Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21385 - Locució per a Mitjans Audiovisuals


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21385 - Locució per a Mitjans Audiovisuals
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
705 - Mínor en Oratòria: 1
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
699 - Mínor en Comunicació: 1
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Marc Truco Larrubia, Ernesto Amat Gisbert, Pau Bartroli Claramunt
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumnat conegui les tècniques i els recursos de la locució professional tant a la ràdio com a la televisió. Això vol dir parlar, llegir i expressar-se amb seguretat, efectivitat i la tècnica adient a l’hora de fer qualsevol programa en directe, enregistrar una crònica, posar una veu en off, presentar un informatiu, fer una entrevista o la retransmissió d’un esdeveniment esportiu.

Competències associades

Generals:

 

 • Com a competència general, l’assignatura es planteja que l’alumne conegui les tècniques necessàries per gestionar la seva veu amb destresa i ser capaç de llegir qualsevol tipus de missatge audiovisual.

 

Instrumentals:

 

 • Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com de defensar aquestes públicament.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat en diferents formats televisius i radiofònics, adquirint tècniques de locució en català i castellà, i adquirir un nivell base mínim d’anglès per a serveis audiovisuals amb tendència de consum alt en el present i en els propers anys.
 • Identificar els recursos prosòdics per fer més expressiva la veu
 • Manejar la prosòdia de forma correcta

 

Personals:

 

 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins a arribar a posicions de consens.
 • Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en la realització del treball acadèmic, així com en l’organització i en la correcta gestió del temps.

 

 

 

Sistemàtiques:

 

 • Ser capaç d’aplicar i adaptar els coneixements adquirits en contextos i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

 

Específiques del Grau:

 

 • Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com de les principals teories que els formalitzen i critiquen.
 • Coneixement de l’ús correcte oral i escrit de les llengües treballades.
 • Capacitat i habilitat per expressar-se en les llengües treballades de manera oral i escrita.  
 • Capacitat i habilitat per comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.
 • Capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les aportacions de les noves teories de l’argumentació, així com de les tècniques comunicatives aplicades a la persuasió.

 

Específiques de l’assignatura:

 

 • Domini de les principals tècniques de respiració diafragmàtica.
 • Coneixement de les tècniques de locució informativa a la ràdio i la televisió.
 • Familiarització amb diferents estratègies d’improvisació en les mitjans audiovisuals.

Resultats de l'aprenentatge

Distingir i usar amb eficàcia la prosòdia

Llegir qualsevol text amb expressivitat suficient, ritme i to adequat

Adquirir un primer contacte amb les tècniques i formats de locució als mitjans audiovisuals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Es proposarà durant el curs la redacció d'alguns guions per a les pràctiques de locució que incloguin temàtiques compreses en el llistat dels 17 objectius de desenvolupament sostenible: comerç just, pobresa, alimentació saludable i sostenible, salut i benestar, educació, igualtat de gènere, energía, aigua neta, treball digne, creixement econòmic, etc...

Prerequisits

Coneixement dels idiomes castellà i català

Continguts

 • Bloc 1
  • La veu (formació, articulació, vocalització)
  • Locució (fonaments, errors, prosòdia)
  • Improvisació
  • Magazine (formats no informatius)
  • Ràdio musical
  • Publicitat
  • Interpretació
 • Bloc 2
  • Narració esportiva
  • Català, castellà, anglès
 • Bloc 3
  • Informatius (ràdio i tv)
  • Crònica, documental, stand-up.

Metodologia docent

La metodologia combinarà la presentació breu de coneixements teòrics sobre els diversos continguts de l’assignatura i la realització de pràctiques que permetin adquirir les habilitats necessàries en la locució per a la ràdio i la televisió. Aquestes pràctiques es faran sempre aprofitant els recursos tècnics audiovisuals de què disposa la universitat.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura constarà de 3 blocs diferents amb professors especialistes en el sector audiovisual. Cada professor informarà a l’alumnat del criteri que es seguirà en la primera sessió de la seva classe. El percentatge de la nota final per especialitat i professor serà el següent:

 

 • Bloc 1 (Marc Truco) 50%
 • Bloc 2 (Ernest Amat) 25%
 • Bloc 3 (Pau Bartroli Claramunt) 25%

En tots tres blocs l'avaluació consistirà en superar les pràctiques que es proposaran realitzar a les classes, demostrant la bona aplicació de les tècniques i coneixements teòrics, i una evolució al llarg del curs.

Bibliografia i recursos d'informació

RODERO ANTON, EMMA Locución radiofònica. IORTV 2003

 

BLANCH, MARGARITA y LAZARO, PATRICIA Aula de locución. Càtedra 2010

 

HAYNES, RICHARD ‘Lobby’ and the Formative Years of Radio Sports Commentary, 1935-1952

 

BOYLE, RAYMOND Context and Issues. Sage Publishing Ltd 2006


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21385 - Locució per a Mitjans Audiovisuals


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21385 - Locució per a Mitjans Audiovisuals
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
705 - Mínor en Oratòria: 1
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
699 - Mínor en Comunicació: 1
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Marc Truco Larrubia, Ernesto Amat Gisbert, Pau Bartroli Claramunt
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumnat conegui les tècniques i els recursos de la locució professional tant a la ràdio com a la televisió. Això vol dir parlar, llegir i expressar-se amb seguretat, efectivitat i la tècnica adient a l’hora de fer qualsevol programa en directe, enregistrar una crònica, posar una veu en off, presentar un informatiu, fer una entrevista o la retransmissió d’un esdeveniment esportiu.

Competències associades

Generals:

 

 • Com a competència general, l’assignatura es planteja que l’alumne conegui les tècniques necessàries per gestionar la seva veu amb destresa i ser capaç de llegir qualsevol tipus de missatge audiovisual.

 

Instrumentals:

 

 • Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com de defensar aquestes públicament.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat en diferents formats televisius i radiofònics, adquirint tècniques de locució en català i castellà, i adquirir un nivell base mínim d’anglès per a serveis audiovisuals amb tendència de consum alt en el present i en els propers anys.
 • Identificar els recursos prosòdics per fer més expressiva la veu
 • Manejar la prosòdia de forma correcta

 

Personals:

 

 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins a arribar a posicions de consens.
 • Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en la realització del treball acadèmic, així com en l’organització i en la correcta gestió del temps.

 

 

 

Sistemàtiques:

 

 • Ser capaç d’aplicar i adaptar els coneixements adquirits en contextos i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

 

Específiques del Grau:

 

 • Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com de les principals teories que els formalitzen i critiquen.
 • Coneixement de l’ús correcte oral i escrit de les llengües treballades.
 • Capacitat i habilitat per expressar-se en les llengües treballades de manera oral i escrita.  
 • Capacitat i habilitat per comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.
 • Capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les aportacions de les noves teories de l’argumentació, així com de les tècniques comunicatives aplicades a la persuasió.

 

Específiques de l’assignatura:

 

 • Domini de les principals tècniques de respiració diafragmàtica.
 • Coneixement de les tècniques de locució informativa a la ràdio i la televisió.
 • Familiarització amb diferents estratègies d’improvisació en les mitjans audiovisuals.

Resultats de l'aprenentatge

Distingir i usar amb eficàcia la prosòdia

Llegir qualsevol text amb expressivitat suficient, ritme i to adequat

Adquirir un primer contacte amb les tècniques i formats de locució als mitjans audiovisuals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Es proposarà durant el curs la redacció d'alguns guions per a les pràctiques de locució que incloguin temàtiques compreses en el llistat dels 17 objectius de desenvolupament sostenible: comerç just, pobresa, alimentació saludable i sostenible, salut i benestar, educació, igualtat de gènere, energía, aigua neta, treball digne, creixement econòmic, etc...

Prerequisits

Coneixement dels idiomes castellà i català

Continguts

 • Bloc 1
  • La veu (formació, articulació, vocalització)
  • Locució (fonaments, errors, prosòdia)
  • Improvisació
  • Magazine (formats no informatius)
  • Ràdio musical
  • Publicitat
  • Interpretació
 • Bloc 2
  • Narració esportiva
  • Català, castellà, anglès
 • Bloc 3
  • Informatius (ràdio i tv)
  • Crònica, documental, stand-up.

Metodologia docent

La metodologia combinarà la presentació breu de coneixements teòrics sobre els diversos continguts de l’assignatura i la realització de pràctiques que permetin adquirir les habilitats necessàries en la locució per a la ràdio i la televisió. Aquestes pràctiques es faran sempre aprofitant els recursos tècnics audiovisuals de què disposa la universitat.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura constarà de 3 blocs diferents amb professors especialistes en el sector audiovisual. Cada professor informarà a l’alumnat del criteri que es seguirà en la primera sessió de la seva classe. El percentatge de la nota final per especialitat i professor serà el següent:

 

 • Bloc 1 (Marc Truco) 50%
 • Bloc 2 (Ernest Amat) 25%
 • Bloc 3 (Pau Bartroli Claramunt) 25%

En tots tres blocs l'avaluació consistirà en superar les pràctiques que es proposaran realitzar a les classes, demostrant la bona aplicació de les tècniques i coneixements teòrics, i una evolució al llarg del curs.

Bibliografia i recursos d'informació

RODERO ANTON, EMMA Locución radiofònica. IORTV 2003

 

BLANCH, MARGARITA y LAZARO, PATRICIA Aula de locución. Càtedra 2010

 

HAYNES, RICHARD ‘Lobby’ and the Formative Years of Radio Sports Commentary, 1935-1952

 

BOYLE, RAYMOND Context and Issues. Sage Publishing Ltd 2006


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

21385 - Locució per a Mitjans Audiovisuals


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
21385 - Locució per a Mitjans Audiovisuals
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
705 - Mínor en Oratòria: 1
717 - Grau en Periodisme: 4
425 - Grau en Periodisme: 3
425 - Grau en Periodisme: 4
699 - Mínor en Comunicació: 1
717 - Grau en Periodisme: 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Marc Truco Larrubia, Ernesto Amat Gisbert, Pau Bartroli Claramunt
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumnat conegui les tècniques i els recursos de la locució professional tant a la ràdio com a la televisió. Això vol dir parlar, llegir i expressar-se amb seguretat, efectivitat i la tècnica adient a l’hora de fer qualsevol programa en directe, enregistrar una crònica, posar una veu en off, presentar un informatiu, fer una entrevista o la retransmissió d’un esdeveniment esportiu.

Competències associades

Generals:

 

 • Com a competència general, l’assignatura es planteja que l’alumne conegui les tècniques necessàries per gestionar la seva veu amb destresa i ser capaç de llegir qualsevol tipus de missatge audiovisual.

 

Instrumentals:

 

 • Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com de defensar aquestes públicament.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat en diferents formats televisius i radiofònics, adquirint tècniques de locució en català i castellà, i adquirir un nivell base mínim d’anglès per a serveis audiovisuals amb tendència de consum alt en el present i en els propers anys.
 • Identificar els recursos prosòdics per fer més expressiva la veu
 • Manejar la prosòdia de forma correcta

 

Personals:

 

 • Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques assignades i negociant opinions discrepants, fins a arribar a posicions de consens.
 • Tenir consolidats hàbits d’autodisciplina, autoexigència i rigor en la realització del treball acadèmic, així com en l’organització i en la correcta gestió del temps.

 

 

 

Sistemàtiques:

 

 • Ser capaç d’aplicar i adaptar els coneixements adquirits en contextos i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

 

Específiques del Grau:

 

 • Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com de les principals teories que els formalitzen i critiquen.
 • Coneixement de l’ús correcte oral i escrit de les llengües treballades.
 • Capacitat i habilitat per expressar-se en les llengües treballades de manera oral i escrita.  
 • Capacitat i habilitat per comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.
 • Capacitat i habilitat d’exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les aportacions de les noves teories de l’argumentació, així com de les tècniques comunicatives aplicades a la persuasió.

 

Específiques de l’assignatura:

 

 • Domini de les principals tècniques de respiració diafragmàtica.
 • Coneixement de les tècniques de locució informativa a la ràdio i la televisió.
 • Familiarització amb diferents estratègies d’improvisació en les mitjans audiovisuals.

Resultats de l'aprenentatge

Distingir i usar amb eficàcia la prosòdia

Llegir qualsevol text amb expressivitat suficient, ritme i to adequat

Adquirir un primer contacte amb les tècniques i formats de locució als mitjans audiovisuals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Es proposarà durant el curs la redacció d'alguns guions per a les pràctiques de locució que incloguin temàtiques compreses en el llistat dels 17 objectius de desenvolupament sostenible: comerç just, pobresa, alimentació saludable i sostenible, salut i benestar, educació, igualtat de gènere, energía, aigua neta, treball digne, creixement econòmic, etc...

Prerequisits

Coneixement dels idiomes castellà i català

Continguts

 • Bloc 1
  • La veu (formació, articulació, vocalització)
  • Locució (fonaments, errors, prosòdia)
  • Improvisació
  • Magazine (formats no informatius)
  • Ràdio musical
  • Publicitat
  • Interpretació
 • Bloc 2
  • Narració esportiva
  • Català, castellà, anglès
 • Bloc 3
  • Informatius (ràdio i tv)
  • Crònica, documental, stand-up.

Metodologia docent

La metodologia combinarà la presentació breu de coneixements teòrics sobre els diversos continguts de l’assignatura i la realització de pràctiques que permetin adquirir les habilitats necessàries en la locució per a la ràdio i la televisió. Aquestes pràctiques es faran sempre aprofitant els recursos tècnics audiovisuals de què disposa la universitat.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura constarà de 3 blocs diferents amb professors especialistes en el sector audiovisual. Cada professor informarà a l’alumnat del criteri que es seguirà en la primera sessió de la seva classe. El percentatge de la nota final per especialitat i professor serà el següent:

 

 • Bloc 1 (Marc Truco) 50%
 • Bloc 2 (Ernest Amat) 25%
 • Bloc 3 (Pau Bartroli Claramunt) 25%

En tots tres blocs l'avaluació consistirà en superar les pràctiques que es proposaran realitzar a les classes, demostrant la bona aplicació de les tècniques i coneixements teòrics, i una evolució al llarg del curs.

Bibliografia i recursos d'informació

RODERO ANTON, EMMA Locución radiofònica. IORTV 2003

 

BLANCH, MARGARITA y LAZARO, PATRICIA Aula de locución. Càtedra 2010

 

HAYNES, RICHARD ‘Lobby’ and the Formative Years of Radio Sports Commentary, 1935-1952

 

BOYLE, RAYMOND Context and Issues. Sage Publishing Ltd 2006