Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

20570 - Ginecologia i Obstetrícia


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
20570 - Ginecologia i Obstetrícia
Àmbit:
---
Crèdits:
9.0
Curs:
5
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Pendent
Grup 102: Pendent
Grup 103: Pendent
Grup 104: Pendent
Grup 105: Pendent
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 105: Català
Professorat:
Maria Prat Om, Josep Maria Sole Sedeño, Pau Nicolau Batalla, Ester Miralpeix Rovira, Silvia Agramunt Garcia, Miguel Angel Checa Vizcaino, Maria Teresa Castillo Vico, Antonio Paya Panades, Gemma Mancebo Moreno, Maria del Mar Vernet Tomas, Ricardo Laureano Rubio Salazar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La finalitat didàctica de l’assignatura d'Obstetrícia i Ginecologia, que es desenvoluparà durant el primer trimestre, és l’aprenentatge dels fonaments de l’Obstetrícia i la Ginecologia, necessàriament multidisciplinaris i integrats com a tals, a l’organització holística del currículum.

L’objectiu és que l’estudiant adquireixi els coneixements científics i clínics bàsics que fan possible la pràctica ginecològica i obstètrica, que conegui quines són les habilitats o destreses necessàries per a arribar a ser un bon metge i que desenvolupi les actituds centrades bàsicament en el pacient, que li permeti, en el seu moment, un aprofitament òptim d’una formació de postgrau com a especialista, sigui quina sigui la disciplina elegida.

Competències associades

 1. Conèixer les característiques de l’embaràs, del part normal i patològic, així com del puerperi.
 2. Saber realitzar una exploració i el seguiment de l’embaràs.
 3. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques.
 4. Descriure les malalties de transmissió sexual.
 5. Descriure els processos de contracepció i fertilització.

 

Resultats de l'aprenentatge

 1. Reconéixer, diagnosticar i orientar el maneig de les característiques normals i patològiques de l'embaràs, el part i
  puerperi, de les malalties de transmissió sexual, de la patologia oncològica que afecta l'aparell genital femení i del maneig de la contracepció i de l'esterilitat i de les tècniques de reproducció assistida.
 2. Conèixer i orientar el diagnòstic prenatal i el consell genètic i reproductiu. 
 3. Realitzar una anamnesi completa, d'acord amb l'edat i l'estat reproductiu de la dona, orientada a les
  principals patologies obstètrico-ginecològiques i interpretar-ne el significat.
 4. Realitzar una exploració clínica obstetrico-ginecològica, valorant la resta d'aparells i sistemes i interpretant
  significat.
 5. Valorar les modificacions dels paràmetres clínics a les diferents edats de la cronologia sexual femenina.
 6. Ser capaç d'orientar el diagnòstic i el tractament dels processos patològics més comuns que afecten la dona al llarg de la seva vida, utilitzant la informació i els mitjans disponibles a l'àmbit comunitari d'acord amb les necessitats de la dona, del seu entorn familiar i social.
 7. Ser capaç de proporcionar en l'àmbit obstètric i ginecològic, les orientacions preventives adequades a cada moment per a la promoció de la salut.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El principal objectiu és crear un entorn d'aprenentatge que permeti a cada alumne l'adquisició i desenvolupament de les competències i habilitats bàsiques que es requereixen per obstetrícia i Ginecologia, dins del programa formatiu del grau de Medicina

 

Continguts

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

Classes magistrals (CM). Durada: 1 hora

1. El cicle sexual incomplet o cicle menstrual: modificacions generals i modificacions dels òrgans que hi participen. Gametogènesi. Fertilització. Transportament i nidació. Primeres etapes del desenvolupament. Dr. Pau Nicolau.

2. Placentació. Desenvolupament i creixement de la placenta. Circulació placentària. Membranes ovulars. Cordó umbilical. Líquid amniòtic. Circulació fetal. Maduració fetal. Característiques biològiques del fetus a terme. Unitat fetoplacentària: intercanvis a nivell de la placenta. Endocrinologia de la unitat fetoplacentària. Dr. Josep Mª Solé

3. Diagnòstic de la gestació. Modificacions fisiològiques de l’organisme matern a la gestació. Consulta prenatal. Consulta preconcepcional. Assistència i higiene de la gestant. Mitjans per a controlar l’evolució de la gestació i l’estat del fetus. Dra. Silvia Agramunt

4. Concepte d’alt risc. Diagnòstic prenatal. Concepte. Factors de risc d’anomalies congènites. Tècniques de diagnòstic prenatal. Dr. Ricardo Rubio.

5. Durada de la gestació. Les causes del part. Diagnòstic de l’inici del part. El part normal. Control clínic. Monitorització biofísica i bioquímica del nadó. Assistència . Direcció mèdica del part. Dra. Silvia Agramunt

6. Puerperi. Patologia del puerperi: infecció puerperal. Tromboflebitis i flebitis.. Infeccions postpart. Alletament. Mastitis. Dra. Mar Vernet

7. Avortament: diferents tipus. Etiologia. Clínica i tractament. Malaltia trofoblàstica. Citogenètica. Clínica. Diagnòstic i tractament. Gestació ectòpica. Dra. Mar Vernet

8. Gestació i part múltiples. Dr. Antonio Payà

9. Malaltia hipertensiva de l’embaràs. Dr. Antonio Payà

10. Hemorràgies de la segona meitat de la gestació. Placenta prèvia. Despreniment prematur de la placenta normalment implantada. Dr. Josep Mª Solé

11. Part preterme. Factors, diagnòstic i tractament. Trencament prematur de membranes ovulars. Corioamnionitis. Dr. Antonio Payà

12. Retard del creixement intrauterí. Causes, diagnòstic i tractament. Oligoamni. Dr. Ricardo Rubio.

13. Hidramni. Anomalies de la placenta i del cordó umbilical. Prolapse del cordó umbilical. Isoimmunització. Hidrops fetal. Dra. Mar Vernet.

14. Part post-terme. Mort fetal avantpart. Causes. Inducció del part. Direcció mèdica del part. Analgèsia i anestèsia obstètriques. Reanimació del nadó patològic. Dra. Silvia Agramunt

15. Malalties maternes que compliquen la gestació: diabetis, malalties de la tiroide i cardiopaties. Dr. Antonio Payà.

16. Malalties maternes que compliquen la gestació: malalties infeccioses i la seva repercussió sobre l’embrió, el fetus i el nadó. Síndrome de Torch. Dra. María Prat

17. La pelvis femenina. Anatomia obstètrica. Pelvimetria. Canal ossi i canal tou del part. Actitud, situació, presentació i posició fetal. Diàmetres fetals. Distòcies dinàmiques: classificació. Etiologia. Diagnòstic i tractament. Distòcies mecàniques per anomalies del canal ossi o del canal tou del part. Ruptura uterina. Estrips obstètrics. Traumatismes obstètrics. Dr. Antonio Payà

18. El part en posició occipitoposterior. Presentacions cefàliques deflexionades; sincípit, front i cara. El part en presentació de natges. Situacions obliqües i transversals. Altres distòcies d’etiologia fetal. Dr. Antonio Payà

19. Pèrdua del Benestar fetal fetal. Concepte. Etiologia. Diagnòstic i tractament. Dr. Ricardo Rubio

20. Patologia del deslliurament: placenta àcreta. Hemorràgies del deslliurament. Hemorràgies postpart i hemorràgies per fallida de coagulació. Dr. Ricardo Rubio

21. Endometriosi: Fisiopatologia, diagnòstic i tractaments. Síndrome premenstrual. Dolor pelvià Dra. Gemma Mancebo

22. Pubertat. Menarquia. Patologia de la pubertat. Climateri. Menopausa. Patologia del climateri. Dra. Mar Vernet

23. Determinisme sexual i diferenciació sexual Concepte d’intersexe. Dr. Ricardo Rubio

24. Amenorrea hipotalamohipofisària. Hiperprolactinèmies. Amenorrea ovariana-uterina. Diagrama diagnòstic. Dr. Miguel Angel Checa

25. Virilització i hirsutisme. Síndrome del Ovari Poliquiístic. Síndrome metabòlic. Dr. Miguel Angel Checa

26. Hemorràgies uterines (dis)funcionals. Concepte. Classificació. Clínica. Diagnòstic. Tractament. Dra. Maria Prat

27. Esterilitat i infertilitat. Dr. Miguel Angel Checa

28. Planificació Familiar. Anticoncepció Hormonal. LARC i irreversibles. Dr. Miguel Angel Checa

29. Vulva i vagina. Malalties de la vulva: traumatismes, degeneratives i atròfiques. Tumors benignes. Lesions premalignes i tumors malignes. Dra. Ester Miralpeix

30. Patologia del sòl pelvià. Prolapses. Incontinències. Dra. Maite Castillo

31. Malalties de transmissió sexual. Malaltia inflamatòria pelviana. Dra. Silvia Agramunt

32. Patologia benigna del coll uterí: traumatismes i tumors. Displàsia i càncer in situ. CIN. Dr. Josep María Solé

33. Càncer invasor del coll uterí: etiologia. Freqüència. Graus d’extensió. Citologia, colposcòpia. Clínica i tractament. Altres tumors malignes del coll uterí. Dra. Gemma Mancebo

34. Patologia endometrial benigna i premaligna. Miomatosi uterina. Altres tumors benignes del cos uterí. Dra. Gemma Mancebo

35. Patologia maligna del cos uterí. Dra. Gemma Mancebo

36. Tumors ovarians: evolució, clínica, complicacions, diagnòstic i tractament. Dra. Gemma Mancebo

37. Hipertròfia mamària. Mastodínia. Adenosi i malaltia fibroquística de la mama. Tumors benignes de la mama. Dra. Mar Vernet

38. Càncer de mama. Dra. Mar Vernet

 

SEMINARIS

Durada d’una hora cadascun en grups menors de 25 alumnes

 1. Part normal, control. Registre cardiotocogràfic signes d’alarma de pèrdua del benestar fetal. Dr. Antonio Payà

 2. Metrorràgia en la gestació. Urgències obstètriques. Dr. Ricardo Rubio

 3. MTS (Simulació). Dr. Josep Mª Solé

 4. Amenorrees. Dr. Miguel Angel Checa

 5. Càncer Ginecològic. Dra. Gemma Mancebo

Metodologia docent

CLASSES MAGISTRALS

Durant aquest curs es continuarà amb les classes magistrals de cinquanta minuts de durada

SEMINARIS

En els cinc seminaris qiue s'impartiran en els diferents grups d'estudiants, es demanarà la participació dels alumnes. Per això previament es lliurarà material que els alumnes hauran de treballar per poder-ho discutir amb el professor durant el seminari. Un d'aquest semniaris estarà basat amb la simulació clínica

PRÀCTIQUES A L'AULA

A l'aula d'habilitats es realitzaran pràcticas ambn models de simulació clínica on podrem realitzar un part eutòcic, la valoració i exploració mamaria i ginecològica, tanmt normal com patològica 

 

SESSIONS DE PRÀCTIQUES

TÈCNIQUES GINECOLÒGIQUES BÀSIQUES

Es duran a terme a l’aula d’habilitats (AH), els dilluns a l’inici de cada període de grup de pràctiques.

 1. Exploració ginecològica bàsica. Realització d’un tacte vaginal. Valoració del coll uterí, valoració de tumoracions anexials, valoració de la presència d’úter augmentat de mida, miomatosi uterina. Col·locació de l’espèculum. Presa de citologia i cultius cervicals.

 2. Assistència al part. Maniobres de Leopold, valoració de l’altura uterina. Determinació de la dilatació i presentació, extracció fetal. Protecció del perineu. Principis bàsics de l’assistència en el part.

 3. Exploració mamària sistemàtica. Concepte de nòdul potencialment maligne.

 

ESTADA AL SERVEI D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

S’han d’establir 5 grups de 10 alumnes cada un, que rotin successivament al llarg del trimestre durant cinc dies pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia (s’adjunta planificació). S’assigna un alumne a cadascun dels dispensaris del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i un professor actua de tutor i guia d’aquests alumnes durant la seva estada diària. Cada tutor s’encarrega d’ensenyar les diferents habilitats clíniques i posteriorment avalua l’adquisició d’aquestes habilitats així com les actituds mostrades durant el període de rotació. L’estada en cada unitat o dispensari es fa amb l’acompanyament d’un adjunt o resident i la supervisió del tutor.

 

SESSIÓ CLÍNICA

Assistència diària a les 8.15 a la sessió clínica, on es produeix l’intercanvi de la informació mèdica i es participa en la discussió i la resolució dels casos que requereixen el consens del servei. També s’ha d’assistir a les sessions monogràfiques del servei els dimecres, així com a la sessió bibliogràfica dels divendres, on es repassen els articles més rellevants per a la nostra professió de l’últim any.

 

PASSAR VISITA A LA PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ I CONSULTES EXTERNES

En aquestes pràctiques es pretén que l’alumne desenvolupi les habilitats clíniques necessàries per a adquirir i interpretar la informació que s’obté de la història clínica i de l’exploració física del pacient.

L’estudiant ha de tenir l’oportunitat de planificar, en un exercici d’ensenyament i aprenentatge als peus del llit del pacient, i amb la supervisió de professor, les investigacions clíniques i de laboratori pertinents, i ha de generar per si mateix una hipòtesi diagnòstica i establir les possibles opcions terapèutiques.

 

ASSISTÈNCIA AL QUIRÒFAN

L’assistència al quiròfan té lloc a partir de les 8.15 h i es basa en l’observació de les intervencions quirúrgiques i la participació que el responsable quirúrgic consideri oportuna.

 

ASSISTÈNCIA A LA UNITAT D’URGÈNCIES DEL SERVEI DE GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

L’alumne participa durant 10 hores de l’activitat de la Unitat d’Urgències del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Es pretén que faci almenys una història clínica d’un pacient que acudeixi a urgències i que valori el diagnòstic diferencial, i també que assisteixi a l’evolució i l’acabament d’un part o una cesària.

Avaluació

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

 

L’avaluació de l’activitat es fa exclusivament a partir dels objectius específics. S’utilitza una nota final que determina si l’alumne supera o no l’assignatura. Aquesta nota es compon dels elements següents: valoració d’habilitats clíniques i tècniques aconseguides durant el període d’estada al Servei de Ginecologia i Obstetrícia, participació i professionalitat (avaluació pel tutor), i examen teòric final.

 

Totes aquestes avaluacions són obligatòries.

 

 

NOTA FINAL

 • Valoració de les habilitats clíniques i tècniques als seminaris: 10%
 • Valoració de la professionalitat i participació en les practiques clíniques: 10%
 • Examen final: 80%

 

La valoració de les habilitats clíniques i tècniques i la participació i professionalitat s’estableix a partir de la seva estada pels diferents llocs on es desenvoluparan les pràctiques (sala d’hospitalització, Unitat d’Urgències, Dispensari) i dels diferents objectius complerts durant la seva estada en el Servei de Ginecologia i Obstetrícia, a partir de la participació de l’alumne als seminaris. L’avaluació corre a càrrec del tutor responsable del seminari o de l’aula d’habilitats en les àrees d’exploració ginecològica, exploració mamària o assistència al part.

 

Tanmateix, aquest percentatge ha d’anar disminuint en el cas que apareguin els components següents: absències o falta de puntualitat, falta de resposta a les crítiques, incapacitat per treballar amb altres persones, falta d’iniciativa, deficiències en la comunicació o comentaris i llenguatge inapropiats, no assistència als seminaris i a les sessions pràctiques

 

Examen teòric final: al final del procés docent té lloc l’avaluació final de la teoria, que consta d’una prova d’elecció múltiple amb 70 preguntes sobre tots els temes desenvolupats. Cal aprovar l’examen teòric amb una nota igual o superior a 5 per poder aprovar l’assignatura. No es podrà aprovar fent la mitja amb les pràctiques i seminaris si no s’ha superat la prova teòrica

 

Recuperació: es farà un examen amb 20 preguntes PEM

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia i els recursos s'aniran penjant a l'aula global a mida que avancem en l'assignatura


Curs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

20570 - Ginecologia i Obstetrícia


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
20570 - Ginecologia i Obstetrícia
Àmbit:
---
Crèdits:
9.0
Curs:
5
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Pendent
Grup 102: Pendent
Grup 103: Pendent
Grup 104: Pendent
Grup 105: Pendent
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 105: Català
Professorat:
Maria Prat Om, Josep Maria Sole Sedeño, Pau Nicolau Batalla, Ester Miralpeix Rovira, Silvia Agramunt Garcia, Miguel Angel Checa Vizcaino, Maria Teresa Castillo Vico, Antonio Paya Panades, Gemma Mancebo Moreno, Maria del Mar Vernet Tomas, Ricardo Laureano Rubio Salazar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La finalitat didàctica de l’assignatura d'Obstetrícia i Ginecologia, que es desenvoluparà durant el primer trimestre, és l’aprenentatge dels fonaments de l’Obstetrícia i la Ginecologia, necessàriament multidisciplinaris i integrats com a tals, a l’organització holística del currículum.

L’objectiu és que l’estudiant adquireixi els coneixements científics i clínics bàsics que fan possible la pràctica ginecològica i obstètrica, que conegui quines són les habilitats o destreses necessàries per a arribar a ser un bon metge i que desenvolupi les actituds centrades bàsicament en el pacient, que li permeti, en el seu moment, un aprofitament òptim d’una formació de postgrau com a especialista, sigui quina sigui la disciplina elegida.

Competències associades

 1. Conèixer les característiques de l’embaràs, del part normal i patològic, així com del puerperi.
 2. Saber realitzar una exploració i el seguiment de l’embaràs.
 3. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques.
 4. Descriure les malalties de transmissió sexual.
 5. Descriure els processos de contracepció i fertilització.

 

Resultats de l'aprenentatge

 1. Reconéixer, diagnosticar i orientar el maneig de les característiques normals i patològiques de l'embaràs, el part i
  puerperi, de les malalties de transmissió sexual, de la patologia oncològica que afecta l'aparell genital femení i del maneig de la contracepció i de l'esterilitat i de les tècniques de reproducció assistida.
 2. Conèixer i orientar el diagnòstic prenatal i el consell genètic i reproductiu. 
 3. Realitzar una anamnesi completa, d'acord amb l'edat i l'estat reproductiu de la dona, orientada a les
  principals patologies obstètrico-ginecològiques i interpretar-ne el significat.
 4. Realitzar una exploració clínica obstetrico-ginecològica, valorant la resta d'aparells i sistemes i interpretant
  significat.
 5. Valorar les modificacions dels paràmetres clínics a les diferents edats de la cronologia sexual femenina.
 6. Ser capaç d'orientar el diagnòstic i el tractament dels processos patològics més comuns que afecten la dona al llarg de la seva vida, utilitzant la informació i els mitjans disponibles a l'àmbit comunitari d'acord amb les necessitats de la dona, del seu entorn familiar i social.
 7. Ser capaç de proporcionar en l'àmbit obstètric i ginecològic, les orientacions preventives adequades a cada moment per a la promoció de la salut.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El principal objectiu és crear un entorn d'aprenentatge que permeti a cada alumne l'adquisició i desenvolupament de les competències i habilitats bàsiques que es requereixen per obstetrícia i Ginecologia, dins del programa formatiu del grau de Medicina

 

Continguts

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

Classes magistrals (CM). Durada: 1 hora

1. El cicle sexual incomplet o cicle menstrual: modificacions generals i modificacions dels òrgans que hi participen. Gametogènesi. Fertilització. Transportament i nidació. Primeres etapes del desenvolupament. Dr. Pau Nicolau.

2. Placentació. Desenvolupament i creixement de la placenta. Circulació placentària. Membranes ovulars. Cordó umbilical. Líquid amniòtic. Circulació fetal. Maduració fetal. Característiques biològiques del fetus a terme. Unitat fetoplacentària: intercanvis a nivell de la placenta. Endocrinologia de la unitat fetoplacentària. Dr. Josep Mª Solé

3. Diagnòstic de la gestació. Modificacions fisiològiques de l’organisme matern a la gestació. Consulta prenatal. Consulta preconcepcional. Assistència i higiene de la gestant. Mitjans per a controlar l’evolució de la gestació i l’estat del fetus. Dra. Silvia Agramunt

4. Concepte d’alt risc. Diagnòstic prenatal. Concepte. Factors de risc d’anomalies congènites. Tècniques de diagnòstic prenatal. Dr. Ricardo Rubio.

5. Durada de la gestació. Les causes del part. Diagnòstic de l’inici del part. El part normal. Control clínic. Monitorització biofísica i bioquímica del nadó. Assistència . Direcció mèdica del part. Dra. Silvia Agramunt

6. Puerperi. Patologia del puerperi: infecció puerperal. Tromboflebitis i flebitis.. Infeccions postpart. Alletament. Mastitis. Dra. Mar Vernet

7. Avortament: diferents tipus. Etiologia. Clínica i tractament. Malaltia trofoblàstica. Citogenètica. Clínica. Diagnòstic i tractament. Gestació ectòpica. Dra. Mar Vernet

8. Gestació i part múltiples. Dr. Antonio Payà

9. Malaltia hipertensiva de l’embaràs. Dr. Antonio Payà

10. Hemorràgies de la segona meitat de la gestació. Placenta prèvia. Despreniment prematur de la placenta normalment implantada. Dr. Josep Mª Solé

11. Part preterme. Factors, diagnòstic i tractament. Trencament prematur de membranes ovulars. Corioamnionitis. Dr. Antonio Payà

12. Retard del creixement intrauterí. Causes, diagnòstic i tractament. Oligoamni. Dr. Ricardo Rubio.

13. Hidramni. Anomalies de la placenta i del cordó umbilical. Prolapse del cordó umbilical. Isoimmunització. Hidrops fetal. Dra. Mar Vernet.

14. Part post-terme. Mort fetal avantpart. Causes. Inducció del part. Direcció mèdica del part. Analgèsia i anestèsia obstètriques. Reanimació del nadó patològic. Dra. Silvia Agramunt

15. Malalties maternes que compliquen la gestació: diabetis, malalties de la tiroide i cardiopaties. Dr. Antonio Payà.

16. Malalties maternes que compliquen la gestació: malalties infeccioses i la seva repercussió sobre l’embrió, el fetus i el nadó. Síndrome de Torch. Dra. María Prat

17. La pelvis femenina. Anatomia obstètrica. Pelvimetria. Canal ossi i canal tou del part. Actitud, situació, presentació i posició fetal. Diàmetres fetals. Distòcies dinàmiques: classificació. Etiologia. Diagnòstic i tractament. Distòcies mecàniques per anomalies del canal ossi o del canal tou del part. Ruptura uterina. Estrips obstètrics. Traumatismes obstètrics. Dr. Antonio Payà

18. El part en posició occipitoposterior. Presentacions cefàliques deflexionades; sincípit, front i cara. El part en presentació de natges. Situacions obliqües i transversals. Altres distòcies d’etiologia fetal. Dr. Antonio Payà

19. Pèrdua del Benestar fetal fetal. Concepte. Etiologia. Diagnòstic i tractament. Dr. Ricardo Rubio

20. Patologia del deslliurament: placenta àcreta. Hemorràgies del deslliurament. Hemorràgies postpart i hemorràgies per fallida de coagulació. Dr. Ricardo Rubio

21. Endometriosi: Fisiopatologia, diagnòstic i tractaments. Síndrome premenstrual. Dolor pelvià Dra. Gemma Mancebo

22. Pubertat. Menarquia. Patologia de la pubertat. Climateri. Menopausa. Patologia del climateri. Dra. Mar Vernet

23. Determinisme sexual i diferenciació sexual Concepte d’intersexe. Dr. Ricardo Rubio

24. Amenorrea hipotalamohipofisària. Hiperprolactinèmies. Amenorrea ovariana-uterina. Diagrama diagnòstic. Dr. Miguel Angel Checa

25. Virilització i hirsutisme. Síndrome del Ovari Poliquiístic. Síndrome metabòlic. Dr. Miguel Angel Checa

26. Hemorràgies uterines (dis)funcionals. Concepte. Classificació. Clínica. Diagnòstic. Tractament. Dra. Maria Prat

27. Esterilitat i infertilitat. Dr. Miguel Angel Checa

28. Planificació Familiar. Anticoncepció Hormonal. LARC i irreversibles. Dr. Miguel Angel Checa

29. Vulva i vagina. Malalties de la vulva: traumatismes, degeneratives i atròfiques. Tumors benignes. Lesions premalignes i tumors malignes. Dra. Ester Miralpeix

30. Patologia del sòl pelvià. Prolapses. Incontinències. Dra. Maite Castillo

31. Malalties de transmissió sexual. Malaltia inflamatòria pelviana. Dra. Silvia Agramunt

32. Patologia benigna del coll uterí: traumatismes i tumors. Displàsia i càncer in situ. CIN. Dr. Josep María Solé

33. Càncer invasor del coll uterí: etiologia. Freqüència. Graus d’extensió. Citologia, colposcòpia. Clínica i tractament. Altres tumors malignes del coll uterí. Dra. Gemma Mancebo

34. Patologia endometrial benigna i premaligna. Miomatosi uterina. Altres tumors benignes del cos uterí. Dra. Gemma Mancebo

35. Patologia maligna del cos uterí. Dra. Gemma Mancebo

36. Tumors ovarians: evolució, clínica, complicacions, diagnòstic i tractament. Dra. Gemma Mancebo

37. Hipertròfia mamària. Mastodínia. Adenosi i malaltia fibroquística de la mama. Tumors benignes de la mama. Dra. Mar Vernet

38. Càncer de mama. Dra. Mar Vernet

 

SEMINARIS

Durada d’una hora cadascun en grups menors de 25 alumnes

 1. Part normal, control. Registre cardiotocogràfic signes d’alarma de pèrdua del benestar fetal. Dr. Antonio Payà

 2. Metrorràgia en la gestació. Urgències obstètriques. Dr. Ricardo Rubio

 3. MTS (Simulació). Dr. Josep Mª Solé

 4. Amenorrees. Dr. Miguel Angel Checa

 5. Càncer Ginecològic. Dra. Gemma Mancebo

Metodologia docent

CLASSES MAGISTRALS

Durant aquest curs es continuarà amb les classes magistrals de cinquanta minuts de durada

SEMINARIS

En els cinc seminaris qiue s'impartiran en els diferents grups d'estudiants, es demanarà la participació dels alumnes. Per això previament es lliurarà material que els alumnes hauran de treballar per poder-ho discutir amb el professor durant el seminari. Un d'aquest semniaris estarà basat amb la simulació clínica

PRÀCTIQUES A L'AULA

A l'aula d'habilitats es realitzaran pràcticas ambn models de simulació clínica on podrem realitzar un part eutòcic, la valoració i exploració mamaria i ginecològica, tanmt normal com patològica 

 

SESSIONS DE PRÀCTIQUES

TÈCNIQUES GINECOLÒGIQUES BÀSIQUES

Es duran a terme a l’aula d’habilitats (AH), els dilluns a l’inici de cada període de grup de pràctiques.

 1. Exploració ginecològica bàsica. Realització d’un tacte vaginal. Valoració del coll uterí, valoració de tumoracions anexials, valoració de la presència d’úter augmentat de mida, miomatosi uterina. Col·locació de l’espèculum. Presa de citologia i cultius cervicals.

 2. Assistència al part. Maniobres de Leopold, valoració de l’altura uterina. Determinació de la dilatació i presentació, extracció fetal. Protecció del perineu. Principis bàsics de l’assistència en el part.

 3. Exploració mamària sistemàtica. Concepte de nòdul potencialment maligne.

 

ESTADA AL SERVEI D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

S’han d’establir 5 grups de 10 alumnes cada un, que rotin successivament al llarg del trimestre durant cinc dies pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia (s’adjunta planificació). S’assigna un alumne a cadascun dels dispensaris del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i un professor actua de tutor i guia d’aquests alumnes durant la seva estada diària. Cada tutor s’encarrega d’ensenyar les diferents habilitats clíniques i posteriorment avalua l’adquisició d’aquestes habilitats així com les actituds mostrades durant el període de rotació. L’estada en cada unitat o dispensari es fa amb l’acompanyament d’un adjunt o resident i la supervisió del tutor.

 

SESSIÓ CLÍNICA

Assistència diària a les 8.15 a la sessió clínica, on es produeix l’intercanvi de la informació mèdica i es participa en la discussió i la resolució dels casos que requereixen el consens del servei. També s’ha d’assistir a les sessions monogràfiques del servei els dimecres, així com a la sessió bibliogràfica dels divendres, on es repassen els articles més rellevants per a la nostra professió de l’últim any.

 

PASSAR VISITA A LA PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ I CONSULTES EXTERNES

En aquestes pràctiques es pretén que l’alumne desenvolupi les habilitats clíniques necessàries per a adquirir i interpretar la informació que s’obté de la història clínica i de l’exploració física del pacient.

L’estudiant ha de tenir l’oportunitat de planificar, en un exercici d’ensenyament i aprenentatge als peus del llit del pacient, i amb la supervisió de professor, les investigacions clíniques i de laboratori pertinents, i ha de generar per si mateix una hipòtesi diagnòstica i establir les possibles opcions terapèutiques.

 

ASSISTÈNCIA AL QUIRÒFAN

L’assistència al quiròfan té lloc a partir de les 8.15 h i es basa en l’observació de les intervencions quirúrgiques i la participació que el responsable quirúrgic consideri oportuna.

 

ASSISTÈNCIA A LA UNITAT D’URGÈNCIES DEL SERVEI DE GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

L’alumne participa durant 10 hores de l’activitat de la Unitat d’Urgències del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Es pretén que faci almenys una història clínica d’un pacient que acudeixi a urgències i que valori el diagnòstic diferencial, i també que assisteixi a l’evolució i l’acabament d’un part o una cesària.

Avaluació

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

 

L’avaluació de l’activitat es fa exclusivament a partir dels objectius específics. S’utilitza una nota final que determina si l’alumne supera o no l’assignatura. Aquesta nota es compon dels elements següents: valoració d’habilitats clíniques i tècniques aconseguides durant el període d’estada al Servei de Ginecologia i Obstetrícia, participació i professionalitat (avaluació pel tutor), i examen teòric final.

 

Totes aquestes avaluacions són obligatòries.

 

 

NOTA FINAL

 • Valoració de les habilitats clíniques i tècniques als seminaris: 10%
 • Valoració de la professionalitat i participació en les practiques clíniques: 10%
 • Examen final: 80%

 

La valoració de les habilitats clíniques i tècniques i la participació i professionalitat s’estableix a partir de la seva estada pels diferents llocs on es desenvoluparan les pràctiques (sala d’hospitalització, Unitat d’Urgències, Dispensari) i dels diferents objectius complerts durant la seva estada en el Servei de Ginecologia i Obstetrícia, a partir de la participació de l’alumne als seminaris. L’avaluació corre a càrrec del tutor responsable del seminari o de l’aula d’habilitats en les àrees d’exploració ginecològica, exploració mamària o assistència al part.

 

Tanmateix, aquest percentatge ha d’anar disminuint en el cas que apareguin els components següents: absències o falta de puntualitat, falta de resposta a les crítiques, incapacitat per treballar amb altres persones, falta d’iniciativa, deficiències en la comunicació o comentaris i llenguatge inapropiats, no assistència als seminaris i a les sessions pràctiques

 

Examen teòric final: al final del procés docent té lloc l’avaluació final de la teoria, que consta d’una prova d’elecció múltiple amb 70 preguntes sobre tots els temes desenvolupats. Cal aprovar l’examen teòric amb una nota igual o superior a 5 per poder aprovar l’assignatura. No es podrà aprovar fent la mitja amb les pràctiques i seminaris si no s’ha superat la prova teòrica

 

Recuperació: es farà un examen amb 20 preguntes PEM

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia i els recursos s'aniran penjant a l'aula global a mida que avancem en l'assignatura


Curs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

20570 - Ginecologia i Obstetrícia


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
20570 - Ginecologia i Obstetrícia
Àmbit:
---
Crèdits:
9.0
Curs:
5
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Pendent
Grup 102: Pendent
Grup 103: Pendent
Grup 104: Pendent
Grup 105: Pendent
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 105: Català
Professorat:
Maria Prat Om, Josep Maria Sole Sedeño, Pau Nicolau Batalla, Ester Miralpeix Rovira, Silvia Agramunt Garcia, Miguel Angel Checa Vizcaino, Maria Teresa Castillo Vico, Antonio Paya Panades, Gemma Mancebo Moreno, Maria del Mar Vernet Tomas, Ricardo Laureano Rubio Salazar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La finalitat didàctica de l’assignatura d'Obstetrícia i Ginecologia, que es desenvoluparà durant el primer trimestre, és l’aprenentatge dels fonaments de l’Obstetrícia i la Ginecologia, necessàriament multidisciplinaris i integrats com a tals, a l’organització holística del currículum.

L’objectiu és que l’estudiant adquireixi els coneixements científics i clínics bàsics que fan possible la pràctica ginecològica i obstètrica, que conegui quines són les habilitats o destreses necessàries per a arribar a ser un bon metge i que desenvolupi les actituds centrades bàsicament en el pacient, que li permeti, en el seu moment, un aprofitament òptim d’una formació de postgrau com a especialista, sigui quina sigui la disciplina elegida.

Competències associades

 1. Conèixer les característiques de l’embaràs, del part normal i patològic, així com del puerperi.
 2. Saber realitzar una exploració i el seguiment de l’embaràs.
 3. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques.
 4. Descriure les malalties de transmissió sexual.
 5. Descriure els processos de contracepció i fertilització.

 

Resultats de l'aprenentatge

 1. Reconéixer, diagnosticar i orientar el maneig de les característiques normals i patològiques de l'embaràs, el part i
  puerperi, de les malalties de transmissió sexual, de la patologia oncològica que afecta l'aparell genital femení i del maneig de la contracepció i de l'esterilitat i de les tècniques de reproducció assistida.
 2. Conèixer i orientar el diagnòstic prenatal i el consell genètic i reproductiu. 
 3. Realitzar una anamnesi completa, d'acord amb l'edat i l'estat reproductiu de la dona, orientada a les
  principals patologies obstètrico-ginecològiques i interpretar-ne el significat.
 4. Realitzar una exploració clínica obstetrico-ginecològica, valorant la resta d'aparells i sistemes i interpretant
  significat.
 5. Valorar les modificacions dels paràmetres clínics a les diferents edats de la cronologia sexual femenina.
 6. Ser capaç d'orientar el diagnòstic i el tractament dels processos patològics més comuns que afecten la dona al llarg de la seva vida, utilitzant la informació i els mitjans disponibles a l'àmbit comunitari d'acord amb les necessitats de la dona, del seu entorn familiar i social.
 7. Ser capaç de proporcionar en l'àmbit obstètric i ginecològic, les orientacions preventives adequades a cada moment per a la promoció de la salut.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El principal objectiu és crear un entorn d'aprenentatge que permeti a cada alumne l'adquisició i desenvolupament de les competències i habilitats bàsiques que es requereixen per obstetrícia i Ginecologia, dins del programa formatiu del grau de Medicina

 

Continguts

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

Classes magistrals (CM). Durada: 1 hora

1. El cicle sexual incomplet o cicle menstrual: modificacions generals i modificacions dels òrgans que hi participen. Gametogènesi. Fertilització. Transportament i nidació. Primeres etapes del desenvolupament. Dr. Pau Nicolau.

2. Placentació. Desenvolupament i creixement de la placenta. Circulació placentària. Membranes ovulars. Cordó umbilical. Líquid amniòtic. Circulació fetal. Maduració fetal. Característiques biològiques del fetus a terme. Unitat fetoplacentària: intercanvis a nivell de la placenta. Endocrinologia de la unitat fetoplacentària. Dr. Josep Mª Solé

3. Diagnòstic de la gestació. Modificacions fisiològiques de l’organisme matern a la gestació. Consulta prenatal. Consulta preconcepcional. Assistència i higiene de la gestant. Mitjans per a controlar l’evolució de la gestació i l’estat del fetus. Dra. Silvia Agramunt

4. Concepte d’alt risc. Diagnòstic prenatal. Concepte. Factors de risc d’anomalies congènites. Tècniques de diagnòstic prenatal. Dr. Ricardo Rubio.

5. Durada de la gestació. Les causes del part. Diagnòstic de l’inici del part. El part normal. Control clínic. Monitorització biofísica i bioquímica del nadó. Assistència . Direcció mèdica del part. Dra. Silvia Agramunt

6. Puerperi. Patologia del puerperi: infecció puerperal. Tromboflebitis i flebitis.. Infeccions postpart. Alletament. Mastitis. Dra. Mar Vernet

7. Avortament: diferents tipus. Etiologia. Clínica i tractament. Malaltia trofoblàstica. Citogenètica. Clínica. Diagnòstic i tractament. Gestació ectòpica. Dra. Mar Vernet

8. Gestació i part múltiples. Dr. Antonio Payà

9. Malaltia hipertensiva de l’embaràs. Dr. Antonio Payà

10. Hemorràgies de la segona meitat de la gestació. Placenta prèvia. Despreniment prematur de la placenta normalment implantada. Dr. Josep Mª Solé

11. Part preterme. Factors, diagnòstic i tractament. Trencament prematur de membranes ovulars. Corioamnionitis. Dr. Antonio Payà

12. Retard del creixement intrauterí. Causes, diagnòstic i tractament. Oligoamni. Dr. Ricardo Rubio.

13. Hidramni. Anomalies de la placenta i del cordó umbilical. Prolapse del cordó umbilical. Isoimmunització. Hidrops fetal. Dra. Mar Vernet.

14. Part post-terme. Mort fetal avantpart. Causes. Inducció del part. Direcció mèdica del part. Analgèsia i anestèsia obstètriques. Reanimació del nadó patològic. Dra. Silvia Agramunt

15. Malalties maternes que compliquen la gestació: diabetis, malalties de la tiroide i cardiopaties. Dr. Antonio Payà.

16. Malalties maternes que compliquen la gestació: malalties infeccioses i la seva repercussió sobre l’embrió, el fetus i el nadó. Síndrome de Torch. Dra. María Prat

17. La pelvis femenina. Anatomia obstètrica. Pelvimetria. Canal ossi i canal tou del part. Actitud, situació, presentació i posició fetal. Diàmetres fetals. Distòcies dinàmiques: classificació. Etiologia. Diagnòstic i tractament. Distòcies mecàniques per anomalies del canal ossi o del canal tou del part. Ruptura uterina. Estrips obstètrics. Traumatismes obstètrics. Dr. Antonio Payà

18. El part en posició occipitoposterior. Presentacions cefàliques deflexionades; sincípit, front i cara. El part en presentació de natges. Situacions obliqües i transversals. Altres distòcies d’etiologia fetal. Dr. Antonio Payà

19. Pèrdua del Benestar fetal fetal. Concepte. Etiologia. Diagnòstic i tractament. Dr. Ricardo Rubio

20. Patologia del deslliurament: placenta àcreta. Hemorràgies del deslliurament. Hemorràgies postpart i hemorràgies per fallida de coagulació. Dr. Ricardo Rubio

21. Endometriosi: Fisiopatologia, diagnòstic i tractaments. Síndrome premenstrual. Dolor pelvià Dra. Gemma Mancebo

22. Pubertat. Menarquia. Patologia de la pubertat. Climateri. Menopausa. Patologia del climateri. Dra. Mar Vernet

23. Determinisme sexual i diferenciació sexual Concepte d’intersexe. Dr. Ricardo Rubio

24. Amenorrea hipotalamohipofisària. Hiperprolactinèmies. Amenorrea ovariana-uterina. Diagrama diagnòstic. Dr. Miguel Angel Checa

25. Virilització i hirsutisme. Síndrome del Ovari Poliquiístic. Síndrome metabòlic. Dr. Miguel Angel Checa

26. Hemorràgies uterines (dis)funcionals. Concepte. Classificació. Clínica. Diagnòstic. Tractament. Dra. Maria Prat

27. Esterilitat i infertilitat. Dr. Miguel Angel Checa

28. Planificació Familiar. Anticoncepció Hormonal. LARC i irreversibles. Dr. Miguel Angel Checa

29. Vulva i vagina. Malalties de la vulva: traumatismes, degeneratives i atròfiques. Tumors benignes. Lesions premalignes i tumors malignes. Dra. Ester Miralpeix

30. Patologia del sòl pelvià. Prolapses. Incontinències. Dra. Maite Castillo

31. Malalties de transmissió sexual. Malaltia inflamatòria pelviana. Dra. Silvia Agramunt

32. Patologia benigna del coll uterí: traumatismes i tumors. Displàsia i càncer in situ. CIN. Dr. Josep María Solé

33. Càncer invasor del coll uterí: etiologia. Freqüència. Graus d’extensió. Citologia, colposcòpia. Clínica i tractament. Altres tumors malignes del coll uterí. Dra. Gemma Mancebo

34. Patologia endometrial benigna i premaligna. Miomatosi uterina. Altres tumors benignes del cos uterí. Dra. Gemma Mancebo

35. Patologia maligna del cos uterí. Dra. Gemma Mancebo

36. Tumors ovarians: evolució, clínica, complicacions, diagnòstic i tractament. Dra. Gemma Mancebo

37. Hipertròfia mamària. Mastodínia. Adenosi i malaltia fibroquística de la mama. Tumors benignes de la mama. Dra. Mar Vernet

38. Càncer de mama. Dra. Mar Vernet

 

SEMINARIS

Durada d’una hora cadascun en grups menors de 25 alumnes

 1. Part normal, control. Registre cardiotocogràfic signes d’alarma de pèrdua del benestar fetal. Dr. Antonio Payà

 2. Metrorràgia en la gestació. Urgències obstètriques. Dr. Ricardo Rubio

 3. MTS (Simulació). Dr. Josep Mª Solé

 4. Amenorrees. Dr. Miguel Angel Checa

 5. Càncer Ginecològic. Dra. Gemma Mancebo

Metodologia docent

CLASSES MAGISTRALS

Durant aquest curs es continuarà amb les classes magistrals de cinquanta minuts de durada

SEMINARIS

En els cinc seminaris qiue s'impartiran en els diferents grups d'estudiants, es demanarà la participació dels alumnes. Per això previament es lliurarà material que els alumnes hauran de treballar per poder-ho discutir amb el professor durant el seminari. Un d'aquest semniaris estarà basat amb la simulació clínica

PRÀCTIQUES A L'AULA

A l'aula d'habilitats es realitzaran pràcticas ambn models de simulació clínica on podrem realitzar un part eutòcic, la valoració i exploració mamaria i ginecològica, tanmt normal com patològica 

 

SESSIONS DE PRÀCTIQUES

TÈCNIQUES GINECOLÒGIQUES BÀSIQUES

Es duran a terme a l’aula d’habilitats (AH), els dilluns a l’inici de cada període de grup de pràctiques.

 1. Exploració ginecològica bàsica. Realització d’un tacte vaginal. Valoració del coll uterí, valoració de tumoracions anexials, valoració de la presència d’úter augmentat de mida, miomatosi uterina. Col·locació de l’espèculum. Presa de citologia i cultius cervicals.

 2. Assistència al part. Maniobres de Leopold, valoració de l’altura uterina. Determinació de la dilatació i presentació, extracció fetal. Protecció del perineu. Principis bàsics de l’assistència en el part.

 3. Exploració mamària sistemàtica. Concepte de nòdul potencialment maligne.

 

ESTADA AL SERVEI D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

S’han d’establir 5 grups de 10 alumnes cada un, que rotin successivament al llarg del trimestre durant cinc dies pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia (s’adjunta planificació). S’assigna un alumne a cadascun dels dispensaris del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i un professor actua de tutor i guia d’aquests alumnes durant la seva estada diària. Cada tutor s’encarrega d’ensenyar les diferents habilitats clíniques i posteriorment avalua l’adquisició d’aquestes habilitats així com les actituds mostrades durant el període de rotació. L’estada en cada unitat o dispensari es fa amb l’acompanyament d’un adjunt o resident i la supervisió del tutor.

 

SESSIÓ CLÍNICA

Assistència diària a les 8.15 a la sessió clínica, on es produeix l’intercanvi de la informació mèdica i es participa en la discussió i la resolució dels casos que requereixen el consens del servei. També s’ha d’assistir a les sessions monogràfiques del servei els dimecres, així com a la sessió bibliogràfica dels divendres, on es repassen els articles més rellevants per a la nostra professió de l’últim any.

 

PASSAR VISITA A LA PLANTA D’HOSPITALITZACIÓ I CONSULTES EXTERNES

En aquestes pràctiques es pretén que l’alumne desenvolupi les habilitats clíniques necessàries per a adquirir i interpretar la informació que s’obté de la història clínica i de l’exploració física del pacient.

L’estudiant ha de tenir l’oportunitat de planificar, en un exercici d’ensenyament i aprenentatge als peus del llit del pacient, i amb la supervisió de professor, les investigacions clíniques i de laboratori pertinents, i ha de generar per si mateix una hipòtesi diagnòstica i establir les possibles opcions terapèutiques.

 

ASSISTÈNCIA AL QUIRÒFAN

L’assistència al quiròfan té lloc a partir de les 8.15 h i es basa en l’observació de les intervencions quirúrgiques i la participació que el responsable quirúrgic consideri oportuna.

 

ASSISTÈNCIA A LA UNITAT D’URGÈNCIES DEL SERVEI DE GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

L’alumne participa durant 10 hores de l’activitat de la Unitat d’Urgències del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Es pretén que faci almenys una història clínica d’un pacient que acudeixi a urgències i que valori el diagnòstic diferencial, i també que assisteixi a l’evolució i l’acabament d’un part o una cesària.

Avaluació

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

 

L’avaluació de l’activitat es fa exclusivament a partir dels objectius específics. S’utilitza una nota final que determina si l’alumne supera o no l’assignatura. Aquesta nota es compon dels elements següents: valoració d’habilitats clíniques i tècniques aconseguides durant el període d’estada al Servei de Ginecologia i Obstetrícia, participació i professionalitat (avaluació pel tutor), i examen teòric final.

 

Totes aquestes avaluacions són obligatòries.

 

 

NOTA FINAL

 • Valoració de les habilitats clíniques i tècniques als seminaris: 10%
 • Valoració de la professionalitat i participació en les practiques clíniques: 10%
 • Examen final: 80%

 

La valoració de les habilitats clíniques i tècniques i la participació i professionalitat s’estableix a partir de la seva estada pels diferents llocs on es desenvoluparan les pràctiques (sala d’hospitalització, Unitat d’Urgències, Dispensari) i dels diferents objectius complerts durant la seva estada en el Servei de Ginecologia i Obstetrícia, a partir de la participació de l’alumne als seminaris. L’avaluació corre a càrrec del tutor responsable del seminari o de l’aula d’habilitats en les àrees d’exploració ginecològica, exploració mamària o assistència al part.

 

Tanmateix, aquest percentatge ha d’anar disminuint en el cas que apareguin els components següents: absències o falta de puntualitat, falta de resposta a les crítiques, incapacitat per treballar amb altres persones, falta d’iniciativa, deficiències en la comunicació o comentaris i llenguatge inapropiats, no assistència als seminaris i a les sessions pràctiques

 

Examen teòric final: al final del procés docent té lloc l’avaluació final de la teoria, que consta d’una prova d’elecció múltiple amb 70 preguntes sobre tots els temes desenvolupats. Cal aprovar l’examen teòric amb una nota igual o superior a 5 per poder aprovar l’assignatura. No es podrà aprovar fent la mitja amb les pràctiques i seminaris si no s’ha superat la prova teòrica

 

Recuperació: es farà un examen amb 20 preguntes PEM

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia i els recursos s'aniran penjant a l'aula global a mida que avancem en l'assignatura