Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20379 - Comunicació Publicitària


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20379 - Comunicació Publicitària
Crèdits:
6.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Ramón Balcells Vela
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura ofereix la possibilitat de conèixer el sector de la comunicació publicitària des d’unes vessants teòrica i pràctica. Concretament, els continguts s’enfoquen des de la perspectiva de la creativitat audiovisual.

En el camp teòric, l’alumnat aprendrà conceptes vinculats al sector publicitari, des de la conceptualització i els codis estètics a les fases de creació d’una producció audiovisual. Tanmateix, s’obriran debats crítics entorn a tendències contemporànies, com l’apropiació estètica i l’ètica en la publicitat.

En el camp pràctic, l’alumnat tindrà l’oportunitat de desenvolupar en grup una campanya audiovisual publicitària, seguint les fases del procés de producció.

Competències associades

Competències generals

 • Anàlisi i pensament crític
 • Argumentació i comunicació oral
 • Creativitat i pensament lateral
 • Aplicació de la teoria a la pràctica
 • Treball en equip i presa de decisions

Competències específiques

 • Conèixer el sector publicitari: agents implicats i els seus rols, codis i tendències
 • Comprendre les diferències i els vincles entre la publicitat i l’art
 • Analitzar peces audiovisuals publicitàries, des d’un punt de vista conceptual, estètic i estratègic
 • Conèixer les fases de la creació d’una campanya audiovisual i aplicar-les en el desenvolupament d’un projecte
 • Aprendre a elaborar documents de preproducció (tractament i PPM)
 • Filmar i editar una peça audiovisual tenint en compte la perspectiva publicitària
 • Exposar i vendre idees, referències i projectes de forma persuasiva
 • Avaluar projectes aliens de manera concisa i constructiva

Resultats de l'aprenentatge

L’alumnat adquirirà una noció global de la comunicació publicitària, especialment en l’àmbit audiovisual. Aprendrà a analitzar peces i saber detectar tendències, i al mateix temps sabrà aplicar les fases de producció en una campanya audiovisual publicitària.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

5. Igualtat de gènere

8. Treball decent i creixement econòmic

12. Producció i consum responsables

Prerequisits

L’alumnat ha de tenir nocions bàsiques en llenguatge audiovisual, realització i edició amb Adobe Premiere, adquirides a assignatures prèvies com Fonaments de Direcció Cinematogràfica o Història del Cinema (I i II).

Continguts

SETMANA 1

Dimecres 11/1/23

Presentació de l’assignatura

Objectius. Metodologia. Calendari de continguts. Formació d’equips i assignació de grups.

Introducció al sector publicitari: agents implicats, rols i processos.

 

Dijous 12/1/23

Visionat d’una pel·lícula/sèrie [a determinar] i debat.

 

Divendres 13/1/23

Tema 1. Concepte creatiu i narrativa audiovisual

Definició de concepte creatiu publicitari. Construcció d’una narrativa a la publicitat. El to i els gèneres.

Brief 1

 

SETMANA 2

Dimecres 18/1/23

Tema 2. Apropiació

El poder de l’apropiació de codis, estètiques i narratives a la publicitat. La tradició de l’apropació a la publicitat (John Berger).

Brief 2.

 

Dijous 19/1/23

Presentacions Tema 1 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 20/1/23

Presentacions Tema 1 (Grup 2)
Avaluació Grup 1
 

SETMANA 3

Dimecres 25/1/23

Tema 3. Cinema i publicitat

Diferències i vincles entre els dos llenguatges. El cinema a la publicitat. La publicitat al cinema.

Brief 3.

 

Dijous 26/1/23

Presentacions Tema 2 (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

Dijous 27/1/23

Presentacions Tema 2 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

SETMANA 4

 Dimecres 1/2/23

Tema 4. Brief del projecte final + El tractament

Presentació del projecte pràctic de l’assignatura: realització d’una peça audiovisual publicitària. Explicació del document de tractament.

 

Dijous 2/2/23

Presentacions Tema 3 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 3/2/23

Presentacions Tema 3 (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

SETMANA 5 

Les tres classes de la setmana 5 estan destinades a tutories i a plantejar el projecte pràctic: concepte creatiu, guió i tractament.

Es realitzaran tres sessions de tutories a classe. Els equips es dividiran, excepcionalment, en tres grups. S’assignarà dia i hora a cada equip.

 

Dimecres 8/2/23

Tutories del projecte (I)

 

Dijous 9/2/23

Tutories del projecte (II)

 

Divendres 10/2/23

Tutories del projecte (III)

 

SETMANA 6

Dimecres 15/2/23

Tema 5. PPM

Explicació de la PPM (Pre-production meeting): utilitat, seccions i exemples reals.

 

Dijous 16/2/23

Presentacions Tractament (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

Divendres 17/2/23

Presentacions Tractament (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

SETMANA 7 

Dimecres 22/2/23

Tema 6. Mitjans i nous formats

El pla de mitjans en una campanya de publicitat. Els nous formats a nivell audiovisual i la innovació en mitjans. Brief: proposta de nou format a la presentació final.

 

Dijous 23/2/23

Presentacions PPM (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 24/2/23

Presentacions PPM (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

SETMANA 8

Dimecres 1/3/23

Tema 7. Creació

Xerrada sobre la creació de l’Agencia Jaimito de Barcelona, a càrrec dels seus cofundadors: orígens a la UPF, amistat i treball, primers encàrrecs, projectes actuals.

 

Dijous 2/3/23

Gravació i/o edició

Les hores de classe es destinaran a la gravació del projecte. Ubicació: lliure.

Edició. Disponible: Aula 54.003 (42 pax)

 

Divendres 3/3/23

Gravació i/o edició

Les hores de classe es destinaran a la gravació del projecte. Ubicació: lliure.

Edició. Disponible: Aula 54.0E07 (25 pax)

 

SETMANA 9 

Les hores de classe es destinaran a l’edició del projecte. Es distribuiran els equips de classe en funció de la disponibilitat de les aules d’informàtica.

 

Dimecres 8/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.003 (42 pax) + Aula 54.007 (42 pax) + Aula 54.0E07 (25 pax)

 

Dijous 9/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.003 (42 pax)

 

Divendres 10/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.0E07 (25 pax)

 

 

SETMANA 10 

Dimecres 15/3/23

Tema 8. Ètica

Debat sobre campanyes publicitàries recents i les seves implicacions ètiques.

 

Dijous 16/3/23

Presentacions Projecte Final (Grup 2)

Projecció i presentació de les peces, juntament amb una proposta de nous mitjans.
Avaluació Grup 1.

 

Divendres 17/3/23

Presentacions Projecte Final (Grup 1)

Projecció i presentació de les peces, juntament amb una proposta de nous mitjans.
Avaluació Grup 2.

Metodologia docent

L’assignatura consta d’una part teòrica (sessions dels dimecres) i d’una pràctica (sessions dels dijous i els divendres).

A l’inici de l’assignatura, l’alumnat s’haurà de dividir en equips de 5 o 6 persones. A cada equip se li assignarà un grup (1 o 2) de cara a les presentacions de les sessions pràctiques. Després de les presentacions, els equips d'un grup avaluaran els de l'altre grup. Per tant, l’assistència sempre és obligatòria. 

 

Sessions tèoriques (dimecres)

A les sessions teòriques s’abordaran temes vinculats a la producció audiovisual publicitària: cinema i publicitat, concepte creatiu, narrativa, apropiació, nous formats, així com els documents de cara a la producció d’una campanya audiovisual (tractament i PPM). Es combinarà l’explicació teòrica, l’anàlisi comparativa amb el debat entre l’alumnat.

 

Sessions pràctiques (dijous i divendres)

Les sessions pràctiques es divideixen en dos blocs:

 • Setmanes 2 - 4: Presentacions temàtiques per equips sobre el tema abordat a les sessions teòriques.
 • Setmanes 5 – 10: Desenvolupament del projecte pràctic de l’assignatura: la realització d’una peça audiovisual publicitària. L’alumnat haurà de presentar documents de pre-producció, filmarà i editarà, i presentarà el projecte final a classe.

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada durant tot el trimestre.

 

Criteris

Presentacions temàtiques (1, 2 i 3) – 30%

Projecte = 60%

 • Tractament i PPM – 20%
 • Peça – 30%
 • Proposta de nous formats = 10%


Participació a classe i avaluació col·laborativa* = 10%

 

Les notes de totes les parts les assignarà el professor en el període d’avaluació (a partir del 22/3/2023), tenint en compte les seves consideracions i també els comentaris rebuts a classe per part de l’alumnat. L’avaluació per part dels equips també comptarà nota (10%): és tan important presentar com saber argumentar els comentaris i/o crítiques.

*Avaluació col·laborativa: L’avaluació de les presentacions es durà a terme a classe i serà col·laborativa: la realitzarà el professor i també de l’alumnat (els equips del grup 1 avaluaran els del grup 2, i viceversa).

Per aprovar l’assignatura la nota final ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

Les notes s’assignen a tots i totes les membres de l’equip per igual, però es pot contemplar l’opció de diferenciar-les a títol individual en cas de falta de participació.


Recuperació

Per optar a la recuperació en cas de suspendre l'assignatura (nota inferior a 5 sobre 10), s'han d'haver presentat tots els treballs dins del període ordinari de la assignatura (del 10 de gener al 17 de març de 2023). Si ha hi treballs que no s'han entregat la nota será NP i no hi haurà possibilitat de recuperar.

A la recuperació, l’equip haurà d’entregar aquell o aquells continguts que hagi suspès: presentacions temàtiques i/o projecte final (tractament, PPM i peça final). 

Bibliografia i recursos d'informació

Berger, John. Modos de ver. Editorial Gustavo Gili, 2000.

Fernández Gómez, Jorge David, Rubio-Hernández, María del Mar. Géneros narrativos audiovisuales en publicidad. Editorial Tecnos, 2019.

Guardiola, Ingrid. L’Ull i la navalla : un assaig sobre el món com a interfície. Primera edició, Arcàdia, 2018.

Gurrea, Álvaro. Cómo se hace un spot publicitario. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2008.

Lipovetsky, Gilles. Los Tiempos hipermodernos. Anagrama, 2006.

Ramoneda, Josep. La Maleta de Portbou. Galaxia Gutenberg, 2013.

Segarra, Toni. Desde el otro lado del escaparate. Espasa Calpe, 2009.

Solana, Daniel. Postpublicidad : reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la era digital. Doubleyou, 2010.

Steyerl, Hito, et al. Los Condenados de la pantalla. Caja Negra, 2014.

Wiedemann, Julius. Advertising now : TV commercials. Taschen, 2009.

Zafra, Remedios. El Entusiasmo : precariedad y trabajo creativo en la era digital. Editorial Anagrama, 2017.

 

Lectures i material audiovisual proporcionat pel professor a l’Aula Global.


Curs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20379 - Comunicació Publicitària


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20379 - Comunicació Publicitària
Crèdits:
6.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Ramón Balcells Vela
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura ofereix la possibilitat de conèixer el sector de la comunicació publicitària des d’unes vessants teòrica i pràctica. Concretament, els continguts s’enfoquen des de la perspectiva de la creativitat audiovisual.

En el camp teòric, l’alumnat aprendrà conceptes vinculats al sector publicitari, des de la conceptualització i els codis estètics a les fases de creació d’una producció audiovisual. Tanmateix, s’obriran debats crítics entorn a tendències contemporànies, com l’apropiació estètica i l’ètica en la publicitat.

En el camp pràctic, l’alumnat tindrà l’oportunitat de desenvolupar en grup una campanya audiovisual publicitària, seguint les fases del procés de producció.

Competències associades

Competències generals

 • Anàlisi i pensament crític
 • Argumentació i comunicació oral
 • Creativitat i pensament lateral
 • Aplicació de la teoria a la pràctica
 • Treball en equip i presa de decisions

Competències específiques

 • Conèixer el sector publicitari: agents implicats i els seus rols, codis i tendències
 • Comprendre les diferències i els vincles entre la publicitat i l’art
 • Analitzar peces audiovisuals publicitàries, des d’un punt de vista conceptual, estètic i estratègic
 • Conèixer les fases de la creació d’una campanya audiovisual i aplicar-les en el desenvolupament d’un projecte
 • Aprendre a elaborar documents de preproducció (tractament i PPM)
 • Filmar i editar una peça audiovisual tenint en compte la perspectiva publicitària
 • Exposar i vendre idees, referències i projectes de forma persuasiva
 • Avaluar projectes aliens de manera concisa i constructiva

Resultats de l'aprenentatge

L’alumnat adquirirà una noció global de la comunicació publicitària, especialment en l’àmbit audiovisual. Aprendrà a analitzar peces i saber detectar tendències, i al mateix temps sabrà aplicar les fases de producció en una campanya audiovisual publicitària.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

5. Igualtat de gènere

8. Treball decent i creixement econòmic

12. Producció i consum responsables

Prerequisits

L’alumnat ha de tenir nocions bàsiques en llenguatge audiovisual, realització i edició amb Adobe Premiere, adquirides a assignatures prèvies com Fonaments de Direcció Cinematogràfica o Història del Cinema (I i II).

Continguts

SETMANA 1

Dimecres 11/1/23

Presentació de l’assignatura

Objectius. Metodologia. Calendari de continguts. Formació d’equips i assignació de grups.

Introducció al sector publicitari: agents implicats, rols i processos.

 

Dijous 12/1/23

Visionat d’una pel·lícula/sèrie [a determinar] i debat.

 

Divendres 13/1/23

Tema 1. Concepte creatiu i narrativa audiovisual

Definició de concepte creatiu publicitari. Construcció d’una narrativa a la publicitat. El to i els gèneres.

Brief 1

 

SETMANA 2

Dimecres 18/1/23

Tema 2. Apropiació

El poder de l’apropiació de codis, estètiques i narratives a la publicitat. La tradició de l’apropació a la publicitat (John Berger).

Brief 2.

 

Dijous 19/1/23

Presentacions Tema 1 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 20/1/23

Presentacions Tema 1 (Grup 2)
Avaluació Grup 1
 

SETMANA 3

Dimecres 25/1/23

Tema 3. Cinema i publicitat

Diferències i vincles entre els dos llenguatges. El cinema a la publicitat. La publicitat al cinema.

Brief 3.

 

Dijous 26/1/23

Presentacions Tema 2 (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

Dijous 27/1/23

Presentacions Tema 2 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

SETMANA 4

 Dimecres 1/2/23

Tema 4. Brief del projecte final + El tractament

Presentació del projecte pràctic de l’assignatura: realització d’una peça audiovisual publicitària. Explicació del document de tractament.

 

Dijous 2/2/23

Presentacions Tema 3 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 3/2/23

Presentacions Tema 3 (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

SETMANA 5 

Les tres classes de la setmana 5 estan destinades a tutories i a plantejar el projecte pràctic: concepte creatiu, guió i tractament.

Es realitzaran tres sessions de tutories a classe. Els equips es dividiran, excepcionalment, en tres grups. S’assignarà dia i hora a cada equip.

 

Dimecres 8/2/23

Tutories del projecte (I)

 

Dijous 9/2/23

Tutories del projecte (II)

 

Divendres 10/2/23

Tutories del projecte (III)

 

SETMANA 6

Dimecres 15/2/23

Tema 5. PPM

Explicació de la PPM (Pre-production meeting): utilitat, seccions i exemples reals.

 

Dijous 16/2/23

Presentacions Tractament (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

Divendres 17/2/23

Presentacions Tractament (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

SETMANA 7 

Dimecres 22/2/23

Tema 6. Mitjans i nous formats

El pla de mitjans en una campanya de publicitat. Els nous formats a nivell audiovisual i la innovació en mitjans. Brief: proposta de nou format a la presentació final.

 

Dijous 23/2/23

Presentacions PPM (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 24/2/23

Presentacions PPM (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

SETMANA 8

Dimecres 1/3/23

Tema 7. Creació

Xerrada sobre la creació de l’Agencia Jaimito de Barcelona, a càrrec dels seus cofundadors: orígens a la UPF, amistat i treball, primers encàrrecs, projectes actuals.

 

Dijous 2/3/23

Gravació i/o edició

Les hores de classe es destinaran a la gravació del projecte. Ubicació: lliure.

Edició. Disponible: Aula 54.003 (42 pax)

 

Divendres 3/3/23

Gravació i/o edició

Les hores de classe es destinaran a la gravació del projecte. Ubicació: lliure.

Edició. Disponible: Aula 54.0E07 (25 pax)

 

SETMANA 9 

Les hores de classe es destinaran a l’edició del projecte. Es distribuiran els equips de classe en funció de la disponibilitat de les aules d’informàtica.

 

Dimecres 8/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.003 (42 pax) + Aula 54.007 (42 pax) + Aula 54.0E07 (25 pax)

 

Dijous 9/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.003 (42 pax)

 

Divendres 10/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.0E07 (25 pax)

 

 

SETMANA 10 

Dimecres 15/3/23

Tema 8. Ètica

Debat sobre campanyes publicitàries recents i les seves implicacions ètiques.

 

Dijous 16/3/23

Presentacions Projecte Final (Grup 2)

Projecció i presentació de les peces, juntament amb una proposta de nous mitjans.
Avaluació Grup 1.

 

Divendres 17/3/23

Presentacions Projecte Final (Grup 1)

Projecció i presentació de les peces, juntament amb una proposta de nous mitjans.
Avaluació Grup 2.

Metodologia docent

L’assignatura consta d’una part teòrica (sessions dels dimecres) i d’una pràctica (sessions dels dijous i els divendres).

A l’inici de l’assignatura, l’alumnat s’haurà de dividir en equips de 5 o 6 persones. A cada equip se li assignarà un grup (1 o 2) de cara a les presentacions de les sessions pràctiques. Després de les presentacions, els equips d'un grup avaluaran els de l'altre grup. Per tant, l’assistència sempre és obligatòria. 

 

Sessions tèoriques (dimecres)

A les sessions teòriques s’abordaran temes vinculats a la producció audiovisual publicitària: cinema i publicitat, concepte creatiu, narrativa, apropiació, nous formats, així com els documents de cara a la producció d’una campanya audiovisual (tractament i PPM). Es combinarà l’explicació teòrica, l’anàlisi comparativa amb el debat entre l’alumnat.

 

Sessions pràctiques (dijous i divendres)

Les sessions pràctiques es divideixen en dos blocs:

 • Setmanes 2 - 4: Presentacions temàtiques per equips sobre el tema abordat a les sessions teòriques.
 • Setmanes 5 – 10: Desenvolupament del projecte pràctic de l’assignatura: la realització d’una peça audiovisual publicitària. L’alumnat haurà de presentar documents de pre-producció, filmarà i editarà, i presentarà el projecte final a classe.

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada durant tot el trimestre.

 

Criteris

Presentacions temàtiques (1, 2 i 3) – 30%

Projecte = 60%

 • Tractament i PPM – 20%
 • Peça – 30%
 • Proposta de nous formats = 10%


Participació a classe i avaluació col·laborativa* = 10%

 

Les notes de totes les parts les assignarà el professor en el període d’avaluació (a partir del 22/3/2023), tenint en compte les seves consideracions i també els comentaris rebuts a classe per part de l’alumnat. L’avaluació per part dels equips també comptarà nota (10%): és tan important presentar com saber argumentar els comentaris i/o crítiques.

*Avaluació col·laborativa: L’avaluació de les presentacions es durà a terme a classe i serà col·laborativa: la realitzarà el professor i també de l’alumnat (els equips del grup 1 avaluaran els del grup 2, i viceversa).

Per aprovar l’assignatura la nota final ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

Les notes s’assignen a tots i totes les membres de l’equip per igual, però es pot contemplar l’opció de diferenciar-les a títol individual en cas de falta de participació.


Recuperació

Per optar a la recuperació en cas de suspendre l'assignatura (nota inferior a 5 sobre 10), s'han d'haver presentat tots els treballs dins del període ordinari de la assignatura (del 10 de gener al 17 de març de 2023). Si ha hi treballs que no s'han entregat la nota será NP i no hi haurà possibilitat de recuperar.

A la recuperació, l’equip haurà d’entregar aquell o aquells continguts que hagi suspès: presentacions temàtiques i/o projecte final (tractament, PPM i peça final). 

Bibliografia i recursos d'informació

Berger, John. Modos de ver. Editorial Gustavo Gili, 2000.

Fernández Gómez, Jorge David, Rubio-Hernández, María del Mar. Géneros narrativos audiovisuales en publicidad. Editorial Tecnos, 2019.

Guardiola, Ingrid. L’Ull i la navalla : un assaig sobre el món com a interfície. Primera edició, Arcàdia, 2018.

Gurrea, Álvaro. Cómo se hace un spot publicitario. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2008.

Lipovetsky, Gilles. Los Tiempos hipermodernos. Anagrama, 2006.

Ramoneda, Josep. La Maleta de Portbou. Galaxia Gutenberg, 2013.

Segarra, Toni. Desde el otro lado del escaparate. Espasa Calpe, 2009.

Solana, Daniel. Postpublicidad : reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la era digital. Doubleyou, 2010.

Steyerl, Hito, et al. Los Condenados de la pantalla. Caja Negra, 2014.

Wiedemann, Julius. Advertising now : TV commercials. Taschen, 2009.

Zafra, Remedios. El Entusiasmo : precariedad y trabajo creativo en la era digital. Editorial Anagrama, 2017.

 

Lectures i material audiovisual proporcionat pel professor a l’Aula Global.


Curs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20379 - Comunicació Publicitària


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20379 - Comunicació Publicitària
Crèdits:
6.0
Curs:
699 - Mínor en Comunicació: 1
395 - Grau en Comunicació Audiovisual: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Ramón Balcells Vela
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura ofereix la possibilitat de conèixer el sector de la comunicació publicitària des d’unes vessants teòrica i pràctica. Concretament, els continguts s’enfoquen des de la perspectiva de la creativitat audiovisual.

En el camp teòric, l’alumnat aprendrà conceptes vinculats al sector publicitari, des de la conceptualització i els codis estètics a les fases de creació d’una producció audiovisual. Tanmateix, s’obriran debats crítics entorn a tendències contemporànies, com l’apropiació estètica i l’ètica en la publicitat.

En el camp pràctic, l’alumnat tindrà l’oportunitat de desenvolupar en grup una campanya audiovisual publicitària, seguint les fases del procés de producció.

Competències associades

Competències generals

 • Anàlisi i pensament crític
 • Argumentació i comunicació oral
 • Creativitat i pensament lateral
 • Aplicació de la teoria a la pràctica
 • Treball en equip i presa de decisions

Competències específiques

 • Conèixer el sector publicitari: agents implicats i els seus rols, codis i tendències
 • Comprendre les diferències i els vincles entre la publicitat i l’art
 • Analitzar peces audiovisuals publicitàries, des d’un punt de vista conceptual, estètic i estratègic
 • Conèixer les fases de la creació d’una campanya audiovisual i aplicar-les en el desenvolupament d’un projecte
 • Aprendre a elaborar documents de preproducció (tractament i PPM)
 • Filmar i editar una peça audiovisual tenint en compte la perspectiva publicitària
 • Exposar i vendre idees, referències i projectes de forma persuasiva
 • Avaluar projectes aliens de manera concisa i constructiva

Resultats de l'aprenentatge

L’alumnat adquirirà una noció global de la comunicació publicitària, especialment en l’àmbit audiovisual. Aprendrà a analitzar peces i saber detectar tendències, i al mateix temps sabrà aplicar les fases de producció en una campanya audiovisual publicitària.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

5. Igualtat de gènere

8. Treball decent i creixement econòmic

12. Producció i consum responsables

Prerequisits

L’alumnat ha de tenir nocions bàsiques en llenguatge audiovisual, realització i edició amb Adobe Premiere, adquirides a assignatures prèvies com Fonaments de Direcció Cinematogràfica o Història del Cinema (I i II).

Continguts

SETMANA 1

Dimecres 11/1/23

Presentació de l’assignatura

Objectius. Metodologia. Calendari de continguts. Formació d’equips i assignació de grups.

Introducció al sector publicitari: agents implicats, rols i processos.

 

Dijous 12/1/23

Visionat d’una pel·lícula/sèrie [a determinar] i debat.

 

Divendres 13/1/23

Tema 1. Concepte creatiu i narrativa audiovisual

Definició de concepte creatiu publicitari. Construcció d’una narrativa a la publicitat. El to i els gèneres.

Brief 1

 

SETMANA 2

Dimecres 18/1/23

Tema 2. Apropiació

El poder de l’apropiació de codis, estètiques i narratives a la publicitat. La tradició de l’apropació a la publicitat (John Berger).

Brief 2.

 

Dijous 19/1/23

Presentacions Tema 1 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 20/1/23

Presentacions Tema 1 (Grup 2)
Avaluació Grup 1
 

SETMANA 3

Dimecres 25/1/23

Tema 3. Cinema i publicitat

Diferències i vincles entre els dos llenguatges. El cinema a la publicitat. La publicitat al cinema.

Brief 3.

 

Dijous 26/1/23

Presentacions Tema 2 (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

Dijous 27/1/23

Presentacions Tema 2 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

SETMANA 4

 Dimecres 1/2/23

Tema 4. Brief del projecte final + El tractament

Presentació del projecte pràctic de l’assignatura: realització d’una peça audiovisual publicitària. Explicació del document de tractament.

 

Dijous 2/2/23

Presentacions Tema 3 (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 3/2/23

Presentacions Tema 3 (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

SETMANA 5 

Les tres classes de la setmana 5 estan destinades a tutories i a plantejar el projecte pràctic: concepte creatiu, guió i tractament.

Es realitzaran tres sessions de tutories a classe. Els equips es dividiran, excepcionalment, en tres grups. S’assignarà dia i hora a cada equip.

 

Dimecres 8/2/23

Tutories del projecte (I)

 

Dijous 9/2/23

Tutories del projecte (II)

 

Divendres 10/2/23

Tutories del projecte (III)

 

SETMANA 6

Dimecres 15/2/23

Tema 5. PPM

Explicació de la PPM (Pre-production meeting): utilitat, seccions i exemples reals.

 

Dijous 16/2/23

Presentacions Tractament (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

Divendres 17/2/23

Presentacions Tractament (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

SETMANA 7 

Dimecres 22/2/23

Tema 6. Mitjans i nous formats

El pla de mitjans en una campanya de publicitat. Els nous formats a nivell audiovisual i la innovació en mitjans. Brief: proposta de nou format a la presentació final.

 

Dijous 23/2/23

Presentacions PPM (Grup 1)
Avaluació Grup 2

 

Divendres 24/2/23

Presentacions PPM (Grup 2)
Avaluació Grup 1

 

SETMANA 8

Dimecres 1/3/23

Tema 7. Creació

Xerrada sobre la creació de l’Agencia Jaimito de Barcelona, a càrrec dels seus cofundadors: orígens a la UPF, amistat i treball, primers encàrrecs, projectes actuals.

 

Dijous 2/3/23

Gravació i/o edició

Les hores de classe es destinaran a la gravació del projecte. Ubicació: lliure.

Edició. Disponible: Aula 54.003 (42 pax)

 

Divendres 3/3/23

Gravació i/o edició

Les hores de classe es destinaran a la gravació del projecte. Ubicació: lliure.

Edició. Disponible: Aula 54.0E07 (25 pax)

 

SETMANA 9 

Les hores de classe es destinaran a l’edició del projecte. Es distribuiran els equips de classe en funció de la disponibilitat de les aules d’informàtica.

 

Dimecres 8/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.003 (42 pax) + Aula 54.007 (42 pax) + Aula 54.0E07 (25 pax)

 

Dijous 9/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.003 (42 pax)

 

Divendres 10/3/23

Edició

Disponible: Aula 54.0E07 (25 pax)

 

 

SETMANA 10 

Dimecres 15/3/23

Tema 8. Ètica

Debat sobre campanyes publicitàries recents i les seves implicacions ètiques.

 

Dijous 16/3/23

Presentacions Projecte Final (Grup 2)

Projecció i presentació de les peces, juntament amb una proposta de nous mitjans.
Avaluació Grup 1.

 

Divendres 17/3/23

Presentacions Projecte Final (Grup 1)

Projecció i presentació de les peces, juntament amb una proposta de nous mitjans.
Avaluació Grup 2.

Metodologia docent

L’assignatura consta d’una part teòrica (sessions dels dimecres) i d’una pràctica (sessions dels dijous i els divendres).

A l’inici de l’assignatura, l’alumnat s’haurà de dividir en equips de 5 o 6 persones. A cada equip se li assignarà un grup (1 o 2) de cara a les presentacions de les sessions pràctiques. Després de les presentacions, els equips d'un grup avaluaran els de l'altre grup. Per tant, l’assistència sempre és obligatòria. 

 

Sessions tèoriques (dimecres)

A les sessions teòriques s’abordaran temes vinculats a la producció audiovisual publicitària: cinema i publicitat, concepte creatiu, narrativa, apropiació, nous formats, així com els documents de cara a la producció d’una campanya audiovisual (tractament i PPM). Es combinarà l’explicació teòrica, l’anàlisi comparativa amb el debat entre l’alumnat.

 

Sessions pràctiques (dijous i divendres)

Les sessions pràctiques es divideixen en dos blocs:

 • Setmanes 2 - 4: Presentacions temàtiques per equips sobre el tema abordat a les sessions teòriques.
 • Setmanes 5 – 10: Desenvolupament del projecte pràctic de l’assignatura: la realització d’una peça audiovisual publicitària. L’alumnat haurà de presentar documents de pre-producció, filmarà i editarà, i presentarà el projecte final a classe.

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada durant tot el trimestre.

 

Criteris

Presentacions temàtiques (1, 2 i 3) – 30%

Projecte = 60%

 • Tractament i PPM – 20%
 • Peça – 30%
 • Proposta de nous formats = 10%


Participació a classe i avaluació col·laborativa* = 10%

 

Les notes de totes les parts les assignarà el professor en el període d’avaluació (a partir del 22/3/2023), tenint en compte les seves consideracions i també els comentaris rebuts a classe per part de l’alumnat. L’avaluació per part dels equips també comptarà nota (10%): és tan important presentar com saber argumentar els comentaris i/o crítiques.

*Avaluació col·laborativa: L’avaluació de les presentacions es durà a terme a classe i serà col·laborativa: la realitzarà el professor i també de l’alumnat (els equips del grup 1 avaluaran els del grup 2, i viceversa).

Per aprovar l’assignatura la nota final ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

Les notes s’assignen a tots i totes les membres de l’equip per igual, però es pot contemplar l’opció de diferenciar-les a títol individual en cas de falta de participació.


Recuperació

Per optar a la recuperació en cas de suspendre l'assignatura (nota inferior a 5 sobre 10), s'han d'haver presentat tots els treballs dins del període ordinari de la assignatura (del 10 de gener al 17 de març de 2023). Si ha hi treballs que no s'han entregat la nota será NP i no hi haurà possibilitat de recuperar.

A la recuperació, l’equip haurà d’entregar aquell o aquells continguts que hagi suspès: presentacions temàtiques i/o projecte final (tractament, PPM i peça final). 

Bibliografia i recursos d'informació

Berger, John. Modos de ver. Editorial Gustavo Gili, 2000.

Fernández Gómez, Jorge David, Rubio-Hernández, María del Mar. Géneros narrativos audiovisuales en publicidad. Editorial Tecnos, 2019.

Guardiola, Ingrid. L’Ull i la navalla : un assaig sobre el món com a interfície. Primera edició, Arcàdia, 2018.

Gurrea, Álvaro. Cómo se hace un spot publicitario. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2008.

Lipovetsky, Gilles. Los Tiempos hipermodernos. Anagrama, 2006.

Ramoneda, Josep. La Maleta de Portbou. Galaxia Gutenberg, 2013.

Segarra, Toni. Desde el otro lado del escaparate. Espasa Calpe, 2009.

Solana, Daniel. Postpublicidad : reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la era digital. Doubleyou, 2010.

Steyerl, Hito, et al. Los Condenados de la pantalla. Caja Negra, 2014.

Wiedemann, Julius. Advertising now : TV commercials. Taschen, 2009.

Zafra, Remedios. El Entusiasmo : precariedad y trabajo creativo en la era digital. Editorial Anagrama, 2017.

 

Lectures i material audiovisual proporcionat pel professor a l’Aula Global.