Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20461 - Creació Radiofònica


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20461 - Creació Radiofònica
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Marc Hernandez Ruiz
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Després de l’aproximació de Fonaments de Creació Radiofònica, l’assignatura optativa explora les ramificacions artístiques i assagístiques del fet radiofònic. Creació Radiofònica pertany a l’Itinerari en Direcció i Realització Audiovisual en la mesura que pretén ampliar la concepció sonora, vocal, ambiental i musical en tot artefacte audiovisual. De les avantguardes de principis de segle XX a l’art i el cinema contemporani, l’assignatura proposa un seguit de debats i tasques per abordar, des del joc, la teoria, el pòdcast i la immediatesa de la ràdio generalista, els límits i les potencialitats de la ficció radiofònica. De manera col·lateral, l’estudiant assumirà una veu en l’autoria, l’edició, el plantejament i l’escriptura de cada exercici. Creació Radiofònica vol motivar una lectura crítica transversal de la producció sonora, i demana una aplicació integral dels coneixements teòrics adquirits, per diversos que siguin, al llarg dels estudis de Comunicació Audiovisual. 

Més enllà de la ficció, l’assignatura planteja un seguit de debats sobre l’articulació política de la veu, l’anul·lació de la veu subalterna o dissident, la digitalització de la mateixa en un entorn d’intimitats digitals i textuals (no corpòries) o, entre altres, la correspondència entre la ràdio i la globalització del capitalisme i els models patriarcals i de racialització derivats. 

Per a qualsevol dubte o suggeriment, us podeu adreçar a marc.hernandez@upf.edu, el vostre professor d’enguany. Per a qüestions de força major, podeu fer ús de la bústia de Secretaria Acadèmica: grau.com@upf.edu.  

 

 

Competències associades

En les diverses fases de l'assignatura, l'alumnat desplega les competències instrumentals, sistèmiques, interpersonals i específiques següents:

 • Competències instrumentals: lectura crítica de la indústria de masses i els models neoliberals de producció d’espai i arquetips patriarcals. En la plana organitzativa, l’estudiant rebrà formació al voltant de les potencialitats artístiques del so, la capacitat d'organitzar i planificar el fet radiofònic, i competències en la traducció sonora dels corrents d'avantguarda i postmodernitat. 

 • Capacitat d'escolta estructural (analítica), discursiva i musical. 

 • Capacitat d'expressió oral (locució) i escrita (guió) en la mateixa llengua.

 • Habilitat en el maneig d'eines multimèdia (edició d'àudio), en el desplegament d’eines narratives al servei de l'estètica sonora.

 • Competències sistèmiques: capacitat de generar idees, disseny i gestió de projectes, aplicació de processos de millora 

 • Competències interpersonals: treball en equip, mostra i generació d’interès. 

 • Competències específiques: conèixer i utilitzar el vocabulari propi de la professió, planificar processos de producció radiofònica, conèixer les tecnologies per enregistrar, editar i emetre pòdcasts, conèixer i fer servir diversos formats de guió a la ràdio, aplicar tècniques d'escriptura i assaig literari, tècniques avançades de realització radiofònica, d’edició i tractament de so, i dels principis de creació d’un ambient sonor. 

 • Competències afegides: producció d’espais radiofònics amb perspectiva de gènere, inclusiva, antiracista i decolonial.

 

Resultats de l'aprenentatge

En acabar el curs, l'estudiant ha d'haver adquirit les habilitats necessàries per desenvolupar professionalment les tasques pròpies de productor/a de ràdio, tal com aquest terme es fa servir a la ràdio en el món anglosaxó: la persona responsable de la creació, la direcció i/o la realització de continguts d'àudio que tenen com a canal prioritari d'emissió la ràdio, però també els nous canals digitals de distribució a través d'Internet. 

 

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#GenderEquality #Reducedinequalities  #ResponsibleConsumptionandProduction #Climatechange #Decentworkandeconomicgrowth #PeaceJusticeandstronginstitutions

 

Prerequisits

L'alumnat que vulgui cursar l'assignatura CR haurà d'haver aprovat el curs Fonaments de Creació Radiofònica del segon curs de Comunicació Audiovisual. Així mateix, serà benvingut l'alumnat que encamini el Treball Final de Grau a qualsevol modalitat d'investigació, anàlisi o creació d'un producte radiofònic.

 

 

 

Continguts

 • Antecedents: guerra mundial, dinàmiques de mitjans, televisió, capitalisme, doblatge i actualitat.

 • Estètica radiofònica: l'emoció de Puixkin.

 • Primers tractats de ràdio: Arnheim, Barthes, Adorno, Fuzellier. 

 • Memòria i paraula: gra de veu, color, melodia, silenci, ritme melòdic i densitat. 

 • Memòria i paraula II: fisiologia, oralitat, biaixos de gènere i arquetips de racialització. 

 • Entre literatura i cinema: especificitats del text musical radiofònic. 

 • Espai i temporalitat radiofònic: proxèmica, moviment, seqüència i punt-aquí.

 • Ràdio i avantguarda: de la pintura a la instal·lació. 

 • Ficció radiofònica: efectes, convencions, realisme màgic i arquetips. 

 • Construcció de realitat: notícia, documental i fals documental.  

 • Ficció radiofònica II: de Lucrecia Martel a Brecht, Beckett, Thomas o Handke. 

 • Ficció radiofònica II: guió, muntatge, pensament sonor, textura, descripció i expressivitat sonora. 

 • Memòria i paraula III: ritme harmònic. 

 • Podcàsting de creació: exemples i desafiaments en l’arribada puntual de la diversitat de gènere i representació política.

 

Metodologia docent

L'assitència no serà avaluable, però sí imprescindible per poder adquirir tots els matisos de l'assignatura. A menys assistència, menys possibilitat d'articular les activitats al detall. Així mateix, cada classe comptarà amb espais de debat i taller no puntuables, però, de nou, necessaris per aprofitar i gaudir l'assignatura en totes les seves possibilitats. 

L’entrega dels treballs haurà de ser puntual i via les carpetes i els apartats corresponents de l’Aula Global de l’assignatura. En cas de no justificar un retard en l’enviament d’una activitat, via el correu del professorat, l’alumnat accepta una rebaixa significativa en la qualificació de la mateixa. El retard serà permès una vegada hagi rebut la validació prèvia de l’equip docent. 

És possible suspendre una activitat i aprovar el curs, però s’han de fer arribar totes les pràctiques. La recuperació consisteix a completar el currículum de l’assignatura o, d’altra banda, a millorar el resultat d’un exercici concret.

Avaluació

Activitats puntuables (sobre 100 punts)

 • Codirecció: 10p

  • Parelles, directe, assaig i justificació.

 • Fi de curs: 20p 

  • Grup, seqüència, directe amb postproducció. 

 • Reencarnacions: 30p

  • Assaig individual, muntatge, postproducció.  

 • Serial o proposta alternativa de treball*: 40p 

  • Grupal, directe amb postproducció. 

 

*Serà benvinguda qualsevol proposta alternativa d’activitat final, sempre que s’ajusti als criteris formals i tècnics descrits.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada

ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, M. (2021) La radio ante el micrófono. Bilbao: Consonni. 

ARNHEIM, R. (1980) Estética Radiofónica. Barcelona: Gustavo Gili.  

BALSEBRE, A. (1994) El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra. 

BLANCH, P. i LÁZARO, P. (2010) Aula de locución. Madrid: Cátedra.

BARTHES, R. (1982) Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos y voces. Barcelona: Paidós. 

ILLOUZ, E. (2007) Intimidades congeladas: las emociones en el capitalismo. Buenos Aires: Katz. 

ROZAS, I. (2022) Sonar la voz: 9 ensayos y 9 partituras. Bilbao: Consonni. 

XIMENA, A. (2013) Identidad sonora en tiempos de intermedia. Buenos Aires: Ed. Cicus.

ZAFRA, R. (2017) El entusiasmo: precariedad y trabajo creativo en la era digital. Barcelona: Anagrama. 

 

Bibliografia encara més recomanada

ADORNO, T. i HORKHEIMER, M. (1994) Dialéctica de la Ilustración. Valladolid: Simancas.

BERGER, J. (1972) Ways of seeing. London: Penguin. 

BOURDIEU. P (2010) El sentido social del gusto. Ciutat de Mèxic: Siglo Veintiuno. 

CARSON, A. (2019) La belleza del marido. Barcelona: Lumen. 

CAPMANY, M. A. (2019) Pedra de Toc. Barcelona: Comanegra. 

DE MAISTRE, X. (2006) Viatge al voltant de la meua cambra. València: Publicacions Univ. de València. 

FREUD, S. (1999) El malestar en la cultura. Madrid: Biblioteca Nueva. 

GUARDIOLA, Í. (2018) L’ull i la navalla. Barcelona: Arcàdia. 

MORALES, C. (2018) Lectura fácil. Barcelona: Anagrama.

MULVEY, L. (2007) Placer visual y cine narrativo, a VVAA, Crítica feminista y teoria de la historia del arte. Mèxic: Universitat Iberoamericana. 

https://estudioscultura.files.wordpress.com/2011/10/laura-mulvey-placer-visual-y-cine-narrativo.pdf 

SENNET, R. (2006) La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. 

WOOLF, V. (2018) Orlando. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Manuals d’estil (A l’Aula Global)

Deutsche Welle, RTVE, Prisa Radio, CCMA, RadioFrance etc. 

 

Recursos digitals

ArteRadio https://www.arteradio.com/

Podium Podcast (Lo mejor está por escuchar). https://www.podiumpodcast.com/

Ficción Sonora. Ràdio 3. Ràdio Nacional de España. http://www.rtve.es/radio/ficcion-sonora/

Portal de la corporació RTVE sobre la producció de ficció radiofònica.

Portal de Catalunya Ràdios sobre la producció de ficció. http://www.catradio.cat/programa/1372/Aixo-es-dramatic

Writers Room. BBC http://www.bbc.co.uk/writersroom/

Portal de la BBC sobre la producció d'espais de ficció de ràdio i televisió.

BBC Training: http://www.bbctraining.com/radio.asp

En el portal de formació de la BBC hi ha recursos útils sobre producció radiofònica.

Portal lingüístic "És a dir!" http://esadir.cat

El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és un recurs excel·lent per a locucions.

Observatori de la Ràdio: http://www.observatoriradio.cat

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20461 - Creació Radiofònica


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20461 - Creació Radiofònica
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Marc Hernandez Ruiz
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Després de l’aproximació de Fonaments de Creació Radiofònica, l’assignatura optativa explora les ramificacions artístiques i assagístiques del fet radiofònic. Creació Radiofònica pertany a l’Itinerari en Direcció i Realització Audiovisual en la mesura que pretén ampliar la concepció sonora, vocal, ambiental i musical en tot artefacte audiovisual. De les avantguardes de principis de segle XX a l’art i el cinema contemporani, l’assignatura proposa un seguit de debats i tasques per abordar, des del joc, la teoria, el pòdcast i la immediatesa de la ràdio generalista, els límits i les potencialitats de la ficció radiofònica. De manera col·lateral, l’estudiant assumirà una veu en l’autoria, l’edició, el plantejament i l’escriptura de cada exercici. Creació Radiofònica vol motivar una lectura crítica transversal de la producció sonora, i demana una aplicació integral dels coneixements teòrics adquirits, per diversos que siguin, al llarg dels estudis de Comunicació Audiovisual. 

Més enllà de la ficció, l’assignatura planteja un seguit de debats sobre l’articulació política de la veu, l’anul·lació de la veu subalterna o dissident, la digitalització de la mateixa en un entorn d’intimitats digitals i textuals (no corpòries) o, entre altres, la correspondència entre la ràdio i la globalització del capitalisme i els models patriarcals i de racialització derivats. 

Per a qualsevol dubte o suggeriment, us podeu adreçar a marc.hernandez@upf.edu, el vostre professor d’enguany. Per a qüestions de força major, podeu fer ús de la bústia de Secretaria Acadèmica: grau.com@upf.edu.  

 

 

Competències associades

En les diverses fases de l'assignatura, l'alumnat desplega les competències instrumentals, sistèmiques, interpersonals i específiques següents:

 • Competències instrumentals: lectura crítica de la indústria de masses i els models neoliberals de producció d’espai i arquetips patriarcals. En la plana organitzativa, l’estudiant rebrà formació al voltant de les potencialitats artístiques del so, la capacitat d'organitzar i planificar el fet radiofònic, i competències en la traducció sonora dels corrents d'avantguarda i postmodernitat. 

 • Capacitat d'escolta estructural (analítica), discursiva i musical. 

 • Capacitat d'expressió oral (locució) i escrita (guió) en la mateixa llengua.

 • Habilitat en el maneig d'eines multimèdia (edició d'àudio), en el desplegament d’eines narratives al servei de l'estètica sonora.

 • Competències sistèmiques: capacitat de generar idees, disseny i gestió de projectes, aplicació de processos de millora 

 • Competències interpersonals: treball en equip, mostra i generació d’interès. 

 • Competències específiques: conèixer i utilitzar el vocabulari propi de la professió, planificar processos de producció radiofònica, conèixer les tecnologies per enregistrar, editar i emetre pòdcasts, conèixer i fer servir diversos formats de guió a la ràdio, aplicar tècniques d'escriptura i assaig literari, tècniques avançades de realització radiofònica, d’edició i tractament de so, i dels principis de creació d’un ambient sonor. 

 • Competències afegides: producció d’espais radiofònics amb perspectiva de gènere, inclusiva, antiracista i decolonial.

 

Resultats de l'aprenentatge

En acabar el curs, l'estudiant ha d'haver adquirit les habilitats necessàries per desenvolupar professionalment les tasques pròpies de productor/a de ràdio, tal com aquest terme es fa servir a la ràdio en el món anglosaxó: la persona responsable de la creació, la direcció i/o la realització de continguts d'àudio que tenen com a canal prioritari d'emissió la ràdio, però també els nous canals digitals de distribució a través d'Internet. 

 

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#GenderEquality #Reducedinequalities  #ResponsibleConsumptionandProduction #Climatechange #Decentworkandeconomicgrowth #PeaceJusticeandstronginstitutions

 

Prerequisits

L'alumnat que vulgui cursar l'assignatura CR haurà d'haver aprovat el curs Fonaments de Creació Radiofònica del segon curs de Comunicació Audiovisual. Així mateix, serà benvingut l'alumnat que encamini el Treball Final de Grau a qualsevol modalitat d'investigació, anàlisi o creació d'un producte radiofònic.

 

 

 

Continguts

 • Antecedents: guerra mundial, dinàmiques de mitjans, televisió, capitalisme, doblatge i actualitat.

 • Estètica radiofònica: l'emoció de Puixkin.

 • Primers tractats de ràdio: Arnheim, Barthes, Adorno, Fuzellier. 

 • Memòria i paraula: gra de veu, color, melodia, silenci, ritme melòdic i densitat. 

 • Memòria i paraula II: fisiologia, oralitat, biaixos de gènere i arquetips de racialització. 

 • Entre literatura i cinema: especificitats del text musical radiofònic. 

 • Espai i temporalitat radiofònic: proxèmica, moviment, seqüència i punt-aquí.

 • Ràdio i avantguarda: de la pintura a la instal·lació. 

 • Ficció radiofònica: efectes, convencions, realisme màgic i arquetips. 

 • Construcció de realitat: notícia, documental i fals documental.  

 • Ficció radiofònica II: de Lucrecia Martel a Brecht, Beckett, Thomas o Handke. 

 • Ficció radiofònica II: guió, muntatge, pensament sonor, textura, descripció i expressivitat sonora. 

 • Memòria i paraula III: ritme harmònic. 

 • Podcàsting de creació: exemples i desafiaments en l’arribada puntual de la diversitat de gènere i representació política.

 

Metodologia docent

L'assitència no serà avaluable, però sí imprescindible per poder adquirir tots els matisos de l'assignatura. A menys assistència, menys possibilitat d'articular les activitats al detall. Així mateix, cada classe comptarà amb espais de debat i taller no puntuables, però, de nou, necessaris per aprofitar i gaudir l'assignatura en totes les seves possibilitats. 

L’entrega dels treballs haurà de ser puntual i via les carpetes i els apartats corresponents de l’Aula Global de l’assignatura. En cas de no justificar un retard en l’enviament d’una activitat, via el correu del professorat, l’alumnat accepta una rebaixa significativa en la qualificació de la mateixa. El retard serà permès una vegada hagi rebut la validació prèvia de l’equip docent. 

És possible suspendre una activitat i aprovar el curs, però s’han de fer arribar totes les pràctiques. La recuperació consisteix a completar el currículum de l’assignatura o, d’altra banda, a millorar el resultat d’un exercici concret.

Avaluació

Activitats puntuables (sobre 100 punts)

 • Codirecció: 10p

  • Parelles, directe, assaig i justificació.

 • Fi de curs: 20p 

  • Grup, seqüència, directe amb postproducció. 

 • Reencarnacions: 30p

  • Assaig individual, muntatge, postproducció.  

 • Serial o proposta alternativa de treball*: 40p 

  • Grupal, directe amb postproducció. 

 

*Serà benvinguda qualsevol proposta alternativa d’activitat final, sempre que s’ajusti als criteris formals i tècnics descrits.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada

ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, M. (2021) La radio ante el micrófono. Bilbao: Consonni. 

ARNHEIM, R. (1980) Estética Radiofónica. Barcelona: Gustavo Gili.  

BALSEBRE, A. (1994) El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra. 

BLANCH, P. i LÁZARO, P. (2010) Aula de locución. Madrid: Cátedra.

BARTHES, R. (1982) Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos y voces. Barcelona: Paidós. 

ILLOUZ, E. (2007) Intimidades congeladas: las emociones en el capitalismo. Buenos Aires: Katz. 

ROZAS, I. (2022) Sonar la voz: 9 ensayos y 9 partituras. Bilbao: Consonni. 

XIMENA, A. (2013) Identidad sonora en tiempos de intermedia. Buenos Aires: Ed. Cicus.

ZAFRA, R. (2017) El entusiasmo: precariedad y trabajo creativo en la era digital. Barcelona: Anagrama. 

 

Bibliografia encara més recomanada

ADORNO, T. i HORKHEIMER, M. (1994) Dialéctica de la Ilustración. Valladolid: Simancas.

BERGER, J. (1972) Ways of seeing. London: Penguin. 

BOURDIEU. P (2010) El sentido social del gusto. Ciutat de Mèxic: Siglo Veintiuno. 

CARSON, A. (2019) La belleza del marido. Barcelona: Lumen. 

CAPMANY, M. A. (2019) Pedra de Toc. Barcelona: Comanegra. 

DE MAISTRE, X. (2006) Viatge al voltant de la meua cambra. València: Publicacions Univ. de València. 

FREUD, S. (1999) El malestar en la cultura. Madrid: Biblioteca Nueva. 

GUARDIOLA, Í. (2018) L’ull i la navalla. Barcelona: Arcàdia. 

MORALES, C. (2018) Lectura fácil. Barcelona: Anagrama.

MULVEY, L. (2007) Placer visual y cine narrativo, a VVAA, Crítica feminista y teoria de la historia del arte. Mèxic: Universitat Iberoamericana. 

https://estudioscultura.files.wordpress.com/2011/10/laura-mulvey-placer-visual-y-cine-narrativo.pdf 

SENNET, R. (2006) La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. 

WOOLF, V. (2018) Orlando. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Manuals d’estil (A l’Aula Global)

Deutsche Welle, RTVE, Prisa Radio, CCMA, RadioFrance etc. 

 

Recursos digitals

ArteRadio https://www.arteradio.com/

Podium Podcast (Lo mejor está por escuchar). https://www.podiumpodcast.com/

Ficción Sonora. Ràdio 3. Ràdio Nacional de España. http://www.rtve.es/radio/ficcion-sonora/

Portal de la corporació RTVE sobre la producció de ficció radiofònica.

Portal de Catalunya Ràdios sobre la producció de ficció. http://www.catradio.cat/programa/1372/Aixo-es-dramatic

Writers Room. BBC http://www.bbc.co.uk/writersroom/

Portal de la BBC sobre la producció d'espais de ficció de ràdio i televisió.

BBC Training: http://www.bbctraining.com/radio.asp

En el portal de formació de la BBC hi ha recursos útils sobre producció radiofònica.

Portal lingüístic "És a dir!" http://esadir.cat

El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és un recurs excel·lent per a locucions.

Observatori de la Ràdio: http://www.observatoriradio.cat

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20461 - Creació Radiofònica


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20461 - Creació Radiofònica
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Professorat:
Marc Hernandez Ruiz
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Després de l’aproximació de Fonaments de Creació Radiofònica, l’assignatura optativa explora les ramificacions artístiques i assagístiques del fet radiofònic. Creació Radiofònica pertany a l’Itinerari en Direcció i Realització Audiovisual en la mesura que pretén ampliar la concepció sonora, vocal, ambiental i musical en tot artefacte audiovisual. De les avantguardes de principis de segle XX a l’art i el cinema contemporani, l’assignatura proposa un seguit de debats i tasques per abordar, des del joc, la teoria, el pòdcast i la immediatesa de la ràdio generalista, els límits i les potencialitats de la ficció radiofònica. De manera col·lateral, l’estudiant assumirà una veu en l’autoria, l’edició, el plantejament i l’escriptura de cada exercici. Creació Radiofònica vol motivar una lectura crítica transversal de la producció sonora, i demana una aplicació integral dels coneixements teòrics adquirits, per diversos que siguin, al llarg dels estudis de Comunicació Audiovisual. 

Més enllà de la ficció, l’assignatura planteja un seguit de debats sobre l’articulació política de la veu, l’anul·lació de la veu subalterna o dissident, la digitalització de la mateixa en un entorn d’intimitats digitals i textuals (no corpòries) o, entre altres, la correspondència entre la ràdio i la globalització del capitalisme i els models patriarcals i de racialització derivats. 

Per a qualsevol dubte o suggeriment, us podeu adreçar a marc.hernandez@upf.edu, el vostre professor d’enguany. Per a qüestions de força major, podeu fer ús de la bústia de Secretaria Acadèmica: grau.com@upf.edu.  

 

 

Competències associades

En les diverses fases de l'assignatura, l'alumnat desplega les competències instrumentals, sistèmiques, interpersonals i específiques següents:

 • Competències instrumentals: lectura crítica de la indústria de masses i els models neoliberals de producció d’espai i arquetips patriarcals. En la plana organitzativa, l’estudiant rebrà formació al voltant de les potencialitats artístiques del so, la capacitat d'organitzar i planificar el fet radiofònic, i competències en la traducció sonora dels corrents d'avantguarda i postmodernitat. 

 • Capacitat d'escolta estructural (analítica), discursiva i musical. 

 • Capacitat d'expressió oral (locució) i escrita (guió) en la mateixa llengua.

 • Habilitat en el maneig d'eines multimèdia (edició d'àudio), en el desplegament d’eines narratives al servei de l'estètica sonora.

 • Competències sistèmiques: capacitat de generar idees, disseny i gestió de projectes, aplicació de processos de millora 

 • Competències interpersonals: treball en equip, mostra i generació d’interès. 

 • Competències específiques: conèixer i utilitzar el vocabulari propi de la professió, planificar processos de producció radiofònica, conèixer les tecnologies per enregistrar, editar i emetre pòdcasts, conèixer i fer servir diversos formats de guió a la ràdio, aplicar tècniques d'escriptura i assaig literari, tècniques avançades de realització radiofònica, d’edició i tractament de so, i dels principis de creació d’un ambient sonor. 

 • Competències afegides: producció d’espais radiofònics amb perspectiva de gènere, inclusiva, antiracista i decolonial.

 

Resultats de l'aprenentatge

En acabar el curs, l'estudiant ha d'haver adquirit les habilitats necessàries per desenvolupar professionalment les tasques pròpies de productor/a de ràdio, tal com aquest terme es fa servir a la ràdio en el món anglosaxó: la persona responsable de la creació, la direcció i/o la realització de continguts d'àudio que tenen com a canal prioritari d'emissió la ràdio, però també els nous canals digitals de distribució a través d'Internet. 

 

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#GenderEquality #Reducedinequalities  #ResponsibleConsumptionandProduction #Climatechange #Decentworkandeconomicgrowth #PeaceJusticeandstronginstitutions

 

Prerequisits

L'alumnat que vulgui cursar l'assignatura CR haurà d'haver aprovat el curs Fonaments de Creació Radiofònica del segon curs de Comunicació Audiovisual. Així mateix, serà benvingut l'alumnat que encamini el Treball Final de Grau a qualsevol modalitat d'investigació, anàlisi o creació d'un producte radiofònic.

 

 

 

Continguts

 • Antecedents: guerra mundial, dinàmiques de mitjans, televisió, capitalisme, doblatge i actualitat.

 • Estètica radiofònica: l'emoció de Puixkin.

 • Primers tractats de ràdio: Arnheim, Barthes, Adorno, Fuzellier. 

 • Memòria i paraula: gra de veu, color, melodia, silenci, ritme melòdic i densitat. 

 • Memòria i paraula II: fisiologia, oralitat, biaixos de gènere i arquetips de racialització. 

 • Entre literatura i cinema: especificitats del text musical radiofònic. 

 • Espai i temporalitat radiofònic: proxèmica, moviment, seqüència i punt-aquí.

 • Ràdio i avantguarda: de la pintura a la instal·lació. 

 • Ficció radiofònica: efectes, convencions, realisme màgic i arquetips. 

 • Construcció de realitat: notícia, documental i fals documental.  

 • Ficció radiofònica II: de Lucrecia Martel a Brecht, Beckett, Thomas o Handke. 

 • Ficció radiofònica II: guió, muntatge, pensament sonor, textura, descripció i expressivitat sonora. 

 • Memòria i paraula III: ritme harmònic. 

 • Podcàsting de creació: exemples i desafiaments en l’arribada puntual de la diversitat de gènere i representació política.

 

Metodologia docent

L'assitència no serà avaluable, però sí imprescindible per poder adquirir tots els matisos de l'assignatura. A menys assistència, menys possibilitat d'articular les activitats al detall. Així mateix, cada classe comptarà amb espais de debat i taller no puntuables, però, de nou, necessaris per aprofitar i gaudir l'assignatura en totes les seves possibilitats. 

L’entrega dels treballs haurà de ser puntual i via les carpetes i els apartats corresponents de l’Aula Global de l’assignatura. En cas de no justificar un retard en l’enviament d’una activitat, via el correu del professorat, l’alumnat accepta una rebaixa significativa en la qualificació de la mateixa. El retard serà permès una vegada hagi rebut la validació prèvia de l’equip docent. 

És possible suspendre una activitat i aprovar el curs, però s’han de fer arribar totes les pràctiques. La recuperació consisteix a completar el currículum de l’assignatura o, d’altra banda, a millorar el resultat d’un exercici concret.

Avaluació

Activitats puntuables (sobre 100 punts)

 • Codirecció: 10p

  • Parelles, directe, assaig i justificació.

 • Fi de curs: 20p 

  • Grup, seqüència, directe amb postproducció. 

 • Reencarnacions: 30p

  • Assaig individual, muntatge, postproducció.  

 • Serial o proposta alternativa de treball*: 40p 

  • Grupal, directe amb postproducció. 

 

*Serà benvinguda qualsevol proposta alternativa d’activitat final, sempre que s’ajusti als criteris formals i tècnics descrits.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada

ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, M. (2021) La radio ante el micrófono. Bilbao: Consonni. 

ARNHEIM, R. (1980) Estética Radiofónica. Barcelona: Gustavo Gili.  

BALSEBRE, A. (1994) El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra. 

BLANCH, P. i LÁZARO, P. (2010) Aula de locución. Madrid: Cátedra.

BARTHES, R. (1982) Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos y voces. Barcelona: Paidós. 

ILLOUZ, E. (2007) Intimidades congeladas: las emociones en el capitalismo. Buenos Aires: Katz. 

ROZAS, I. (2022) Sonar la voz: 9 ensayos y 9 partituras. Bilbao: Consonni. 

XIMENA, A. (2013) Identidad sonora en tiempos de intermedia. Buenos Aires: Ed. Cicus.

ZAFRA, R. (2017) El entusiasmo: precariedad y trabajo creativo en la era digital. Barcelona: Anagrama. 

 

Bibliografia encara més recomanada

ADORNO, T. i HORKHEIMER, M. (1994) Dialéctica de la Ilustración. Valladolid: Simancas.

BERGER, J. (1972) Ways of seeing. London: Penguin. 

BOURDIEU. P (2010) El sentido social del gusto. Ciutat de Mèxic: Siglo Veintiuno. 

CARSON, A. (2019) La belleza del marido. Barcelona: Lumen. 

CAPMANY, M. A. (2019) Pedra de Toc. Barcelona: Comanegra. 

DE MAISTRE, X. (2006) Viatge al voltant de la meua cambra. València: Publicacions Univ. de València. 

FREUD, S. (1999) El malestar en la cultura. Madrid: Biblioteca Nueva. 

GUARDIOLA, Í. (2018) L’ull i la navalla. Barcelona: Arcàdia. 

MORALES, C. (2018) Lectura fácil. Barcelona: Anagrama.

MULVEY, L. (2007) Placer visual y cine narrativo, a VVAA, Crítica feminista y teoria de la historia del arte. Mèxic: Universitat Iberoamericana. 

https://estudioscultura.files.wordpress.com/2011/10/laura-mulvey-placer-visual-y-cine-narrativo.pdf 

SENNET, R. (2006) La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. 

WOOLF, V. (2018) Orlando. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Manuals d’estil (A l’Aula Global)

Deutsche Welle, RTVE, Prisa Radio, CCMA, RadioFrance etc. 

 

Recursos digitals

ArteRadio https://www.arteradio.com/

Podium Podcast (Lo mejor está por escuchar). https://www.podiumpodcast.com/

Ficción Sonora. Ràdio 3. Ràdio Nacional de España. http://www.rtve.es/radio/ficcion-sonora/

Portal de la corporació RTVE sobre la producció de ficció radiofònica.

Portal de Catalunya Ràdios sobre la producció de ficció. http://www.catradio.cat/programa/1372/Aixo-es-dramatic

Writers Room. BBC http://www.bbc.co.uk/writersroom/

Portal de la BBC sobre la producció d'espais de ficció de ràdio i televisió.

BBC Training: http://www.bbctraining.com/radio.asp

En el portal de formació de la BBC hi ha recursos útils sobre producció radiofònica.

Portal lingüístic "És a dir!" http://esadir.cat

El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és un recurs excel·lent per a locucions.

Observatori de la Ràdio: http://www.observatoriradio.cat