN (Annie), Nouvelle histoire de la Révolution, Paris, Flammarion, 2018.
 • LE BOZEC (Christine), Les femmes et la Révolution, 1770-1830, Paris, Passés Composés, 2019.
 • LEUWERS (Hervé), La Révolution française et l’Empire. Une France révolutionnée (1787-1815), París, Presses Universitaires de France, 2011.
 • MARTIN (Jean-Clément), Nouvelle histoire de la Révolution française, París, Perrin, 2012 (traducció al castellà : La Revolución francesa. Una nueva historia, Barcelona, Editorial Crítica, 2013)
 • McPHEE (Peter), La Revolución francesa, 1789-1799. Una nueva historia, Barcelona, Crítica, 2013 (Primera edició, The French Revolution, 1789-1799, 2002)
 • TACKETT (Timothy), The coming of the Terror in the French Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 2015 (Traducció al castellà: El Terror en la Revolución francesa, Barcelona, Editorial Pasado y Presente, 2015)
 • VOVELLE (Michel). Historia de la Francia contemporánea. La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, Ariel, 1979.
 • WAHNICH (Sophie), La Révolution française. Un événement de la raison sensible, 1787-1799, París, Hachette Supérieur, 2012.

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23374 - Història Moderna d'Europa


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23374 - Història Moderna d'Europa
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
679 - Mínor en Estudis Humanístics del Món Modern i Contemporani: 1
681 - Mínor en Estudis Humanístics en Història: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Maria Betlem Castella Pujols
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Amb el subtítol Par le bonheur commun. França, la Revolució i l’Imperi (1787-1815) proposem un viatge que té per punt de partida l’Antic Règim i com a destí final la societat liberal del segle XIX. En el marc del curs, de les classes plenàries i de les lectures i treballs que s’executaran per part dels estudiants, individualment i en grup, analitzarem el procés revolucionari francès, les seves tensions i les seves ruptures, així com també, les seves causes i les seves conseqüències.

Donat que l’assignatura és una optativa de 3er i 4art els estudiants s’iniciaran en el camp de la recerca. Proposem l’elaboració d’un treball individual a partir de fonts manuscrites del període disponibles en línia o bé en el marc de la Biblioteca de Catalunya. 

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 

 1. Maneig adequat de la bibliografia i de la informació

 

2. Maneig adequat de les fonts primàries

 

3. Comunicació escrita adequada i oral en la mesura que sigui possible

 

4. Capacitat de síntesi

 

5. Capacitat analítica i de contextualització en el moment històric

 

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

 

7. Raonament deductiu, és a dir, obtenció d’una conclusió a partir d’unes premisses 

 

 

1. Coneixements bàsics sobre la història de França de 1787 a 1815

 

2. Coneixements bàsics sobre les estructures de l´Antic Règim

 

3. Coneixements bàsics sobre el pensament, la política, la societat i la cultura durant el procés revolucionari francès

 

4. Adquisició de conceptes bàsics, habilitats i raonaments referits al període

 

5. Capacitats per endinsar-se en el llenguatge i raonament dels diferents protagonistes culturals i polítics del període

 

6. Capacitats per contextualitzar textos, documents, dades, imatges i gràfiques, en el moment social i polític.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Tenint en compte les competències comunes UPF EDvolució, les competències transversals d’Humanitats i els objectius de desenvolupament sostenible següents: 1) Pau, Justícia i Institucions, 2) Eliminació de la pobresa, 3) Igualtat de gènere i 4) Reducció de les desigualtats, examinarem, en el marc de les plenàries, els seminaris i els exercicis proposats, el procès revolucionari francès, per abordar críticament aquestes qüestions i consolidar actituds de compromís amb els drets fonamentals, la justícia social, la sostenibilitat i la democràcia.

Continguts

1. La crisi de l’Antic Règim

1.1. L’Antic Règim a França

1.2. Mutacions i tensions d’una societat encotillada

1.3. De la crisi financera a la Revolta dels Notables

1.4. De la guerra de les farines a la convocatòria dels Estats Generals

2. Drets naturals i Revolució

2.1. 1789: L’any del terror liberal econòmic

2.2. Els viatges d’un rei. De Versailles a París, de París a Varennes

2.3. De la fugida del rei a la caiguda del rei

2.4. De Lluís XVI a Robespierre

2.5. El govern revolucionari

2.6. Thermidor

3. De la fi del “Bonheur commun”

3.1. Del Directori al Consolat

3.2. De Napoleó a la Restauració

 

Metodologia docent

El curs tindrà 14 sessions plenàries i 6 sessions de seminaris, una d’aquestes sessions tindrà lloc en divendres degut al calendari acadèmic del primer trimestre del curs 2022-2023. En el marc de les sessions de seminaris els estudiants treballaran en grup una selecció de textos, de fonts manuscrites i bibliogràfiques que es penjaran a l’aula global. Hi haurà 6 grans temes a discutir i hauran d’escollir-ne un per tal d’exposar-lo a través d’una presentació oral.

L’exposició oral valdrà un 20% de la nota final. L’exposició serà puntuada tant per la professora com pels companys de classe. La nota de la professora valdrà el 15% i la nota dels companys de classe un 5%. Els estudiants valoraran les exposicions orals a partir d'una fitxa que la professora establirà a partir d'uns paràmetres a tenir en compte. En funció del nombre d'inscrits en el curs, es podrà establir quants estudiants podran treballar un mateix tema. L'objectiu és que tots els temes hauran d'abordar-se com a mínim per un grup. 

Tots els estudiants hauran de fer un treball individual de recerca. Aquest exercici individual podrà entregar-se com a molt tard el dia de l’examen i valdrà un 30% de la nota final.

Dit això, el calendari de l’assignatura, si no hi ha cap imprevist, és el següent:

Setmana

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

26 setembre-2 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

3-9 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

10-16 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

17-23 octubre

 

Plenària

 

Seminari

 

24-30 octubre

 

Plenària

 

Seminari

 

31 octubre-6 Novembre

 

(Festiu 1 Novembre)

 

Plenària

Seminari

7-13 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

14-20 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

21-27 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

28 Novembre-4 Desembre

 

Plenària

 

Plenària

 

 

Avaluació

Modalitat d’avaluació

L’examen del temari impartit val un 50% de la nota final. El treball de recerca individual val un 30% de la nota final i el treball en grup sobre un dels temes establerts val un 20% de la nota final.

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

Examen

Els estudiants hauran d’examinar-se obligatòriament dels continguts impartits durant el curs. L’examen consistirà, molt probablement, en tres temes transversals a triar-ne un.

Avaluació del treball individual:

Per tal d’avaluar el treball individual de recerca s’emprarà la fitxa següent:

TREBALL (320 punts) – 30%

 

Primer apartat (60 punts)

Segon apartat (130 punts)

Bibliografia i Notes al peu de pàgina (presentació)

10

Raons per les quals s’han escollit les fonts bases del treball

10

Capacitat de síntesi

10

Anàlisi del seu contingut

30

Capacitat analítica

10

Anàlisi dels personatges citats en les fonts

30

Claredat expositiva

10

Contextualització històrica de les fonts

30

Redacció

10

Conclusions

20

Correcció lingüística

10

Bibliografia emprada per efectuar les anàlisis i la contextualització

10

Tercer apartat (130 punts)

Quart apartat (250 punts negatius)

Valoració del treball en general

130

El treball té parts copiades d’un altre treball o publicació (El treball queda suspès d’immediat i l’assignatura també)

L’assignatura queda suspesa

El treball segueix el mateix esquema explicatiu al d’un altre treball presentat a classe

-125

El treball té paràgrafs semblants als d’un altre treball presentat a classe

-125

 

Avaluació del treball en grup:

Per tal d’avaluar el treball en grup s’emprarà per part de la professora i els estudiants la fitxa següent:

 

FITXA PER AVALUAR ELS TREBALLS EN GRUP

Nota dels Companys (5%) Nota de la Professora (15%)

Nota per part dels estudiants (del 5 al 10)

Capacitat de síntesi

 

Capacitat analítica

 

Presentació de les fonts manuscrites o bibliogràfiques analitzades

 

Presentació de l’autor / autors de les fonts

 

Contingut de les fonts

 

Contextualització històrica de les fonts

 

Bibliografia emprada per a la contextualització

 

Conclusions

 

Altres comentaris a fer:

 

Recuperació:

Es podran recuperar els exercicis que no s'han fet o que s'han suspès. Però, per optar a la recuperació d'aquests, els estudiants hauran d’haver fet un dels tres exercicis que tenen fixats: treball en grup, treball individual o examen. Aquells estudiants que no hagin fet cap dels tres exercicis proposats en el marc de la convocatòria ordinària, rebran un “No presentat” i no tindran dret a la convocatòria de recuperació.

Pel que fa a l’examen de recuperació, aquest seguirà els mateixos paràmetres que l’examen que tindrà lloc en el marc de la convocatòria ordinària.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Diccionaris

 • FURET (François) i OZOUF (Mona), Dictionnaire critique de la Révolution française, París, Flammarion, 1988.
 • SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française, (sota la direcció de Jean-René Suratteau et François Gendron), París, Presses Universitaires de France, 1989.

 Bibliografia general

 • BIARD (Michel) i DUPUY (Pascal), La Révolution française, Dynamique, influences, débats 1787-1804, París, Armand Colin, 2005
 • CASTELLS OLIVÁN (Irene), La Revolución francesa (1789-1799), Barcelona, Editorial Síntesis, 1997.
 • JOURDAN (Annie), Nouvelle histoire de la Révolution, Paris, Flammarion, 2018.
 • LE BOZEC (Christine), Les femmes et la Révolution, 1770-1830, Paris, Passés Composés, 2019.
 • LEUWERS (Hervé), La Révolution française et l’Empire. Une France révolutionnée (1787-1815), París, Presses Universitaires de France, 2011.
 • MARTIN (Jean-Clément), Nouvelle histoire de la Révolution française, París, Perrin, 2012 (traducció al castellà : La Revolución francesa. Una nueva historia, Barcelona, Editorial Crítica, 2013)
 • McPHEE (Peter), La Revolución francesa, 1789-1799. Una nueva historia, Barcelona, Crítica, 2013 (Primera edició, The French Revolution, 1789-1799, 2002)
 • TACKETT (Timothy), The coming of the Terror in the French Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 2015 (Traducció al castellà: El Terror en la Revolución francesa, Barcelona, Editorial Pasado y Presente, 2015)
 • VOVELLE (Michel). Historia de la Francia contemporánea. La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, Ariel, 1979.
 • WAHNICH (Sophie), La Révolution française. Un événement de la raison sensible, 1787-1799, París, Hachette Supérieur, 2012.

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

23374 - Història Moderna d'Europa


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
23374 - Història Moderna d'Europa
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
598 - Grau en Humanitats: 3
598 - Grau en Humanitats: 4
679 - Mínor en Estudis Humanístics del Món Modern i Contemporani: 1
681 - Mínor en Estudis Humanístics en Història: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Maria Betlem Castella Pujols
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Amb el subtítol Par le bonheur commun. França, la Revolució i l’Imperi (1787-1815) proposem un viatge que té per punt de partida l’Antic Règim i com a destí final la societat liberal del segle XIX. En el marc del curs, de les classes plenàries i de les lectures i treballs que s’executaran per part dels estudiants, individualment i en grup, analitzarem el procés revolucionari francès, les seves tensions i les seves ruptures, així com també, les seves causes i les seves conseqüències.

Donat que l’assignatura és una optativa de 3er i 4art els estudiants s’iniciaran en el camp de la recerca. Proposem l’elaboració d’un treball individual a partir de fonts manuscrites del període disponibles en línia o bé en el marc de la Biblioteca de Catalunya. 

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

 

 1. Maneig adequat de la bibliografia i de la informació

 

2. Maneig adequat de les fonts primàries

 

3. Comunicació escrita adequada i oral en la mesura que sigui possible

 

4. Capacitat de síntesi

 

5. Capacitat analítica i de contextualització en el moment històric

 

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

 

7. Raonament deductiu, és a dir, obtenció d’una conclusió a partir d’unes premisses 

 

 

1. Coneixements bàsics sobre la història de França de 1787 a 1815

 

2. Coneixements bàsics sobre les estructures de l´Antic Règim

 

3. Coneixements bàsics sobre el pensament, la política, la societat i la cultura durant el procés revolucionari francès

 

4. Adquisició de conceptes bàsics, habilitats i raonaments referits al període

 

5. Capacitats per endinsar-se en el llenguatge i raonament dels diferents protagonistes culturals i polítics del període

 

6. Capacitats per contextualitzar textos, documents, dades, imatges i gràfiques, en el moment social i polític.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Tenint en compte les competències comunes UPF EDvolució, les competències transversals d’Humanitats i els objectius de desenvolupament sostenible següents: 1) Pau, Justícia i Institucions, 2) Eliminació de la pobresa, 3) Igualtat de gènere i 4) Reducció de les desigualtats, examinarem, en el marc de les plenàries, els seminaris i els exercicis proposats, el procès revolucionari francès, per abordar críticament aquestes qüestions i consolidar actituds de compromís amb els drets fonamentals, la justícia social, la sostenibilitat i la democràcia.

Continguts

1. La crisi de l’Antic Règim

1.1. L’Antic Règim a França

1.2. Mutacions i tensions d’una societat encotillada

1.3. De la crisi financera a la Revolta dels Notables

1.4. De la guerra de les farines a la convocatòria dels Estats Generals

2. Drets naturals i Revolució

2.1. 1789: L’any del terror liberal econòmic

2.2. Els viatges d’un rei. De Versailles a París, de París a Varennes

2.3. De la fugida del rei a la caiguda del rei

2.4. De Lluís XVI a Robespierre

2.5. El govern revolucionari

2.6. Thermidor

3. De la fi del “Bonheur commun”

3.1. Del Directori al Consolat

3.2. De Napoleó a la Restauració

 

Metodologia docent

El curs tindrà 14 sessions plenàries i 6 sessions de seminaris, una d’aquestes sessions tindrà lloc en divendres degut al calendari acadèmic del primer trimestre del curs 2022-2023. En el marc de les sessions de seminaris els estudiants treballaran en grup una selecció de textos, de fonts manuscrites i bibliogràfiques que es penjaran a l’aula global. Hi haurà 6 grans temes a discutir i hauran d’escollir-ne un per tal d’exposar-lo a través d’una presentació oral.

L’exposició oral valdrà un 20% de la nota final. L’exposició serà puntuada tant per la professora com pels companys de classe. La nota de la professora valdrà el 15% i la nota dels companys de classe un 5%. Els estudiants valoraran les exposicions orals a partir d'una fitxa que la professora establirà a partir d'uns paràmetres a tenir en compte. En funció del nombre d'inscrits en el curs, es podrà establir quants estudiants podran treballar un mateix tema. L'objectiu és que tots els temes hauran d'abordar-se com a mínim per un grup. 

Tots els estudiants hauran de fer un treball individual de recerca. Aquest exercici individual podrà entregar-se com a molt tard el dia de l’examen i valdrà un 30% de la nota final.

Dit això, el calendari de l’assignatura, si no hi ha cap imprevist, és el següent:

Setmana

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

26 setembre-2 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

3-9 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

10-16 octubre

 

Plenària

 

Plenària

 

17-23 octubre

 

Plenària

 

Seminari

 

24-30 octubre

 

Plenària

 

Seminari

 

31 octubre-6 Novembre

 

(Festiu 1 Novembre)

 

Plenària

Seminari

7-13 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

14-20 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

21-27 Novembre

 

Plenària

 

Seminari

 

28 Novembre-4 Desembre

 

Plenària

 

Plenària

 

 

Avaluació

Modalitat d’avaluació

L’examen del temari impartit val un 50% de la nota final. El treball de recerca individual val un 30% de la nota final i el treball en grup sobre un dels temes establerts val un 20% de la nota final.

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

Examen

Els estudiants hauran d’examinar-se obligatòriament dels continguts impartits durant el curs. L’examen consistirà, molt probablement, en tres temes transversals a triar-ne un.

Avaluació del treball individual:

Per tal d’avaluar el treball individual de recerca s’emprarà la fitxa següent:

TREBALL (320 punts) – 30%

 

Primer apartat (60 punts)

Segon apartat (130 punts)

Bibliografia i Notes al peu de pàgina (presentació)

10

Raons per les quals s’han escollit les fonts bases del treball

10

Capacitat de síntesi

10

Anàlisi del seu contingut

30

Capacitat analítica

10

Anàlisi dels personatges citats en les fonts

30

Claredat expositiva

10

Contextualització històrica de les fonts

30

Redacció

10

Conclusions

20

Correcció lingüística

10

Bibliografia emprada per efectuar les anàlisis i la contextualització

10

Tercer apartat (130 punts)

Quart apartat (250 punts negatius)

Valoració del treball en general

130

El treball té parts copiades d’un altre treball o publicació (El treball queda suspès d’immediat i l’assignatura també)

L’assignatura queda suspesa

El treball segueix el mateix esquema explicatiu al d’un altre treball presentat a classe

-125

El treball té paràgrafs semblants als d’un altre treball presentat a classe

-125

 

Avaluació del treball en grup:

Per tal d’avaluar el treball en grup s’emprarà per part de la professora i els estudiants la fitxa següent:

 

FITXA PER AVALUAR ELS TREBALLS EN GRUP

Nota dels Companys (5%) Nota de la Professora (15%)

Nota per part dels estudiants (del 5 al 10)

Capacitat de síntesi

 

Capacitat analítica

 

Presentació de les fonts manuscrites o bibliogràfiques analitzades

 

Presentació de l’autor / autors de les fonts

 

Contingut de les fonts

 

Contextualització històrica de les fonts

 

Bibliografia emprada per a la contextualització

 

Conclusions

 

Altres comentaris a fer:

 

Recuperació:

Es podran recuperar els exercicis que no s'han fet o que s'han suspès. Però, per optar a la recuperació d'aquests, els estudiants hauran d’haver fet un dels tres exercicis que tenen fixats: treball en grup, treball individual o examen. Aquells estudiants que no hagin fet cap dels tres exercicis proposats en el marc de la convocatòria ordinària, rebran un “No presentat” i no tindran dret a la convocatòria de recuperació.

Pel que fa a l’examen de recuperació, aquest seguirà els mateixos paràmetres que l’examen que tindrà lloc en el marc de la convocatòria ordinària.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Diccionaris

 • FURET (François) i OZOUF (Mona), Dictionnaire critique de la Révolution française, París, Flammarion, 1988.
 • SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française, (sota la direcció de Jean-René Suratteau et François Gendron), París, Presses Universitaires de France, 1989.

 Bibliografia general

 • BIARD (Michel) i DUPUY (Pascal), La Révolution française, Dynamique, influences, débats 1787-1804, París, Armand Colin, 2005
 • CASTELLS OLIVÁN (Irene), La Revolución francesa (1789-1799), Barcelona, Editorial Síntesis, 1997.
 • JOURDAN (Annie), Nouvelle histoire de la Révolution, Paris, Flammarion, 2018.
 • LE BOZEC (Christine), Les femmes et la Révolution, 1770-1830, Paris, Passés Composés, 2019.
 • LEUWERS (Hervé), La Révolution française et l’Empire. Une France révolutionnée (1787-1815), París, Presses Universitaires de France, 2011.
 • MARTIN (Jean-Clément), Nouvelle histoire de la Révolution française, París, Perrin, 2012 (traducció al castellà : La Revolución francesa. Una nueva historia, Barcelona, Editorial Crítica, 2013)
 • McPHEE (Peter), La Revolución francesa, 1789-1799. Una nueva historia, Barcelona, Crítica, 2013 (Primera edició, The French Revolution, 1789-1799, 2002)
 • TACKETT (Timothy), The coming of the Terror in the French Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 2015 (Traducció al castellà: El Terror en la Revolución francesa, Barcelona, Editorial Pasado y Presente, 2015)
 • VOVELLE (Michel). Historia de la Francia contemporánea. La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, Ariel, 1979.
 • WAHNICH (Sophie), La Révolution française. Un événement de la raison sensible, 1787-1799, París, Hachette Supérieur, 2012.