Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

20529 - Ètica i Deontologia en la Publicitat i les Relacions Públiques


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
20529 - Ètica i Deontologia en la Publicitat i les Relacions Públiques
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
545 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 3
545 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Roberto Hernandez Nisa
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La publicitat i la comunicació de les marques, des de els seus orígens, han estat condicionades a l’opinió pública i allò que la societat considera ètic. És cert, que al llarg de la història, la publicitat ha contribuït a crear estereotips que ara, considerem que han danyat certs col·lectius. Fins fa relativament poc, la publicitat tradicional podia (o més aviat havia d’) estressar certs missatges, creant el que col·loquialment coneixem com ficció publicitària. Llicencies creatives i artístiques per tal de seduir al consumidor.

La societat, en aquest sentit ha canviat molt, fins al punt que es qüestiona veritats absolutes sobre qualsevol tema. Res és absolut i sobre qualsevol cosa hi ha debat. Poden ser aspectes vitals o banals, tots els punts de vista tenen defensors i detractors. Malauradament, aquesta evolució de la societat no ha tingut resposta en les administracions públiques que no poden anar a la velocitat a la que va la cultura.

I aquí, algunes marques, han trobat una oportunitat per fer-se rellevant. L’objectiu principal de qualsevol marca és ser triada, i en un context d’indiferència, moltes marques han vist que la denuncia és una via infal·lible per arribar a la consciencia dels consumidors.

Durant l’assignatura veurem la importància de la coherència de les marques, entendrem conceptes com greenwashing o pinkwashing i sobretot ens qüestionarem cap a on està evolucionant la comunicació. Una reflexió intel·lectual però basada en casos reals, necessària per seguir avançant.

Competències associades

 • Entendre la importància de la comunicació de marca.
 • Qüestionar-nos el rol de la marca en alguns d’aquests aspectes: medi ambient, sexisme, joventut, hàbits saludables, consum responsable,...
 • Crear una opinió propia basada en arguments consistents.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat sense faltar al respecte les altres opinions.
 • Escoltar de forma activa totes les opinions, per diferents que siguin.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament autònom en qüestions controvertides.
 • Acceptar la diversitat de punts de vista. No tot és blanc o negre.
 • Autoconeixement i pensament crític
 • Aprenentatge autònom, gestió de projectes i resolució de problemes
 • Iniciativa personal i emprenedoria, i adaptació i gestió del canvi en entorns complexos
 • Treball col·laboratiu presencial i digital
 • Recerca i generació i transferència de coneixement
 • Visió global del món amb actitud de compromís envers la protecció i el desenvolupament del benestar planetari
 • Desenvolupament d’actituds d’integritat ètica personal i professional
 • Consolidació d’actituds de compromís amb els drets fonamentals, la justícia social, la sostenibilitat i la democràcia
 • Avaluació de les desigualtats per raons de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions efectives a aquestes desigualtats 

Resultats de l'aprenentatge

Ser capaç de preguntar-se el per què de tot i no donar res per absolut.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 • ODS1: Fi de la pobresa

 • ODS2: Fam zero

 • ODS3: Salut i benestar

 • ODS4: Educació de qualitat

 • ODS5: Igualtat de gènere

 • ODS6: Aigua neta i sanejament

 • ODS7: Energia neta i assequible

 • ODS8: Treball digne i creixement econòmic

 • ODS9: Indústria, innovació i infraestructures

 • ODS10: Reducció de les desigualtats

 • ODS11: Ciutats i comunitats sostenibles

 • ODS12: Consum i producció responsables

 • ODS13: Acció climàtica

 • ODS14: Vida submarina

 • ODS15: Vida terrestre

 • ODS16: Pau, justícia i institucions sòlides

Continguts

 

Tasca d’aprenentatge

Hores

Tipus d’acció d’aprenentatge

Disseny social

Modalitat

Eines, llocs

Contribueix a l'aprenentatge avaluat amb el mitjà d’avaluació

Pensament crític marques:

 

 1. Gènere
 2. Infantil
 3. Alcohol
 4. Xarxes Socials

2

Preparació de pensament crític + exposició

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Treball en grups petits 4 persones: 

Sobre cada tòpic per elaborar un pensament. Això s’exposarà en grup

Ètica i mitjans de comunicació

2

Preparació de pensament crític + exposició

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Meaningful Media

Pensament crític professió. Per què estudio Publicitat? I com puc contribuir a millorar la societat?

2

Preparació de pensament crític + sintetitzar

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Fora de l’aula

Treball individual que s’haurà de resumir en un tuit

Debat

2

 Escolta activa

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Debat a classe en la que el professor anirà compartint els titulars dels estudiants

Sessions plenàries interactives, connectades amb el material 

5

Instrucció Meaningful Brands + Meaningful Media

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Treball individual

Matem una marca

4

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball individual

Best Practices

2

Consolidació 

Grup (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Compartirem els treballs que serveixin com a best practice

Revivim una marca

6

Instrucció

Grup  (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball en grup: crearem petits grups on tocarà reviure la marca que vam matar

Revivim una marca: construcció d’una idea. El feedback

6

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Els alumnes aniran compartint els seus treballs i els altres alumnes hauran d’ajudar compartint la seva experiència

ODS

4

Instrucció

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Explicarem els ODS i haurem de trobar un ODS per a la nostra marca

Activació d’una idea Transmedia

10

Instrucció

Grup  (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball en grup: crearem petits grups on tocarà activar la marca

Activem una marca. El feedback

4

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Els alumnes aniran compartint els seus treballs i els altres alumnes hauran d’ajudar compartint la seva experiència

Metodologia docent

La metodologia que utilitzarem per l'assignatura està orientada a la reflexió. La premissa principal és que vivim en un món incert i res és absolut. Qui estableix el bé i el mal. I sobretot en treballar la coherència. Es basarà̀ en dos estils de classe:

 1. -     Aspectes més intel·lectuals per donar rellevància a la comunicació de marca.
 2. -     Classes pràctiques i de reflexió per ajudar a generar a respondre preguntes i sobretot crear noves preguntes.

A més tindrem un Projecte transversal que ens permetrà tangibilitzar totes aquestes reflexions.

L'assignatura està enmarcada en el projecte EDvolució Fase 2. Un aprenentatge basat en projectes (AOP) primordialment col·laboratiu. EDvolució significa un nou marc per a la reflexió i la innovació permanent que abordarem de manera transversal i transcendint les fronteres de l'assignatura.

Més informació sobre EDvolució:

La UPF, fidel al principi fundacional de promoure una docència de qualitat i en permanent evolució i adaptació a les transformacions socials, va decidir el 2017 impulsar un nou i ambiciós projecte de reflexió profunda i contínua sobre el seu model educatiu, amb l’objectiu d’establir les bases d’un nou Marc Educatiu Comú de la Universitat que aglutini tots els seus projectes i iniciatives d’innovació docent.

Durant els anys 2018 i 2019, el que anomenem fase 1, el projecte EDvolució va treballar diferents accions dirigides al professorat, el PAS i els estudiants, així com a alumnes de secundària, per identificar les fortaleses i les febleses de l’actual model educatiu, les necessitats d’adaptació al futur i de canvi, i els principis generals bàsics que haurien de configurar una nova mirada sobre els programes educatius de la Universitat. La síntesi d’aquests dos anys de feina es pot trobar en el Document de reflexió de la fase I del projecte EDvolució.

L’any 2021, i després de la interrupció que ha suposat la pandèmia, el projecte EDvolució entra en la seva fase 2, en la qual cadascun dels vuit departaments de la UPF elaboraran el seu propi marc educatiu, adaptat a les necessitats dels estudiants dels seus programes de grau i de postgrau. A partir de gener del 2022, es preveu iniciar la fase 3 i última del projecte, en la qual es redactarà i es publicarà el document general explicatiu del Marc Educatiu d’EDvolució i s’iniciarà la seva implementació de manera general. 

Avaluació

60% Participació a classe i implicació en els debats i les classes i l’examen.
40% Projecte transversal individual i presentació́ oral al final de l'assignatura.

*L’assistència i la participació sempre són elements importants tot i que donades les circumstàncies s’entendran totes les casuístiques i el docent serà flexible al respecte.

Requisits mínims per a optar a la recuperació́ de l'assignatura:

Haver realitzat el projecte transversal.

Requisits mínims per aprovar l'assignatura en l’avaluació́ ordinària:

Cal haver aprovat els dos criteris d’avaluació́:

1.Participar en els debats de classe individuals a classe i aprovar l'examen.

2. Aprovar el projecte transversal

Activitats de recuperació́:

Els projectes transversals suspesos es recuperen tornant-los a lliurar amb les millores proposades pel professor

Requisits mínims per aprovar l'assignatura en el període de recuperació: aprovar la part de l'avaluació (examen o projecte transversal) que estaba suspesa.

Activitat

Participació a classe

Projecte transversal

Valor de l'avaluació

60%

40%

Criteri de l'avaluació

Per aprovar aquesta part, cal participar a classe (o entregar una tasca si no es pot assistir) amb una puntuació superior a 5 sobre 10

Per aprovar el projecte s'ha de treure una puntuació superior a 5 sobre 10

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària)

Participar / Presentar 3 dels debats les a classe

Treure mínim un 5 al projecte transversal

Requisits mínims per optar a la recuperació

No hi ha requisits

Haver presentar el projecte transversal

Activitat de recuperació

Presentació d’una explicació que el professor ficarà

Presentació del projecte amb els canvis suggerits pel professor

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (recuperació)

Treure un 5 a la tasca

Treure un 5 al projecte transversal.

Nota: Per aprovar l'assignatura cal aprovar les dues activitats: tasques debats i projecte transversal.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

(Els conceptes teòrics de l'assignatura es podran trobar en la següent bibliografia)

 1. Truth, Lies and Advertising: the art of strategic planning. John Steel.
 2. Positioning. Al Ries & Jack Trout.
 3. Buen trabajo. Cuando ética y excelencia convergern. Howard Gardner
 4. Emotional Branding. Marc Gobe.                                                  
 5. Disruption. Jean‐Marie Dru.
 6. Contra el Odio, Caroline Emcke
 7. Por qué estamos polarizados, Ezra Klein
 8. The 22 Immutable Laws of Marketing. Al Ries & Jack Trout.

Bibliografia complementària

 1. Lateral thinking. Edward de Bono.
 2. The core of branding. Tom Peters.
 3. Story telling. Antonio Nuñez.
 4. Outliers. Malcolm Gladwell.
 5. The Misfit Economy.
 6. Falso Espejo, Jia Tolentino


Curs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

20529 - Ètica i Deontologia en la Publicitat i les Relacions Públiques


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
20529 - Ètica i Deontologia en la Publicitat i les Relacions Públiques
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
545 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 3
545 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Roberto Hernandez Nisa
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La publicitat i la comunicació de les marques, des de els seus orígens, han estat condicionades a l’opinió pública i allò que la societat considera ètic. És cert, que al llarg de la història, la publicitat ha contribuït a crear estereotips que ara, considerem que han danyat certs col·lectius. Fins fa relativament poc, la publicitat tradicional podia (o més aviat havia d’) estressar certs missatges, creant el que col·loquialment coneixem com ficció publicitària. Llicencies creatives i artístiques per tal de seduir al consumidor.

La societat, en aquest sentit ha canviat molt, fins al punt que es qüestiona veritats absolutes sobre qualsevol tema. Res és absolut i sobre qualsevol cosa hi ha debat. Poden ser aspectes vitals o banals, tots els punts de vista tenen defensors i detractors. Malauradament, aquesta evolució de la societat no ha tingut resposta en les administracions públiques que no poden anar a la velocitat a la que va la cultura.

I aquí, algunes marques, han trobat una oportunitat per fer-se rellevant. L’objectiu principal de qualsevol marca és ser triada, i en un context d’indiferència, moltes marques han vist que la denuncia és una via infal·lible per arribar a la consciencia dels consumidors.

Durant l’assignatura veurem la importància de la coherència de les marques, entendrem conceptes com greenwashing o pinkwashing i sobretot ens qüestionarem cap a on està evolucionant la comunicació. Una reflexió intel·lectual però basada en casos reals, necessària per seguir avançant.

Competències associades

 • Entendre la importància de la comunicació de marca.
 • Qüestionar-nos el rol de la marca en alguns d’aquests aspectes: medi ambient, sexisme, joventut, hàbits saludables, consum responsable,...
 • Crear una opinió propia basada en arguments consistents.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat sense faltar al respecte les altres opinions.
 • Escoltar de forma activa totes les opinions, per diferents que siguin.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament autònom en qüestions controvertides.
 • Acceptar la diversitat de punts de vista. No tot és blanc o negre.
 • Autoconeixement i pensament crític
 • Aprenentatge autònom, gestió de projectes i resolució de problemes
 • Iniciativa personal i emprenedoria, i adaptació i gestió del canvi en entorns complexos
 • Treball col·laboratiu presencial i digital
 • Recerca i generació i transferència de coneixement
 • Visió global del món amb actitud de compromís envers la protecció i el desenvolupament del benestar planetari
 • Desenvolupament d’actituds d’integritat ètica personal i professional
 • Consolidació d’actituds de compromís amb els drets fonamentals, la justícia social, la sostenibilitat i la democràcia
 • Avaluació de les desigualtats per raons de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions efectives a aquestes desigualtats 

Resultats de l'aprenentatge

Ser capaç de preguntar-se el per què de tot i no donar res per absolut.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 • ODS1: Fi de la pobresa

 • ODS2: Fam zero

 • ODS3: Salut i benestar

 • ODS4: Educació de qualitat

 • ODS5: Igualtat de gènere

 • ODS6: Aigua neta i sanejament

 • ODS7: Energia neta i assequible

 • ODS8: Treball digne i creixement econòmic

 • ODS9: Indústria, innovació i infraestructures

 • ODS10: Reducció de les desigualtats

 • ODS11: Ciutats i comunitats sostenibles

 • ODS12: Consum i producció responsables

 • ODS13: Acció climàtica

 • ODS14: Vida submarina

 • ODS15: Vida terrestre

 • ODS16: Pau, justícia i institucions sòlides

Continguts

 

Tasca d’aprenentatge

Hores

Tipus d’acció d’aprenentatge

Disseny social

Modalitat

Eines, llocs

Contribueix a l'aprenentatge avaluat amb el mitjà d’avaluació

Pensament crític marques:

 

 1. Gènere
 2. Infantil
 3. Alcohol
 4. Xarxes Socials

2

Preparació de pensament crític + exposició

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Treball en grups petits 4 persones: 

Sobre cada tòpic per elaborar un pensament. Això s’exposarà en grup

Ètica i mitjans de comunicació

2

Preparació de pensament crític + exposició

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Meaningful Media

Pensament crític professió. Per què estudio Publicitat? I com puc contribuir a millorar la societat?

2

Preparació de pensament crític + sintetitzar

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Fora de l’aula

Treball individual que s’haurà de resumir en un tuit

Debat

2

 Escolta activa

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Debat a classe en la que el professor anirà compartint els titulars dels estudiants

Sessions plenàries interactives, connectades amb el material 

5

Instrucció Meaningful Brands + Meaningful Media

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Treball individual

Matem una marca

4

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball individual

Best Practices

2

Consolidació 

Grup (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Compartirem els treballs que serveixin com a best practice

Revivim una marca

6

Instrucció

Grup  (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball en grup: crearem petits grups on tocarà reviure la marca que vam matar

Revivim una marca: construcció d’una idea. El feedback

6

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Els alumnes aniran compartint els seus treballs i els altres alumnes hauran d’ajudar compartint la seva experiència

ODS

4

Instrucció

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Explicarem els ODS i haurem de trobar un ODS per a la nostra marca

Activació d’una idea Transmedia

10

Instrucció

Grup  (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball en grup: crearem petits grups on tocarà activar la marca

Activem una marca. El feedback

4

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Els alumnes aniran compartint els seus treballs i els altres alumnes hauran d’ajudar compartint la seva experiència

Metodologia docent

La metodologia que utilitzarem per l'assignatura està orientada a la reflexió. La premissa principal és que vivim en un món incert i res és absolut. Qui estableix el bé i el mal. I sobretot en treballar la coherència. Es basarà̀ en dos estils de classe:

 1. -     Aspectes més intel·lectuals per donar rellevància a la comunicació de marca.
 2. -     Classes pràctiques i de reflexió per ajudar a generar a respondre preguntes i sobretot crear noves preguntes.

A més tindrem un Projecte transversal que ens permetrà tangibilitzar totes aquestes reflexions.

L'assignatura està enmarcada en el projecte EDvolució Fase 2. Un aprenentatge basat en projectes (AOP) primordialment col·laboratiu. EDvolució significa un nou marc per a la reflexió i la innovació permanent que abordarem de manera transversal i transcendint les fronteres de l'assignatura.

Més informació sobre EDvolució:

La UPF, fidel al principi fundacional de promoure una docència de qualitat i en permanent evolució i adaptació a les transformacions socials, va decidir el 2017 impulsar un nou i ambiciós projecte de reflexió profunda i contínua sobre el seu model educatiu, amb l’objectiu d’establir les bases d’un nou Marc Educatiu Comú de la Universitat que aglutini tots els seus projectes i iniciatives d’innovació docent.

Durant els anys 2018 i 2019, el que anomenem fase 1, el projecte EDvolució va treballar diferents accions dirigides al professorat, el PAS i els estudiants, així com a alumnes de secundària, per identificar les fortaleses i les febleses de l’actual model educatiu, les necessitats d’adaptació al futur i de canvi, i els principis generals bàsics que haurien de configurar una nova mirada sobre els programes educatius de la Universitat. La síntesi d’aquests dos anys de feina es pot trobar en el Document de reflexió de la fase I del projecte EDvolució.

L’any 2021, i després de la interrupció que ha suposat la pandèmia, el projecte EDvolució entra en la seva fase 2, en la qual cadascun dels vuit departaments de la UPF elaboraran el seu propi marc educatiu, adaptat a les necessitats dels estudiants dels seus programes de grau i de postgrau. A partir de gener del 2022, es preveu iniciar la fase 3 i última del projecte, en la qual es redactarà i es publicarà el document general explicatiu del Marc Educatiu d’EDvolució i s’iniciarà la seva implementació de manera general. 

Avaluació

60% Participació a classe i implicació en els debats i les classes i l’examen.
40% Projecte transversal individual i presentació́ oral al final de l'assignatura.

*L’assistència i la participació sempre són elements importants tot i que donades les circumstàncies s’entendran totes les casuístiques i el docent serà flexible al respecte.

Requisits mínims per a optar a la recuperació́ de l'assignatura:

Haver realitzat el projecte transversal.

Requisits mínims per aprovar l'assignatura en l’avaluació́ ordinària:

Cal haver aprovat els dos criteris d’avaluació́:

1.Participar en els debats de classe individuals a classe i aprovar l'examen.

2. Aprovar el projecte transversal

Activitats de recuperació́:

Els projectes transversals suspesos es recuperen tornant-los a lliurar amb les millores proposades pel professor

Requisits mínims per aprovar l'assignatura en el període de recuperació: aprovar la part de l'avaluació (examen o projecte transversal) que estaba suspesa.

Activitat

Participació a classe

Projecte transversal

Valor de l'avaluació

60%

40%

Criteri de l'avaluació

Per aprovar aquesta part, cal participar a classe (o entregar una tasca si no es pot assistir) amb una puntuació superior a 5 sobre 10

Per aprovar el projecte s'ha de treure una puntuació superior a 5 sobre 10

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària)

Participar / Presentar 3 dels debats les a classe

Treure mínim un 5 al projecte transversal

Requisits mínims per optar a la recuperació

No hi ha requisits

Haver presentar el projecte transversal

Activitat de recuperació

Presentació d’una explicació que el professor ficarà

Presentació del projecte amb els canvis suggerits pel professor

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (recuperació)

Treure un 5 a la tasca

Treure un 5 al projecte transversal.

Nota: Per aprovar l'assignatura cal aprovar les dues activitats: tasques debats i projecte transversal.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

(Els conceptes teòrics de l'assignatura es podran trobar en la següent bibliografia)

 1. Truth, Lies and Advertising: the art of strategic planning. John Steel.
 2. Positioning. Al Ries & Jack Trout.
 3. Buen trabajo. Cuando ética y excelencia convergern. Howard Gardner
 4. Emotional Branding. Marc Gobe.                                                  
 5. Disruption. Jean‐Marie Dru.
 6. Contra el Odio, Caroline Emcke
 7. Por qué estamos polarizados, Ezra Klein
 8. The 22 Immutable Laws of Marketing. Al Ries & Jack Trout.

Bibliografia complementària

 1. Lateral thinking. Edward de Bono.
 2. The core of branding. Tom Peters.
 3. Story telling. Antonio Nuñez.
 4. Outliers. Malcolm Gladwell.
 5. The Misfit Economy.
 6. Falso Espejo, Jia Tolentino


Curs Acadèmic: 2022/23

3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

20529 - Ètica i Deontologia en la Publicitat i les Relacions Públiques


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3382 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assignatura:
20529 - Ètica i Deontologia en la Publicitat i les Relacions Públiques
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
545 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 3
545 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Roberto Hernandez Nisa
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La publicitat i la comunicació de les marques, des de els seus orígens, han estat condicionades a l’opinió pública i allò que la societat considera ètic. És cert, que al llarg de la història, la publicitat ha contribuït a crear estereotips que ara, considerem que han danyat certs col·lectius. Fins fa relativament poc, la publicitat tradicional podia (o més aviat havia d’) estressar certs missatges, creant el que col·loquialment coneixem com ficció publicitària. Llicencies creatives i artístiques per tal de seduir al consumidor.

La societat, en aquest sentit ha canviat molt, fins al punt que es qüestiona veritats absolutes sobre qualsevol tema. Res és absolut i sobre qualsevol cosa hi ha debat. Poden ser aspectes vitals o banals, tots els punts de vista tenen defensors i detractors. Malauradament, aquesta evolució de la societat no ha tingut resposta en les administracions públiques que no poden anar a la velocitat a la que va la cultura.

I aquí, algunes marques, han trobat una oportunitat per fer-se rellevant. L’objectiu principal de qualsevol marca és ser triada, i en un context d’indiferència, moltes marques han vist que la denuncia és una via infal·lible per arribar a la consciencia dels consumidors.

Durant l’assignatura veurem la importància de la coherència de les marques, entendrem conceptes com greenwashing o pinkwashing i sobretot ens qüestionarem cap a on està evolucionant la comunicació. Una reflexió intel·lectual però basada en casos reals, necessària per seguir avançant.

Competències associades

 • Entendre la importància de la comunicació de marca.
 • Qüestionar-nos el rol de la marca en alguns d’aquests aspectes: medi ambient, sexisme, joventut, hàbits saludables, consum responsable,...
 • Crear una opinió propia basada en arguments consistents.
 • Ser capaç de comunicar-se amb propietat sense faltar al respecte les altres opinions.
 • Escoltar de forma activa totes les opinions, per diferents que siguin.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament autònom en qüestions controvertides.
 • Acceptar la diversitat de punts de vista. No tot és blanc o negre.
 • Autoconeixement i pensament crític
 • Aprenentatge autònom, gestió de projectes i resolució de problemes
 • Iniciativa personal i emprenedoria, i adaptació i gestió del canvi en entorns complexos
 • Treball col·laboratiu presencial i digital
 • Recerca i generació i transferència de coneixement
 • Visió global del món amb actitud de compromís envers la protecció i el desenvolupament del benestar planetari
 • Desenvolupament d’actituds d’integritat ètica personal i professional
 • Consolidació d’actituds de compromís amb els drets fonamentals, la justícia social, la sostenibilitat i la democràcia
 • Avaluació de les desigualtats per raons de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions efectives a aquestes desigualtats 

Resultats de l'aprenentatge

Ser capaç de preguntar-se el per què de tot i no donar res per absolut.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 • ODS1: Fi de la pobresa

 • ODS2: Fam zero

 • ODS3: Salut i benestar

 • ODS4: Educació de qualitat

 • ODS5: Igualtat de gènere

 • ODS6: Aigua neta i sanejament

 • ODS7: Energia neta i assequible

 • ODS8: Treball digne i creixement econòmic

 • ODS9: Indústria, innovació i infraestructures

 • ODS10: Reducció de les desigualtats

 • ODS11: Ciutats i comunitats sostenibles

 • ODS12: Consum i producció responsables

 • ODS13: Acció climàtica

 • ODS14: Vida submarina

 • ODS15: Vida terrestre

 • ODS16: Pau, justícia i institucions sòlides

Continguts

 

Tasca d’aprenentatge

Hores

Tipus d’acció d’aprenentatge

Disseny social

Modalitat

Eines, llocs

Contribueix a l'aprenentatge avaluat amb el mitjà d’avaluació

Pensament crític marques:

 

 1. Gènere
 2. Infantil
 3. Alcohol
 4. Xarxes Socials

2

Preparació de pensament crític + exposició

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Treball en grups petits 4 persones: 

Sobre cada tòpic per elaborar un pensament. Això s’exposarà en grup

Ètica i mitjans de comunicació

2

Preparació de pensament crític + exposició

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Meaningful Media

Pensament crític professió. Per què estudio Publicitat? I com puc contribuir a millorar la societat?

2

Preparació de pensament crític + sintetitzar

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Fora de l’aula

Treball individual que s’haurà de resumir en un tuit

Debat

2

 Escolta activa

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Debat a classe en la que el professor anirà compartint els titulars dels estudiants

Sessions plenàries interactives, connectades amb el material 

5

Instrucció Meaningful Brands + Meaningful Media

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula

Treball individual

Matem una marca

4

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball individual

Best Practices

2

Consolidació 

Grup (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Compartirem els treballs que serveixin com a best practice

Revivim una marca

6

Instrucció

Grup  (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball en grup: crearem petits grups on tocarà reviure la marca que vam matar

Revivim una marca: construcció d’una idea. El feedback

6

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Els alumnes aniran compartint els seus treballs i els altres alumnes hauran d’ajudar compartint la seva experiència

ODS

4

Instrucció

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Explicarem els ODS i haurem de trobar un ODS per a la nostra marca

Activació d’una idea Transmedia

10

Instrucció

Grup  (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Treball en grup: crearem petits grups on tocarà activar la marca

Activem una marca. El feedback

4

Consolidació

Classe (plenaris) (amb professorat)

Presencial, síncrona

Aula, Pràctica

Els alumnes aniran compartint els seus treballs i els altres alumnes hauran d’ajudar compartint la seva experiència

Metodologia docent

La metodologia que utilitzarem per l'assignatura està orientada a la reflexió. La premissa principal és que vivim en un món incert i res és absolut. Qui estableix el bé i el mal. I sobretot en treballar la coherència. Es basarà̀ en dos estils de classe:

 1. -     Aspectes més intel·lectuals per donar rellevància a la comunicació de marca.
 2. -     Classes pràctiques i de reflexió per ajudar a generar a respondre preguntes i sobretot crear noves preguntes.

A més tindrem un Projecte transversal que ens permetrà tangibilitzar totes aquestes reflexions.

L'assignatura està enmarcada en el projecte EDvolució Fase 2. Un aprenentatge basat en projectes (AOP) primordialment col·laboratiu. EDvolució significa un nou marc per a la reflexió i la innovació permanent que abordarem de manera transversal i transcendint les fronteres de l'assignatura.

Més informació sobre EDvolució:

La UPF, fidel al principi fundacional de promoure una docència de qualitat i en permanent evolució i adaptació a les transformacions socials, va decidir el 2017 impulsar un nou i ambiciós projecte de reflexió profunda i contínua sobre el seu model educatiu, amb l’objectiu d’establir les bases d’un nou Marc Educatiu Comú de la Universitat que aglutini tots els seus projectes i iniciatives d’innovació docent.

Durant els anys 2018 i 2019, el que anomenem fase 1, el projecte EDvolució va treballar diferents accions dirigides al professorat, el PAS i els estudiants, així com a alumnes de secundària, per identificar les fortaleses i les febleses de l’actual model educatiu, les necessitats d’adaptació al futur i de canvi, i els principis generals bàsics que haurien de configurar una nova mirada sobre els programes educatius de la Universitat. La síntesi d’aquests dos anys de feina es pot trobar en el Document de reflexió de la fase I del projecte EDvolució.

L’any 2021, i després de la interrupció que ha suposat la pandèmia, el projecte EDvolució entra en la seva fase 2, en la qual cadascun dels vuit departaments de la UPF elaboraran el seu propi marc educatiu, adaptat a les necessitats dels estudiants dels seus programes de grau i de postgrau. A partir de gener del 2022, es preveu iniciar la fase 3 i última del projecte, en la qual es redactarà i es publicarà el document general explicatiu del Marc Educatiu d’EDvolució i s’iniciarà la seva implementació de manera general. 

Avaluació

60% Participació a classe i implicació en els debats i les classes i l’examen.
40% Projecte transversal individual i presentació́ oral al final de l'assignatura.

*L’assistència i la participació sempre són elements importants tot i que donades les circumstàncies s’entendran totes les casuístiques i el docent serà flexible al respecte.

Requisits mínims per a optar a la recuperació́ de l'assignatura:

Haver realitzat el projecte transversal.

Requisits mínims per aprovar l'assignatura en l’avaluació́ ordinària:

Cal haver aprovat els dos criteris d’avaluació́:

1.Participar en els debats de classe individuals a classe i aprovar l'examen.

2. Aprovar el projecte transversal

Activitats de recuperació́:

Els projectes transversals suspesos es recuperen tornant-los a lliurar amb les millores proposades pel professor

Requisits mínims per aprovar l'assignatura en el període de recuperació: aprovar la part de l'avaluació (examen o projecte transversal) que estaba suspesa.

Activitat

Participació a classe

Projecte transversal

Valor de l'avaluació

60%

40%

Criteri de l'avaluació

Per aprovar aquesta part, cal participar a classe (o entregar una tasca si no es pot assistir) amb una puntuació superior a 5 sobre 10

Per aprovar el projecte s'ha de treure una puntuació superior a 5 sobre 10

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària)

Participar / Presentar 3 dels debats les a classe

Treure mínim un 5 al projecte transversal

Requisits mínims per optar a la recuperació

No hi ha requisits

Haver presentar el projecte transversal

Activitat de recuperació

Presentació d’una explicació que el professor ficarà

Presentació del projecte amb els canvis suggerits pel professor

Requisits mínims per aprovar l'assignatura (recuperació)

Treure un 5 a la tasca

Treure un 5 al projecte transversal.

Nota: Per aprovar l'assignatura cal aprovar les dues activitats: tasques debats i projecte transversal.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

(Els conceptes teòrics de l'assignatura es podran trobar en la següent bibliografia)

 1. Truth, Lies and Advertising: the art of strategic planning. John Steel.
 2. Positioning. Al Ries & Jack Trout.
 3. Buen trabajo. Cuando ética y excelencia convergern. Howard Gardner
 4. Emotional Branding. Marc Gobe.                                                  
 5. Disruption. Jean‐Marie Dru.
 6. Contra el Odio, Caroline Emcke
 7. Por qué estamos polarizados, Ezra Klein
 8. The 22 Immutable Laws of Marketing. Al Ries & Jack Trout.

Bibliografia complementària

 1. Lateral thinking. Edward de Bono.
 2. The core of branding. Tom Peters.
 3. Story telling. Antonio Nuñez.
 4. Outliers. Malcolm Gladwell.
 5. The Misfit Economy.
 6. Falso Espejo, Jia Tolentino