Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3381 - Grau en Comunicació Audiovisual

20250 - Muntatge Audiovisual


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3381 - Grau en Comunicació Audiovisual
Assignatura:
20250 - Muntatge Audiovisual
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Grup 2: Castellà
Grup 3: Castellà
Grup 4: Castellà
Pràctiques: Grup 101: Castellà
Grup 201: Castellà
Grup 301: Castellà
Grup 401: Castellà
Professorat:
Diana Toucedo Crespo, Ana de Pfaff Puigmarti, Gonzalo de Lucas Abril
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Introducció al procés creatiu, la reflexió estètica i la pràctica del muntatge. Mitjançant una experimentació pràctica i analítica, es treballa el muntatge de ficció o continuïtat narrativa -a partir de materials en brut de seqüències de pel·lícules-, i l'associatiu o de no continuïtat, conceptual, líric o assagístic.

 

Cada pràctica és acompanyada de visionats, comentaris i correccions, a partir de les quals cada equip pot realitzar noves versions dels muntatges. En classe també s'analitzen fragments de pel·lícules en relació a qüestions que es posen en joc les pràctiques.

 

A través del muntatge es treballa l'escriptura narrativa, la creació d'emocions, la construcció de personatges, la materialització interpretativa dels actors, l'organització temporal i espacial, el ritme, les el·lipsis, els diàlegs, el paisatge sonor o l'expressió d'idees o conceptes mitjançant imatges. En paral·lel, s'estudien qüestions estètiques del muntatge en relació al pensament visual.

Competències associades

-Desenvolupar el pensament visual i de relació entre imatges i sons.

-Conèixer i experimentar el treball del muntador o muntadora.

-Practicar el muntatge com a forma d'escriptura narrativa, lírica o conceptual, per a entendre millor el guió, la direcció, la interpretació actoral i el pensament cinematogràfic.

-Practicar amb el programa Premiere i aprendre processos i metodologies d'edició no lineal.

-Posar en valor el visionat i la selecció de materials en brut.

-Composar seqüències en el muntatge segons idees i criteris formals (ritme, el·lipsi, creació espacial i sonora)

-Idear i materialitzar projectes de muntatge a partir de materials d'arxius o propis.

Resultats de l'aprenentatge

-Eines, programa (Premiere), processos de treball, conceptes i idees per a efectuar muntatges narratius i associatius.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El projecte final, de caràcter assagístic i lliure, es vincula al programa de ODS (objectius de desenvolupament sostenible), en particular a l'apartat 5 (Igualtat de gènere), però amb la possibilitat d'establir vincles específics o transversals amb la resta d'apartats, com els 3 (Salut i benestar), 4 (Educació de qualitat), 8 (treball decent i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació i infraestructura) o 11 (ciutats i comunitats sostenibles).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

­

Prerequisits

Idioma (castellà)

Continguts

I

 

Procediments, processos i departaments professionals que creen el "workflow" de postproducció. Treballarem amb exemples reals per a conèixer aquests fluxos de treball així com ens endinsarem en els aspectes tècnics necessaris per a començar el muntatge d'una obra audiovisual: metodologia, qüestions bàsiques i tècniques de la imatge i el so professional, còdecs, trascodificaciónes i l'ús del Davinci Resolve, ingesta, ordre i sincronització del material en el Premiere.

 

II

 

Qüestions principals que treballarem en els exercicis de ficció:

 

 

La creació de subjectivitats i emocions a través del muntatge. La regla de sis de Walter Murch

 

La imatge com a relació d'imatges. El cinema al cap de l'espectador.

 

Muntatge de continuïtat: escriptura narrativa a través del muntatge.

 

-Punt de vista i expressió de subjectivitats

-Estructura i correspondències associatives.

-Creació de personatges

-Construcció interpretativa de l'actor.

-Ritme.

-El·lipsi

-Pensament i representació de les accions

 

Organització de l'espai

 

Construcció i expressió de temporalitats

 

Diàlegs, paraules, sons, espais sonors, música.

 

 

III

 

Qüestions principals que es treballen en els muntatges associatius:

 

Muntatge associatiu: conceptual, líric.

 

Pensar entre imatges. La visió cinematogràfica. El visible i l'invisible.

 

Muntatge a distància.

 

Recerca, documentació i expressió d'una idea a partir d'imatges.

La creació d'arxius d'imatges. Muntatge de found footage.

 

Muntatge de metàfores i idees visuals.

Metodologia docent

La major part de l'assignatura és pràctica, amb la finalitat d'experimentar els processos reals i les metodologies de treball de muntatge. Es realitzen quatre pràctiques de muntatge, distribuïdes en equips de 3-4 estudiants. Els quatre exercicis –dos de ficció, a partir de materials en brut proporcionats, i dos de caràcter associatiu i assagístic- es visionen i corregeixen a la sala de projecció o a les sales d'edició. L’assignatura es distribueix en quatre grups: A, B, C i D, cadascun format per 6 equips de muntatge (de 3-4 estudiants cadascun). D'aquesta manera, s'efectua un aprenentatge comparatiu col·lectiu. En les classes també es visionen i analitzen fragments de pel·lícules, per a establir relacions estètiques amb les pràctiques.

 

En les sessions es disposa també de dues hores de treball grupal a les sales d'edició. Aquestes hores van destinades al visionat de materials, reflexió conjunta i muntatge de les pràctiques.

 

El projecte final, de caràcter assagístic i lliure, es vincula al programa de ODS (objectius de desenvolupament sostenible), en particular a l'apartat 5 (Igualtat de gènere), però amb la possibilitat d'establir vincles específics o transversals amb la resta d'apartats, com els 3 (Salut i benestar), 4 (Educació de qualitat), 8 (treball decent i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació i infraestructura) o 11 (ciutats i comunitats sostenibles).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 

Cada pràctica, per tant, és tutoritzada i es posa en relació amb les qüestions que estructuren pràctica i conceptualment el curs.

 

Les pràctiques s'efectuen amb el programa Premiere, del qual es comenten aspectes específics en la sessió teòrica introductòria, i després puntualment al llarg del curs.

 

 

Totes les pràctiques es lliuren el dia abans de la classe, pujant-les al Drive del curs.

 

La comunicació amb el professorat fora de l'aula és via mail.

 

CALENDARI DE SESSIONS I MUNTATGES

 

SESSIÓ 1

 

Sessió tècnica i d'introducció

 

SESSIÓ 2

 

Muntatge I (associatiu): Inferno (Henri Georges-Clouzot, 2009)

Visionat de fragments a la Sala +  tutorització per equips

 

SESSIÓ 3

 

Muntatge I (associatiu): Inferno (Henri Georges-Clouzot, 2009)

 

Visionat dels muntatges d’ Inferno a la Sala + visionats i comentaris de fragments

 

 

SESSIÓ 4

 

Muntatge II (ficció): Después también (Carla Simón, 2019)

 

Visionats de fragments a la Sala + tutorització de les pràctiques per grups

 

SESSIÓ 5

 

Muntatge II (ficció): Después también (Carla Simón, 2019).

 

 

Visionat de muntatges a la Sala + visionat i tutorització de les pràctiques per grups

 

 

SESSIÓ 6

 

Muntatge III (ficció): Que Dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen, 2016)

 

Visionats de fragments a la Sala + tutorització de les pràctiques per grups

 

 

SESSIÓ 7

 

Muntatge III (ficció): Que Dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen, 2016)

 

Visionats de fragments a la Sala + Visionat i tutorització de les pràctiques per grups

 

 

SESSIÓ 8 Projecte final: Muntatge associatiu.

 

Visionats a la Sala + presentació de la idea del projecte final i tutorització per grups

 

 

SESSIÓ 9 Projecte final. Muntatge associatiu.

 

Visionats a la sala  + primera part del projecte final

 

SESSIÓ 10 Projecte final. Muntatge associatiu.

 

Visionat i tutorització del projecte final sencer (1era versió)

 

PROJECTE FINAL

 

1. Tipus de Projecte

Creació d'un assaig o una peça audiovisual (entre 3 i 5 minuts aproximadament), que pot ser de:
a) apropiació (imatges extretes de pel·lícules, sèries o Internet)
b) a partir d'un arxiu d'imatges pròpies (ja existents)
c) ficció o documental creat per a aquesta projecte

Lligat al programa de ODS, i en particular al 5 (igualtat de gènere):
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

2. Objecte del projecte

Investigar, analitzar i expressar a través del muntatge com es generen estereotips o noves formes de subjectivitats o diferents perspectives de gènere (en pel·lícules de ficció, documentals, sèries o imatges o vídeos de xarxes socials o Internet) en motius narratius i motius visuals sobre:

a) el treball, l'economia i les relacions de classe
b) la família
c) la sexualitat i el cos
d) l'amor i el desig
e) la violència sexista
f) els drets i canvis legislatius


3. Preguntes

Quins estereotips o noves subjectivitats sobre les experiències de les dones o lligades a diferents identitats de gènere es representen o es podrien representar en els mitjans audiovisuals?

Com podeu plantejar en un muntatge qüestions específiques lligades a alguns dels motius narratius i visuals plantejats?

Per exemple:

Dins de narratives articulades des de la mirada masculina, es poden detectar formes en què les actrius aconsegueixen transgredir la seva funció d'objectes de l'erotisme, i actuen com a subjectes de desitjos?

En sèries o pel·lícules dirigides per dones es troben altres expressions en què les dones són subjectes de desitjos, i no objectes del desig masculí, o es plantegen formes diverses sobre les identitats i expressions de gènere?


4. Metodologia:

1. Analitzar tipologies de personatges o de representacions, i la forma en què construeixen subjectivitats dins de les situacions i imatges seleccionades, a partir d'aquests possibles criteris (es pot triar un només, o relacionar-los entre si):

a) Funcions del personatge dins de l'estructura narrativa o de la peça audiovisual
b) Formes de representació mitjançant la creació visual
c) Iconografies i motius visuals recurrents
d) Funcions que no exerceixen les dones –o personatges amb identitats de gènere diverses-, i formes i situacions en què no són representades.

Metodologies per al muntatge

1. Comparatiu
2. Conceptual
3. Classificatori
4. Històric
5. Sistèmic

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura és contínua i es deriva del seguiment presencial i l'elaboració i participació en les pràctiques, correccions i anàlisis de fragments.

 

-Muntatge 1 (associatiu): 20%

-Muntatge 2 (ficció 1): 20%

-Muntatge 3 (ficció 2): 25%

-Muntatge 4 (projecte final): 35%

 

 

Si s'obté menys d'un 50% al final del curs cal presentar els exercicis de nou en la convocatòria de recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia, lectures recomanades i visionats

AIDELMAN, Núria y DE LUCAS, Gonzalo (Ed.) Jean-Luc GodardPensar entre imágenesConversaciones, entrevistas, presentaciones y otros fragmentos. Aidelman, Núria y Lucas, Gonzalo de. [ed. ]Barcelona: Intermedio, 2010.

AUMONT, Jacques. El montaje. Buenos Aires: La Marca Editora, 2021.

BRESSON, Robert. Notas sobre el cinematógrafo. Ardora: 1997.

DE LUCAS, Gonzalo (ed). Xcèntric Cinema. Conversaciones sobre el proceso creativo y la visión fílmica: Terranova/CCCB, 2018

DEDET, Yann & SUAUDEAU, Julien. Le Spectacteur zéro. Conversation sur le montage. París: P.O.L, 2020.

DEREN, Maya. El universo Dereniano. Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 2021. 

EISENSTEIN, Sergei M. Hacia una teoría del montaje. Vol. I  II. Barcelona: Paidós, 2001

FAROCKI, Harun. Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.

MURCH, Walter. En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje sobre el montaje cinematográfico. Ocho y Medio: Madrid, 2003 / Ecam y Dama: 2021

MURCH, Walter y ONDAATJE, Michael. El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Madrid: Plot Ediciones, 2007

PINEL, Vincent. El montaje, el espacio y el tiempo del film. Barcelona: Paidós, 2004.

VERTOV, Dziga. Memorias de un cineasta bolchevique. Barcelona: Labor, 1974.

Recursos didàctics

En carpetes de Google Drive es proporcionaran materials per als muntatges, llibres, articles i documents, i pel·lícules.


Curso Académico: 2022/23

3381 - Grado en Comunicación Audiovisual

20250 - Montaje Audiovisual


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3381 - Grado en Comunicación Audiovisual
Asignatura:
20250 - Montaje Audiovisual
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Castellano
Grupo 3: Castellano
Grupo 4: Castellano
Prácticas: Grupo 101: Castellano
Grupo 201: Castellano
Grupo 301: Castellano
Grupo 401: Castellano
Profesorado:
Diana Toucedo Crespo, Ana de Pfaff Puigmarti, Gonzalo de Lucas Abril
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Introducción al proceso creativo, la reflexión estética y la práctica del montaje. Mediante una experimentación práctica y analítica, se trabaja el montaje de ficción o continuidad narrativa -a partir de materiales en bruto de secuencias de películas-, y el asociativo o de no continuidad, conceptual, lírico o ensayístico.

 

Cada práctica es acompañado de visionados, comentarios y correcciones, a partir de las cuales cada equipo realiza nuevas versiones de los montajes. En clase también se analizan fragmentos de películas en relación a cuestiones que se ponen en juego las prácticas.

 

A través del montaje se trabaja la escritura narrativa, la creación de emociones, la construcción de personajes, la materialización interpretativa de los actores, la organización temporal y espacial, el ritmo, las elipsis, los diálogos, el paisaje sonoro o la expresión de ideas o conceptos mediante imágenes. En paralelo, se estudian cuestiones estéticas del montaje en relación al pensamiento visual.

Competencias asociadas

-Desarrollar el pensamiento visual y de relación entre imágenes y sonidos.

-Conocer y experimentar el trabajo del montador o montadora.

-Practicar el montaje como forma de escritura narrativa, lírica o conceptual, para entender mejor el guión, la dirección, la interpretación actoral y el pensamiento cinematográfico.

-Practicar con el programa Premiere y aprender procesos y metodologías de edición no lineal.

-Poner en valor el visionado y la selección de materiales en bruto.

-Componer secuencias en el montaje según ideas y criterios formales (ritmo, elipsis, creación espacial y sonora)

-Idear y materializar proyectos de montaje a partir de materiales de archivos o propios.

Resultados del aprendizaje

-Herramientas, programa (Premiere), procesos de trabajo, conceptos e ideas para efectuar montajes narrativos y asociativos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto final, de carácter ensayístico y libre, se vincula al programa de ODS (objetivos de desarrollo sostenible), en particular al apartado 5 (Igualdad de género), pero con la posibilidad de establecer vínculos específicos o transversales con el resto de apartados, como los 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura) u 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Prerrequisitos

Idioma (castellano)

Contenidos

I

 

Procedimientos, procesos y departamentos profesionales que crean el "workflow" de postproducción. Trabajaremos con  ejemplos reales para conocer estos flujos de trabajo así como nos adentraremos en los aspectos técnicos necesarios para comenzar el montaje de una obra audiovisual: metodología, cuestiones básicas y técnicas de la imagen y el sonido profesional, códecs, trascodificaciónes y el uso del Davinci Resolve, ingesta, orden y sincronización del material en el Premiere.

 

II

 

Cuestiones principales que trabajaremos en los ejercicios de ficción:

 

 

La creación de subjetividades y emociones a través del montaje. La regla de seis de Walter Murch

 

La imagen como relación de imágenes. El cine en la cabeza del espectador.

 

Montaje de continuidad: escritura narrativa a través del montaje.

 

-Punto de vista y expresión de subjetividades.

-Estructura y correspondencias asociativas.

-Creación de personajes

-Construcción interpretativa del actor.

-Ritmo.

-Elipsis

-Pensamiento y representación de las acciones

 

 

Organización del espacio

 

Invención y expresión del tiempo

 

Diálogos, palabras, sonidos, espacios sonoros, música.

 

 

III

 

Cuestiones principales que se trabajan en los montajes asociativos:

 

Montaje asociativo: conceptual, lírico.

 

Pensar entre imágenes. La visión cinematográfica. Lo visible y lo invisible.

 

Montaje a distancia.

 

Investigación, documentación y expresión de una idea a partir de imágenes. La creación de archivos de imágenes. Montaje de found footage.

 

Creación de metáforas e ideas visuales.

Metodología docente

La mayor parte de la asignatura es práctica, con el fin de experimentar los procesos reales y las metodologías de trabajo de montaje. Se realizan cuatro prácticas de montaje, distribuidas en equipos de 3-4 estudiantes. Los cuatro ejercicios –dos de ficción, a partir de materiales en bruto proporcionados, y dos de carácter asociativo y ensayístico- se visionan y corrigen en la sala de proyección o en las salas de edición. asignatura se distribuye en cuatro grupos: A, B, C y D, cada uno formado por 6 equipos de montaje (de 3-4 estudiantes cada uno). De este modo, se efectúa un aprendizaje comparativo colectivo. En las clases también se visionan y analizan fragmentos de películas, para establecer relaciones estéticas con las prácticas.

 

Además de las dos horas con el profesorado, se dispone de dos horas de trabajo grupal en las salas de edición. Estas horas van destinadas al visionado de materiales, reflexión conjunta y montaje.

 

El proyecto final, de carácter ensayístico y libre, se vincula al programa de ODS (objetivos de desarrollo sostenible), en particular al apartado 5 (Igualdad de género), pero con la posibilidad de establecer vínculos específicos o transversales con el resto de apartados, como los 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura) u 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 

Cada práctica, por lo tanto, es tutorizada y se pone en relación con las cuestiones que estructuran práctica y conceptualmente el curso.

 

Las prácticas se efectúan con el programa Premiere, del que se comentan aspectos específicos en la sesión teórica introductoria, y después puntualmente a lo largo del curso.

 

Todas las prácticas se entregan el día antes de la clase, subiéndolas al Drive del curso.

 

La comunicación con el profesorado fuera del aula es vía mail.

 

CALENDARIO DE SESIONES Y MONTAJES

 

SESIÓN 1

 

Sesión técnica y de introducción

 

SESIÓN 2  

 

Montaje I (asociativo): Inferno (Henri Georges-Clouzot, 2009)

 

Visionado de fragmentos en la Sala + tutorización por equipos

 

SESIÓN 3  

 

 

Montaje I (asociativo): Inferno (Henri Georges-Clouzot, 2009)

 

 

Visionados del montaje y fragmentos en la Sala + visionado y tutorización de las prácticas por grupos

 

SESIÓN 4

 

Montaje II (ficción): Después también (Carla Simón, 2019)

 

 

Visionado de fragmentos en la Sala + tutorización de las prácticas por grupos

 

 

SESIÓN 5

 

Montaje II (ficción): Después también (Carla Simón, 2019)

 

 

Visionado de fragmentos en la Sala + visionado y tutorización de las prácticas por grupos

 

 

SESIÓN 6

 

Montaje III (ficción): Que Dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen, 2016)

 

Visionados de fragmentos en la Sala + tutorización de las prácticas por grupos

 

 

SESIÓN 7

 

Montaje III (ficción): Que Dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen, 2016)

 

Visionados de montajes en la Sala + tutorización de las prácticas por grupos

 

SESIÓN 8

 

Montaje IV. Proyecto final: Montaje asociativo.

 

Visionados en la Sala + presentación de la idea del proyecto final y tutorización por grupos

 

 

SESIÓN 9 Proyecto final. Montaje asociativo.

 

Visionados en la sala  + primera parte del proyecto final

 

SESIÓN 10 Proyecto final. Montaje asociativo.

 

Visionado del proyecto final entero (1era versión)

 

PROYECTO FINAL

 

1. Tipo de Proyecto

 

Creación de un ensayo o una pieza audiovisual (entre 3 y 5 minutos aproximadamente), que puede ser de:

a)        apropiación (imágenes extraídas de películas, series o Internet)

b)        a partir de un archivo de imágenes propias (ya existentes)

c)        ficción o documental creado para esta proyecto

 

Ligado al programa de ODS, y en particular al 5 (igualdad de género):

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 

2. Objeto del proyecto

 

Investigar, analizar y expresar a través del montaje cómo se generan estereotipos o nuevas formas de subjetividades o diferentes perspectivas de género (en películas de ficción, documentales, series o imágenes o vídeos de redes sociales o Internet) en motivos narrativos y motivos visuales sobre:

 

a) el trabajo, la economía y las relaciones de clase

b) la familia

c) la sexualidad y el cuerpo

d) el amor y el deseo

e) la violencia sexista

f) los derechos y cambios legislativos

 

 

3. Preguntas

 

¿Qué estereotipos o nuevas subjetividades sobre las experiencias de las mujeres o ligadas a diferentes identidades de género se representan o se podrían representar en los medios audiovisuales?

 

¿Cómo podéis plantear en un montaje cuestiones específicas ligadas a algunos de los motivos narrativos y visuales planteados?

 

Por ejemplo:

 

¿Dentro de narrativas articuladas desde la mirada masculina, se pueden detectar formas en que las actrices consiguen transgredir su función de objetos del erotismo, y actúan como sujetos de deseos?

 

¿En series o películas dirigidas por mujeres se encuentran otras expresiones en que las mujeres son sujetos de deseos, y no objetos del deseo masculino, o se plantean formas diversas sobre las identidades y expresiones de género?

 

 

4. Metodología:

 

1. Analizar tipologías de personajes o de representaciones, y la forma en que construyen subjetividades dentro de las situaciones e imágenes seleccionadas, a partir de estos posibles criterios (se puede escoger uno solo, o relacionarlos entre sí):

 

a) Funciones del personaje dentro de la estructura narrativa o de la pieza audiovisual

b) Formas de representación mediante la creación visual

c) Iconografías y motivos visuales recurrentes

d) Funciones que no ejercen las mujeres –o personajes con identidades de género diversas-, y formas y situaciones en que no son representadas.

 

Metodologías para el montaje

 

1.        Comparativo

2.        Conceptual

3.        Clasificatorio

4.        Histórico

5.        Sistémico

Evaluación

La evaluación de la asignatura es continua y se deriva del seguimiento presencial y la elaboración y participación en las prácticas, correcciones y análisis de fragmentos.

 

La evaluación de la asignatura es continua y se deriva del seguimiento presencial y la elaboración y participación en las prácticas, correcciones y análisis de fragmentos.

 

-Montaje 1 (asociativo): 20%

-Montaje 2 (ficción 1): 20%

-Montaje 3 (ficción 2): 25%

-Montaje 4 (proyecto final): 35%

 

 

Si se obtiene menos de un 50% al final del curso hay que presentar los ejercicios de nuevo en la convocatoria de recuperación.

 

 

Si se obtiene menos de un 50% al final del curso hay que presentar los ejercicios de nuevo en la convocatoria de recuperación.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía, lecturas recomendadas y visionados

 

AIDELMAN, Núria y DE LUCAS, Gonzalo (Ed.) Jean-Luc GodardPensar entre imágenesConversaciones, entrevistas, presentaciones y otros fragmentos. Aidelman, Núria y Lucas, Gonzalo de. [ed. ]Barcelona: Intermedio, 2010.

AUMONT, Jacques. El montaje. Buenos Aires: La Marca Editora, 2021.

BRESSON, Robert. Notas sobre el cinematógrafo. Ardora: 1997.

DE LUCAS, Gonzalo (ed). Xcèntric Cinema. Conversaciones sobre el proceso creativo y la visión fílmica: Terranova/CCCB, 2018

DEDET, Yann & SUAUDEAU, Julien. Le Spectacteur zéro. Conversation sur le montage. París: P.O.L, 2020.

DEREN, Maya. El universo Dereniano. Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 2021. 

EISENSTEIN, Sergei M. Hacia una teoría del montaje. Vol. I  II. Barcelona: Paidós, 2001

FAROCKI, Harun. Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.

MURCH, Walter. En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje sobre el montaje cinematográfico. Ocho y Medio: Madrid, 2003 / Ecam y Dama: 2021

MURCH, Walter y ONDAATJE, Michael. El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Madrid: Plot Ediciones, 2007

PINEL, Vincent. El montaje, el espacio y el tiempo del film. Barcelona: Paidós, 2004.

VERTOV, Dziga. Memorias de un cineasta bolchevique. Barcelona: Labor, 1974.

Recursos didácticos

En carpetas de Google Drive se proporcionarán materiales para los montajes, libros, artículos y documentos, y películas.


Curso Académico: 2022/23

3381 - Grado en Comunicación Audiovisual

20250 - Montaje Audiovisual


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
338 - Facultad de Comunicación
Estudio:
3381 - Grado en Comunicación Audiovisual
Asignatura:
20250 - Montaje Audiovisual
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Castellano
Grupo 3: Castellano
Grupo 4: Castellano
Prácticas: Grupo 101: Castellano
Grupo 201: Castellano
Grupo 301: Castellano
Grupo 401: Castellano
Profesorado:
Diana Toucedo Crespo, Ana de Pfaff Puigmarti, Gonzalo de Lucas Abril
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Introducción al proceso creativo, la reflexión estética y la práctica del montaje. Mediante una experimentación práctica y analítica, se trabaja el montaje de ficción o continuidad narrativa -a partir de materiales en bruto de secuencias de películas-, y el asociativo o de no continuidad, conceptual, lírico o ensayístico.

 

Cada práctica es acompañado de visionados, comentarios y correcciones, a partir de las cuales cada equipo realiza nuevas versiones de los montajes. En clase también se analizan fragmentos de películas en relación a cuestiones que se ponen en juego las prácticas.

 

A través del montaje se trabaja la escritura narrativa, la creación de emociones, la construcción de personajes, la materialización interpretativa de los actores, la organización temporal y espacial, el ritmo, las elipsis, los diálogos, el paisaje sonoro o la expresión de ideas o conceptos mediante imágenes. En paralelo, se estudian cuestiones estéticas del montaje en relación al pensamiento visual.

Competencias asociadas

-Desarrollar el pensamiento visual y de relación entre imágenes y sonidos.

-Conocer y experimentar el trabajo del montador o montadora.

-Practicar el montaje como forma de escritura narrativa, lírica o conceptual, para entender mejor el guión, la dirección, la interpretación actoral y el pensamiento cinematográfico.

-Practicar con el programa Premiere y aprender procesos y metodologías de edición no lineal.

-Poner en valor el visionado y la selección de materiales en bruto.

-Componer secuencias en el montaje según ideas y criterios formales (ritmo, elipsis, creación espacial y sonora)

-Idear y materializar proyectos de montaje a partir de materiales de archivos o propios.

Resultados del aprendizaje

-Herramientas, programa (Premiere), procesos de trabajo, conceptos e ideas para efectuar montajes narrativos y asociativos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto final, de carácter ensayístico y libre, se vincula al programa de ODS (objetivos de desarrollo sostenible), en particular al apartado 5 (Igualdad de género), pero con la posibilidad de establecer vínculos específicos o transversales con el resto de apartados, como los 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura) u 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Prerrequisitos

Idioma (castellano)

Contenidos

I

 

Procedimientos, procesos y departamentos profesionales que crean el "workflow" de postproducción. Trabajaremos con  ejemplos reales para conocer estos flujos de trabajo así como nos adentraremos en los aspectos técnicos necesarios para comenzar el montaje de una obra audiovisual: metodología, cuestiones básicas y técnicas de la imagen y el sonido profesional, códecs, trascodificaciónes y el uso del Davinci Resolve, ingesta, orden y sincronización del material en el Premiere.

 

II

 

Cuestiones principales que trabajaremos en los ejercicios de ficción:

 

 

La creación de subjetividades y emociones a través del montaje. La regla de seis de Walter Murch

 

La imagen como relación de imágenes. El cine en la cabeza del espectador.

 

Montaje de continuidad: escritura narrativa a través del montaje.

 

-Punto de vista y expresión de subjetividades.

-Estructura y correspondencias asociativas.

-Creación de personajes

-Construcción interpretativa del actor.

-Ritmo.

-Elipsis

-Pensamiento y representación de las acciones

 

 

Organización del espacio

 

Invención y expresión del tiempo

 

Diálogos, palabras, sonidos, espacios sonoros, música.

 

 

III

 

Cuestiones principales que se trabajan en los montajes asociativos:

 

Montaje asociativo: conceptual, lírico.

 

Pensar entre imágenes. La visión cinematográfica. Lo visible y lo invisible.

 

Montaje a distancia.

 

Investigación, documentación y expresión de una idea a partir de imágenes. La creación de archivos de imágenes. Montaje de found footage.

 

Creación de metáforas e ideas visuales.

Metodología docente

La mayor parte de la asignatura es práctica, con el fin de experimentar los procesos reales y las metodologías de trabajo de montaje. Se realizan cuatro prácticas de montaje, distribuidas en equipos de 3-4 estudiantes. Los cuatro ejercicios –dos de ficción, a partir de materiales en bruto proporcionados, y dos de carácter asociativo y ensayístico- se visionan y corrigen en la sala de proyección o en las salas de edición. asignatura se distribuye en cuatro grupos: A, B, C y D, cada uno formado por 6 equipos de montaje (de 3-4 estudiantes cada uno). De este modo, se efectúa un aprendizaje comparativo colectivo. En las clases también se visionan y analizan fragmentos de películas, para establecer relaciones estéticas con las prácticas.

 

Además de las dos horas con el profesorado, se dispone de dos horas de trabajo grupal en las salas de edición. Estas horas van destinadas al visionado de materiales, reflexión conjunta y montaje.

 

El proyecto final, de carácter ensayístico y libre, se vincula al programa de ODS (objetivos de desarrollo sostenible), en particular al apartado 5 (Igualdad de género), pero con la posibilidad de establecer vínculos específicos o transversales con el resto de apartados, como los 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura) u 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 

Cada práctica, por lo tanto, es tutorizada y se pone en relación con las cuestiones que estructuran práctica y conceptualmente el curso.

 

Las prácticas se efectúan con el programa Premiere, del que se comentan aspectos específicos en la sesión teórica introductoria, y después puntualmente a lo largo del curso.

 

Todas las prácticas se entregan el día antes de la clase, subiéndolas al Drive del curso.

 

La comunicación con el profesorado fuera del aula es vía mail.

 

CALENDARIO DE SESIONES Y MONTAJES

 

SESIÓN 1

 

Sesión técnica y de introducción

 

SESIÓN 2  

 

Montaje I (asociativo): Inferno (Henri Georges-Clouzot, 2009)

 

Visionado de fragmentos en la Sala + tutorización por equipos

 

SESIÓN 3  

 

 

Montaje I (asociativo): Inferno (Henri Georges-Clouzot, 2009)

 

 

Visionados del montaje y fragmentos en la Sala + visionado y tutorización de las prácticas por grupos

 

SESIÓN 4

 

Montaje II (ficción): Después también (Carla Simón, 2019)

 

 

Visionado de fragmentos en la Sala + tutorización de las prácticas por grupos

 

 

SESIÓN 5

 

Montaje II (ficción): Después también (Carla Simón, 2019)

 

 

Visionado de fragmentos en la Sala + visionado y tutorización de las prácticas por grupos

 

 

SESIÓN 6

 

Montaje III (ficción): Que Dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen, 2016)

 

Visionados de fragmentos en la Sala + tutorización de las prácticas por grupos

 

 

SESIÓN 7

 

Montaje III (ficción): Que Dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen, 2016)

 

Visionados de montajes en la Sala + tutorización de las prácticas por grupos

 

SESIÓN 8

 

Montaje IV. Proyecto final: Montaje asociativo.

 

Visionados en la Sala + presentación de la idea del proyecto final y tutorización por grupos

 

 

SESIÓN 9 Proyecto final. Montaje asociativo.

 

Visionados en la sala  + primera parte del proyecto final

 

SESIÓN 10 Proyecto final. Montaje asociativo.

 

Visionado del proyecto final entero (1era versión)

 

PROYECTO FINAL

 

1. Tipo de Proyecto

 

Creación de un ensayo o una pieza audiovisual (entre 3 y 5 minutos aproximadamente), que puede ser de:

a)        apropiación (imágenes extraídas de películas, series o Internet)

b)        a partir de un archivo de imágenes propias (ya existentes)

c)        ficción o documental creado para esta proyecto

 

Ligado al programa de ODS, y en particular al 5 (igualdad de género):

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 

2. Objeto del proyecto

 

Investigar, analizar y expresar a través del montaje cómo se generan estereotipos o nuevas formas de subjetividades o diferentes perspectivas de género (en películas de ficción, documentales, series o imágenes o vídeos de redes sociales o Internet) en motivos narrativos y motivos visuales sobre:

 

a) el trabajo, la economía y las relaciones de clase

b) la familia

c) la sexualidad y el cuerpo

d) el amor y el deseo

e) la violencia sexista

f) los derechos y cambios legislativos

 

 

3. Preguntas

 

¿Qué estereotipos o nuevas subjetividades sobre las experiencias de las mujeres o ligadas a diferentes identidades de género se representan o se podrían representar en los medios audiovisuales?

 

¿Cómo podéis plantear en un montaje cuestiones específicas ligadas a algunos de los motivos narrativos y visuales planteados?

 

Por ejemplo:

 

¿Dentro de narrativas articuladas desde la mirada masculina, se pueden detectar formas en que las actrices consiguen transgredir su función de objetos del erotismo, y actúan como sujetos de deseos?

 

¿En series o películas dirigidas por mujeres se encuentran otras expresiones en que las mujeres son sujetos de deseos, y no objetos del deseo masculino, o se plantean formas diversas sobre las identidades y expresiones de género?

 

 

4. Metodología:

 

1. Analizar tipologías de personajes o de representaciones, y la forma en que construyen subjetividades dentro de las situaciones e imágenes seleccionadas, a partir de estos posibles criterios (se puede escoger uno solo, o relacionarlos entre sí):

 

a) Funciones del personaje dentro de la estructura narrativa o de la pieza audiovisual

b) Formas de representación mediante la creación visual

c) Iconografías y motivos visuales recurrentes

d) Funciones que no ejercen las mujeres –o personajes con identidades de género diversas-, y formas y situaciones en que no son representadas.

 

Metodologías para el montaje

 

1.        Comparativo

2.        Conceptual

3.        Clasificatorio

4.        Histórico

5.        Sistémico

Evaluación

La evaluación de la asignatura es continua y se deriva del seguimiento presencial y la elaboración y participación en las prácticas, correcciones y análisis de fragmentos.

 

La evaluación de la asignatura es continua y se deriva del seguimiento presencial y la elaboración y participación en las prácticas, correcciones y análisis de fragmentos.

 

-Montaje 1 (asociativo): 20%

-Montaje 2 (ficción 1): 20%

-Montaje 3 (ficción 2): 25%

-Montaje 4 (proyecto final): 35%

 

 

Si se obtiene menos de un 50% al final del curso hay que presentar los ejercicios de nuevo en la convocatoria de recuperación.

 

 

Si se obtiene menos de un 50% al final del curso hay que presentar los ejercicios de nuevo en la convocatoria de recuperación.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía, lecturas recomendadas y visionados

 

AIDELMAN, Núria y DE LUCAS, Gonzalo (Ed.) Jean-Luc GodardPensar entre imágenesConversaciones, entrevistas, presentaciones y otros fragmentos. Aidelman, Núria y Lucas, Gonzalo de. [ed. ]Barcelona: Intermedio, 2010.

AUMONT, Jacques. El montaje. Buenos Aires: La Marca Editora, 2021.

BRESSON, Robert. Notas sobre el cinematógrafo. Ardora: 1997.

DE LUCAS, Gonzalo (ed). Xcèntric Cinema. Conversaciones sobre el proceso creativo y la visión fílmica: Terranova/CCCB, 2018

DEDET, Yann & SUAUDEAU, Julien. Le Spectacteur zéro. Conversation sur le montage. París: P.O.L, 2020.

DEREN, Maya. El universo Dereniano. Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 2021. 

EISENSTEIN, Sergei M. Hacia una teoría del montaje. Vol. I  II. Barcelona: Paidós, 2001

FAROCKI, Harun. Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.

MURCH, Walter. En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje sobre el montaje cinematográfico. Ocho y Medio: Madrid, 2003 / Ecam y Dama: 2021

MURCH, Walter y ONDAATJE, Michael. El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Madrid: Plot Ediciones, 2007

PINEL, Vincent. El montaje, el espacio y el tiempo del film. Barcelona: Paidós, 2004.

VERTOV, Dziga. Memorias de un cineasta bolchevique. Barcelona: Labor, 1974.

Recursos didácticos

En carpetas de Google Drive se proporcionarán materiales para los montajes, libros, artículos y documentos, y películas.