Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20392 - Introducció al Guió


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20392 - Introducció al Guió
Crèdits:
4.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Professorat:
Salvador Bernabe Ridorsa, Joaquin Casas Moliner
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Estudi preliminar i iniciació a l'anàlisi i la creació de guions audiovisuals. Es donen les eines essencials per entendre l'evolució del treball de guió, la mecànica del treball i la relació final del guió amb el producte resultant. Explicació de cada element de guió amb exemples il·lustratius, així com alguna projecció de films, sencers o parcials, per avaluar la mecànica en la seva globalitat.

 

Competències associades

Generals

Habilitat per recollir i interpretar dades rellevants (normalment en el camp objecte d'estudi), per emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes socials, científics o ètics significatius.

Capacitat de comunicar informació, idees, problemes i solucions tant en audiències expertes com no expertes.

Habilitat d'aprenentatge que permeti als estudiants continuar els estudis de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

 

Específiques

Capacitat i habilitat en l'ús de les tècniques per a la construcció de guions audiovisuals.

Habilitat en els processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals.

Capacitat i destresa per a la creativitat i la innovació.

Capacitat per llegir i analitzar textos en cadascun dels mitjans de comunicació i en suports digitals.

Capacitat i habilitat per exposar raonadament idees i missatges.

Capacitat per comparar les diferències entre el guió i el producte resultant.

Resultats de l'aprenentatge

Les alumnes han de tenir clar al final de l'assignatura com es construeix un guió i la seva funció especifica en el procès d'el·laboració d'un producte audiovisial. Hi ha un treball individual, centrat en la comparativa entre el guió d'un film i el muntatge final d'aquest, i tres pràctiques en grup destinades a aprender a treballar en equip en l'el·laboració d'una història i la seva adeqüeació en format audiovisual.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 17: Aliança pels objectius

Prerequisits

Conéixer determinades tendències i canvis a l'evolució del guió audiovisual dels darrers anys. És interessant que l'alumne pugui estar al dia, a través de la visualització de pel·lícules o sèries i altres disciplines audiovisuals, d'aquesta evolució. Conéixer també mínimament els fonaments de l'escriptura clàssica.

Continguts

Tema 1. La dramaturgia

La ficció dramàtica. Elements de la narrativa audiovisual.

Tema 2. Els mecanismes de la narració
El conflicte. L'objectiu. Els obstacles i la confrontació. La caracterització dels personatges.

Tema 3. L'estructura de l'argument
La divisió en actes. El fet inductor. El clímax o culminació. La resolució. Intriga principal i intriga secundària.

Tema 4. Instruments narratius
El punt de vista. Les el·lipsis i el pas del temps. Al·lusions i sobreentesos. Accessoris i objectes. Anticipació, implantació i falses pistes. El MacGuffin. El salt enrere (flashback). Respiració i repòs. Repetició i gag.

Tema 5. Els diàlegs
La funció del diàleg. L'activitat no verbal. El sentit sonor.

Tema 6. Els processos de formalització
Story line. Sinopsi. Escaleta. Tractament. Continuïtat dialogada.

 

Metodologia docent

Classes magistrals (online) sincròniques: 
- Seminaris
- Treball en grup
- Treball individual

Avaluació

1) Participació en les activitats plantejades a l'aula en format de pràctica en grups reduïts.

2) Redactar story lines.
3) Treball individual que relaciona un guió amb el producte resultant (film, sèrie televisiva...)
4) Exposicions i demostracions.

5) Treball opcional individual de desenvolupament d'un projecte de curt-metratge o episodi pilot d'una sèrie.

Recuperació. Un treball centrat en la relació entre el producte resultant i el guió previ o un treball d'anàlisi dels elements de guió en una pel·lícula o sèrie de televisió.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 Bibliografia bàsica

CARRIÈRE, Jean-Claude; BONITZER, Pascal. Práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1991.

CHION, Michel. Cómo se escribe un guión. Edición definitiva. Madrid: Cátedra, 2009.

CRUZ, Coral. Imágenes narradas. Barcelona: Laertes, 2014

FIELD, Syd. El manual del guionista. Madrid: Plot, 2005.

IRVING, John. Mis líos con el cine. Barcelona: Tusquets, 2000.

McKEE, Robert. El guión. Barcelona: Alba, 2002.

McKEE, Robert. El diálogo. Barcelona: Alba, 2018.

SEGER, Linda. El arte de la adaptación. Madrid: Rialp, 2004.

SNYDER, Blake. ¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación del guión. Barcelona: Paidós, 1996.

TRUBY, John. Anatomía del guión. Barcelona: Alba, 2009.

VANOYE, Francis. Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona: Paidós, 1996.

VILCHES, Lorenzo (ed.). Taller de escritura para cine. Barcelona: Gedisa, 1998.

Recursos didàctics

- Web amb guions cinematogràfics originals en anglès: www.IMSDb.com.

- Col·lecció de guions "Hollywood Scripts" (guions de treball en anglès).

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20392 - Introducció al Guió


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20392 - Introducció al Guió
Crèdits:
4.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Professorat:
Salvador Bernabe Ridorsa, Joaquin Casas Moliner
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Estudi preliminar i iniciació a l'anàlisi i la creació de guions audiovisuals. Es donen les eines essencials per entendre l'evolució del treball de guió, la mecànica del treball i la relació final del guió amb el producte resultant. Explicació de cada element de guió amb exemples il·lustratius, així com alguna projecció de films, sencers o parcials, per avaluar la mecànica en la seva globalitat.

 

Competències associades

Generals

Habilitat per recollir i interpretar dades rellevants (normalment en el camp objecte d'estudi), per emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes socials, científics o ètics significatius.

Capacitat de comunicar informació, idees, problemes i solucions tant en audiències expertes com no expertes.

Habilitat d'aprenentatge que permeti als estudiants continuar els estudis de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

 

Específiques

Capacitat i habilitat en l'ús de les tècniques per a la construcció de guions audiovisuals.

Habilitat en els processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals.

Capacitat i destresa per a la creativitat i la innovació.

Capacitat per llegir i analitzar textos en cadascun dels mitjans de comunicació i en suports digitals.

Capacitat i habilitat per exposar raonadament idees i missatges.

Capacitat per comparar les diferències entre el guió i el producte resultant.

Resultats de l'aprenentatge

Les alumnes han de tenir clar al final de l'assignatura com es construeix un guió i la seva funció especifica en el procès d'el·laboració d'un producte audiovisial. Hi ha un treball individual, centrat en la comparativa entre el guió d'un film i el muntatge final d'aquest, i tres pràctiques en grup destinades a aprender a treballar en equip en l'el·laboració d'una història i la seva adeqüeació en format audiovisual.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 17: Aliança pels objectius

Prerequisits

Conéixer determinades tendències i canvis a l'evolució del guió audiovisual dels darrers anys. És interessant que l'alumne pugui estar al dia, a través de la visualització de pel·lícules o sèries i altres disciplines audiovisuals, d'aquesta evolució. Conéixer també mínimament els fonaments de l'escriptura clàssica.

Continguts

Tema 1. La dramaturgia

La ficció dramàtica. Elements de la narrativa audiovisual.

Tema 2. Els mecanismes de la narració
El conflicte. L'objectiu. Els obstacles i la confrontació. La caracterització dels personatges.

Tema 3. L'estructura de l'argument
La divisió en actes. El fet inductor. El clímax o culminació. La resolució. Intriga principal i intriga secundària.

Tema 4. Instruments narratius
El punt de vista. Les el·lipsis i el pas del temps. Al·lusions i sobreentesos. Accessoris i objectes. Anticipació, implantació i falses pistes. El MacGuffin. El salt enrere (flashback). Respiració i repòs. Repetició i gag.

Tema 5. Els diàlegs
La funció del diàleg. L'activitat no verbal. El sentit sonor.

Tema 6. Els processos de formalització
Story line. Sinopsi. Escaleta. Tractament. Continuïtat dialogada.

 

Metodologia docent

Classes magistrals (online) sincròniques: 
- Seminaris
- Treball en grup
- Treball individual

Avaluació

1) Participació en les activitats plantejades a l'aula en format de pràctica en grups reduïts.

2) Redactar story lines.
3) Treball individual que relaciona un guió amb el producte resultant (film, sèrie televisiva...)
4) Exposicions i demostracions.

5) Treball opcional individual de desenvolupament d'un projecte de curt-metratge o episodi pilot d'una sèrie.

Recuperació. Un treball centrat en la relació entre el producte resultant i el guió previ o un treball d'anàlisi dels elements de guió en una pel·lícula o sèrie de televisió.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 Bibliografia bàsica

CARRIÈRE, Jean-Claude; BONITZER, Pascal. Práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1991.

CHION, Michel. Cómo se escribe un guión. Edición definitiva. Madrid: Cátedra, 2009.

CRUZ, Coral. Imágenes narradas. Barcelona: Laertes, 2014

FIELD, Syd. El manual del guionista. Madrid: Plot, 2005.

IRVING, John. Mis líos con el cine. Barcelona: Tusquets, 2000.

McKEE, Robert. El guión. Barcelona: Alba, 2002.

McKEE, Robert. El diálogo. Barcelona: Alba, 2018.

SEGER, Linda. El arte de la adaptación. Madrid: Rialp, 2004.

SNYDER, Blake. ¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación del guión. Barcelona: Paidós, 1996.

TRUBY, John. Anatomía del guión. Barcelona: Alba, 2009.

VANOYE, Francis. Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona: Paidós, 1996.

VILCHES, Lorenzo (ed.). Taller de escritura para cine. Barcelona: Gedisa, 1998.

Recursos didàctics

- Web amb guions cinematogràfics originals en anglès: www.IMSDb.com.

- Col·lecció de guions "Hollywood Scripts" (guions de treball en anglès).

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20392 - Introducció al Guió


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20392 - Introducció al Guió
Crèdits:
4.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Professorat:
Salvador Bernabe Ridorsa, Joaquin Casas Moliner
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Estudi preliminar i iniciació a l'anàlisi i la creació de guions audiovisuals. Es donen les eines essencials per entendre l'evolució del treball de guió, la mecànica del treball i la relació final del guió amb el producte resultant. Explicació de cada element de guió amb exemples il·lustratius, així com alguna projecció de films, sencers o parcials, per avaluar la mecànica en la seva globalitat.

 

Competències associades

Generals

Habilitat per recollir i interpretar dades rellevants (normalment en el camp objecte d'estudi), per emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes socials, científics o ètics significatius.

Capacitat de comunicar informació, idees, problemes i solucions tant en audiències expertes com no expertes.

Habilitat d'aprenentatge que permeti als estudiants continuar els estudis de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

 

Específiques

Capacitat i habilitat en l'ús de les tècniques per a la construcció de guions audiovisuals.

Habilitat en els processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals.

Capacitat i destresa per a la creativitat i la innovació.

Capacitat per llegir i analitzar textos en cadascun dels mitjans de comunicació i en suports digitals.

Capacitat i habilitat per exposar raonadament idees i missatges.

Capacitat per comparar les diferències entre el guió i el producte resultant.

Resultats de l'aprenentatge

Les alumnes han de tenir clar al final de l'assignatura com es construeix un guió i la seva funció especifica en el procès d'el·laboració d'un producte audiovisial. Hi ha un treball individual, centrat en la comparativa entre el guió d'un film i el muntatge final d'aquest, i tres pràctiques en grup destinades a aprender a treballar en equip en l'el·laboració d'una història i la seva adeqüeació en format audiovisual.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 17: Aliança pels objectius

Prerequisits

Conéixer determinades tendències i canvis a l'evolució del guió audiovisual dels darrers anys. És interessant que l'alumne pugui estar al dia, a través de la visualització de pel·lícules o sèries i altres disciplines audiovisuals, d'aquesta evolució. Conéixer també mínimament els fonaments de l'escriptura clàssica.

Continguts

Tema 1. La dramaturgia

La ficció dramàtica. Elements de la narrativa audiovisual.

Tema 2. Els mecanismes de la narració
El conflicte. L'objectiu. Els obstacles i la confrontació. La caracterització dels personatges.

Tema 3. L'estructura de l'argument
La divisió en actes. El fet inductor. El clímax o culminació. La resolució. Intriga principal i intriga secundària.

Tema 4. Instruments narratius
El punt de vista. Les el·lipsis i el pas del temps. Al·lusions i sobreentesos. Accessoris i objectes. Anticipació, implantació i falses pistes. El MacGuffin. El salt enrere (flashback). Respiració i repòs. Repetició i gag.

Tema 5. Els diàlegs
La funció del diàleg. L'activitat no verbal. El sentit sonor.

Tema 6. Els processos de formalització
Story line. Sinopsi. Escaleta. Tractament. Continuïtat dialogada.

 

Metodologia docent

Classes magistrals (online) sincròniques: 
- Seminaris
- Treball en grup
- Treball individual

Avaluació

1) Participació en les activitats plantejades a l'aula en format de pràctica en grups reduïts.

2) Redactar story lines.
3) Treball individual que relaciona un guió amb el producte resultant (film, sèrie televisiva...)
4) Exposicions i demostracions.

5) Treball opcional individual de desenvolupament d'un projecte de curt-metratge o episodi pilot d'una sèrie.

Recuperació. Un treball centrat en la relació entre el producte resultant i el guió previ o un treball d'anàlisi dels elements de guió en una pel·lícula o sèrie de televisió.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 Bibliografia bàsica

CARRIÈRE, Jean-Claude; BONITZER, Pascal. Práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1991.

CHION, Michel. Cómo se escribe un guión. Edición definitiva. Madrid: Cátedra, 2009.

CRUZ, Coral. Imágenes narradas. Barcelona: Laertes, 2014

FIELD, Syd. El manual del guionista. Madrid: Plot, 2005.

IRVING, John. Mis líos con el cine. Barcelona: Tusquets, 2000.

McKEE, Robert. El guión. Barcelona: Alba, 2002.

McKEE, Robert. El diálogo. Barcelona: Alba, 2018.

SEGER, Linda. El arte de la adaptación. Madrid: Rialp, 2004.

SNYDER, Blake. ¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación del guión. Barcelona: Paidós, 1996.

TRUBY, John. Anatomía del guión. Barcelona: Alba, 2009.

VANOYE, Francis. Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona: Paidós, 1996.

VILCHES, Lorenzo (ed.). Taller de escritura para cine. Barcelona: Gedisa, 1998.

Recursos didàctics

- Web amb guions cinematogràfics originals en anglès: www.IMSDb.com.

- Col·lecció de guions "Hollywood Scripts" (guions de treball en anglès).