Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20014 - Geografia Humana


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20014 - Geografia Humana
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Bernat Llado Mas
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

Aquesta assignatura forma part del pla d'implementació 2021-22 del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDVOLUCIÓ de la UPF. Per aquest motiu, les dades consignades en aquest PDA podrien experimentar alguns canvis en els apartats de Competències, Continguts, Metodologia i Avaluació, sempre abans de l'inici de les classes.

 

L'assignatura 20014-Geografia Humana té per objectiu presentar a l'alumnat algunes de les eines, els conceptes i els debats més importants de la Geografia contemporània. Les conseqüències de la globalització, els efectes de l'escalfament global, el paper de les ciutats o els moviments de la població, són alguns dels temes que analitzarem en aquesta assignatura. Aprendrem a utilitzar el llenguate i els models de la Geografia per interpretar de manera crítica alguns dels reptes actuals de la humanitat. Finalment, presentarem aquells corrents de la Geografia Humana que connecten d'una manera més clara amb la sensibilitat cultural, artística i filosòfica del moment. 

 

Competències associades

  Competències generals

Competències específiques

1. Comprensió i interpretació de textos i altres documents acadèmics

2. Capacitat de reflexió i argumentació

3. Comunicació Oral

4. Utilització d’eines informàtiques

5. Treball en equip

6. Competències interculturals

7. Capacitat de raonament crític

8. Expressió oral i escrita

9. Compromís ètic

 

1. Comprensió i interpretació de material cartogràfic, gràfic i estadístic

2. Interpretació d’imatges, fotografies i d’altre material audiovisual.

3. Anàlisi espacial (com a concepte i pràctica)

4. Capacitat d’anàlisi, síntesi i interrelació de la informació geogràfica

5. Resolució de problemes i presa de decisions

6. Utilització de noves tecnologies per gestionar informació geogràfica. 

7. Desenvolupament de pensament crític en relació al territori

Resultats de l'aprenentatge

L'assignatura Geografia Humana introdueix les eines i els conceptes més importants de la Geografia. Així mateix, subratlla la importància que té el lloc, el territori, el paisatge o l'espai a l'hora d'entendre, descriure i analitzar el món contemporani. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En el marc de l'assigantura Geografia Humana, treballarem els següents ODS:

ODS 1: Fi de la pobresa
ODS 5: Igualtat de gènere
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
ODS 10: Reducció de les desigualtats
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 12: Consum i producció responsables
ODS 13: Acció climàtica
ODS 14: Vida submarina
ODS 15: Vida terrestre

Prerequisits

No hi ha pre-requisits establerts per cursar l'assignatura.

Continguts

1. Introducció a la Geografia Humana.

1.1. Breu historia de la cultura geogràfica.

1.2. El llenguatge de la Geografia: lloc, espai i paisatge.

1.3. La representació de la Terra: cartografia, art i política. 

2. Geografies de la població.

2.1. Introducció a la demografia.

2.2. Les migracions al llarg de la història. 

3. Geografies del poder

3.1. Introducció a la Geografia Política. 

3.2. Les globalitzacions al llarg de la història.

4. El retorn del paisatge.

4.1. Els orígens culturals del paisatge.

4.2. Les polítiques del paisatge.

5. Un món de ciutats, urbanitzacions i metròpolis

5.1. Les revolucions urbanes al llarg de la història.

5.2. Les grans regions metropolitanes.

6. Geografia del canvi ambiental global

6.1. Els cicles astronòmics de la Terra i el canvi climàtic.

6.2. Els canvis climàtics al llarg de la història. 

6.3. Capitalisme fòssil i canvi ambiental global.

7. Introducció a les Geohumanitats.

7. 1. Geohumanitats digitals.

7.2. Geohumanitats ambientals.  

 

Metodologia docent

Una part de l'assignatura la dedicarem a introduir, ampliar i consolidar nous continguts mitjançant l'exposició oral a classe, la lectura de documents i el comentari de documents gràfics i visuals. Per altra banda, utilitzarem els "seminaris" (les sessions del divendres) per les sortides de camp, així com per fer el seguiment de les activitats pràctiques i d'avaluació de l'assignatura. 

Avaluació

Convocatòria ordinària:

1. Activitat individual 1. Ressenya d'un document textual. (20%)

2. Activitat individual 2. Pensar geogràficament. (20%)

3. Activitat en grup. Sortida a França/Ciutat i gènere. (40%)

4. Activitat avaluació final. Examen. (20%)

 

Convocatòria extraordinària: 

1. Activitat 1: "Pensar geogràficament" (50%)

2. Activitat 2: Examen final (50%)

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general:

Introducció a la Geografia:

BROTTON, Jerry (2014). Historia del mundo en 12 mapas. Barcelona: Debate.

DARDEL, Eric (2013 ). El hombre y la Tierra. Naturaleza de la realidad geográfica. Madrid: Biblioteca Nueva.

DAVIS, Mike (2020). Llega el monstruo COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo. Madrid: Capitan Swing.

FARINELLI, Franco (2003). Geografia. Un'introduzione ai modelli del mondo. Torino: Einaudi. 

MURPHY, Alexander B. (2020) Geografía. ¿Por qué importa? Madrid: Alianza Editorial.

 

 

 

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20014 - Geografia Humana


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20014 - Geografia Humana
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Bernat Llado Mas
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

Aquesta assignatura forma part del pla d'implementació 2021-22 del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDVOLUCIÓ de la UPF. Per aquest motiu, les dades consignades en aquest PDA podrien experimentar alguns canvis en els apartats de Competències, Continguts, Metodologia i Avaluació, sempre abans de l'inici de les classes.

 

L'assignatura 20014-Geografia Humana té per objectiu presentar a l'alumnat algunes de les eines, els conceptes i els debats més importants de la Geografia contemporània. Les conseqüències de la globalització, els efectes de l'escalfament global, el paper de les ciutats o els moviments de la població, són alguns dels temes que analitzarem en aquesta assignatura. Aprendrem a utilitzar el llenguate i els models de la Geografia per interpretar de manera crítica alguns dels reptes actuals de la humanitat. Finalment, presentarem aquells corrents de la Geografia Humana que connecten d'una manera més clara amb la sensibilitat cultural, artística i filosòfica del moment. 

 

Competències associades

  Competències generals

Competències específiques

1. Comprensió i interpretació de textos i altres documents acadèmics

2. Capacitat de reflexió i argumentació

3. Comunicació Oral

4. Utilització d’eines informàtiques

5. Treball en equip

6. Competències interculturals

7. Capacitat de raonament crític

8. Expressió oral i escrita

9. Compromís ètic

 

1. Comprensió i interpretació de material cartogràfic, gràfic i estadístic

2. Interpretació d’imatges, fotografies i d’altre material audiovisual.

3. Anàlisi espacial (com a concepte i pràctica)

4. Capacitat d’anàlisi, síntesi i interrelació de la informació geogràfica

5. Resolució de problemes i presa de decisions

6. Utilització de noves tecnologies per gestionar informació geogràfica. 

7. Desenvolupament de pensament crític en relació al territori

Resultats de l'aprenentatge

L'assignatura Geografia Humana introdueix les eines i els conceptes més importants de la Geografia. Així mateix, subratlla la importància que té el lloc, el territori, el paisatge o l'espai a l'hora d'entendre, descriure i analitzar el món contemporani. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En el marc de l'assigantura Geografia Humana, treballarem els següents ODS:

ODS 1: Fi de la pobresa
ODS 5: Igualtat de gènere
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
ODS 10: Reducció de les desigualtats
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 12: Consum i producció responsables
ODS 13: Acció climàtica
ODS 14: Vida submarina
ODS 15: Vida terrestre

Prerequisits

No hi ha pre-requisits establerts per cursar l'assignatura.

Continguts

1. Introducció a la Geografia Humana.

1.1. Breu historia de la cultura geogràfica.

1.2. El llenguatge de la Geografia: lloc, espai i paisatge.

1.3. La representació de la Terra: cartografia, art i política. 

2. Geografies de la població.

2.1. Introducció a la demografia.

2.2. Les migracions al llarg de la història. 

3. Geografies del poder

3.1. Introducció a la Geografia Política. 

3.2. Les globalitzacions al llarg de la història.

4. El retorn del paisatge.

4.1. Els orígens culturals del paisatge.

4.2. Les polítiques del paisatge.

5. Un món de ciutats, urbanitzacions i metròpolis

5.1. Les revolucions urbanes al llarg de la història.

5.2. Les grans regions metropolitanes.

6. Geografia del canvi ambiental global

6.1. Els cicles astronòmics de la Terra i el canvi climàtic.

6.2. Els canvis climàtics al llarg de la història. 

6.3. Capitalisme fòssil i canvi ambiental global.

7. Introducció a les Geohumanitats.

7. 1. Geohumanitats digitals.

7.2. Geohumanitats ambientals.  

 

Metodologia docent

Una part de l'assignatura la dedicarem a introduir, ampliar i consolidar nous continguts mitjançant l'exposició oral a classe, la lectura de documents i el comentari de documents gràfics i visuals. Per altra banda, utilitzarem els "seminaris" (les sessions del divendres) per les sortides de camp, així com per fer el seguiment de les activitats pràctiques i d'avaluació de l'assignatura. 

Avaluació

Convocatòria ordinària:

1. Activitat individual 1. Ressenya d'un document textual. (20%)

2. Activitat individual 2. Pensar geogràficament. (20%)

3. Activitat en grup. Sortida a França/Ciutat i gènere. (40%)

4. Activitat avaluació final. Examen. (20%)

 

Convocatòria extraordinària: 

1. Activitat 1: "Pensar geogràficament" (50%)

2. Activitat 2: Examen final (50%)

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general:

Introducció a la Geografia:

BROTTON, Jerry (2014). Historia del mundo en 12 mapas. Barcelona: Debate.

DARDEL, Eric (2013 ). El hombre y la Tierra. Naturaleza de la realidad geográfica. Madrid: Biblioteca Nueva.

DAVIS, Mike (2020). Llega el monstruo COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo. Madrid: Capitan Swing.

FARINELLI, Franco (2003). Geografia. Un'introduzione ai modelli del mondo. Torino: Einaudi. 

MURPHY, Alexander B. (2020) Geografía. ¿Por qué importa? Madrid: Alianza Editorial.

 

 

 

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20014 - Geografia Humana


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20014 - Geografia Humana
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Bernat Llado Mas
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

Aquesta assignatura forma part del pla d'implementació 2021-22 del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDVOLUCIÓ de la UPF. Per aquest motiu, les dades consignades en aquest PDA podrien experimentar alguns canvis en els apartats de Competències, Continguts, Metodologia i Avaluació, sempre abans de l'inici de les classes.

 

L'assignatura 20014-Geografia Humana té per objectiu presentar a l'alumnat algunes de les eines, els conceptes i els debats més importants de la Geografia contemporània. Les conseqüències de la globalització, els efectes de l'escalfament global, el paper de les ciutats o els moviments de la població, són alguns dels temes que analitzarem en aquesta assignatura. Aprendrem a utilitzar el llenguate i els models de la Geografia per interpretar de manera crítica alguns dels reptes actuals de la humanitat. Finalment, presentarem aquells corrents de la Geografia Humana que connecten d'una manera més clara amb la sensibilitat cultural, artística i filosòfica del moment. 

 

Competències associades

  Competències generals

Competències específiques

1. Comprensió i interpretació de textos i altres documents acadèmics

2. Capacitat de reflexió i argumentació

3. Comunicació Oral

4. Utilització d’eines informàtiques

5. Treball en equip

6. Competències interculturals

7. Capacitat de raonament crític

8. Expressió oral i escrita

9. Compromís ètic

 

1. Comprensió i interpretació de material cartogràfic, gràfic i estadístic

2. Interpretació d’imatges, fotografies i d’altre material audiovisual.

3. Anàlisi espacial (com a concepte i pràctica)

4. Capacitat d’anàlisi, síntesi i interrelació de la informació geogràfica

5. Resolució de problemes i presa de decisions

6. Utilització de noves tecnologies per gestionar informació geogràfica. 

7. Desenvolupament de pensament crític en relació al territori

Resultats de l'aprenentatge

L'assignatura Geografia Humana introdueix les eines i els conceptes més importants de la Geografia. Així mateix, subratlla la importància que té el lloc, el territori, el paisatge o l'espai a l'hora d'entendre, descriure i analitzar el món contemporani. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En el marc de l'assigantura Geografia Humana, treballarem els següents ODS:

ODS 1: Fi de la pobresa
ODS 5: Igualtat de gènere
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
ODS 10: Reducció de les desigualtats
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 12: Consum i producció responsables
ODS 13: Acció climàtica
ODS 14: Vida submarina
ODS 15: Vida terrestre

Prerequisits

No hi ha pre-requisits establerts per cursar l'assignatura.

Continguts

1. Introducció a la Geografia Humana.

1.1. Breu historia de la cultura geogràfica.

1.2. El llenguatge de la Geografia: lloc, espai i paisatge.

1.3. La representació de la Terra: cartografia, art i política. 

2. Geografies de la població.

2.1. Introducció a la demografia.

2.2. Les migracions al llarg de la història. 

3. Geografies del poder

3.1. Introducció a la Geografia Política. 

3.2. Les globalitzacions al llarg de la història.

4. El retorn del paisatge.

4.1. Els orígens culturals del paisatge.

4.2. Les polítiques del paisatge.

5. Un món de ciutats, urbanitzacions i metròpolis

5.1. Les revolucions urbanes al llarg de la història.

5.2. Les grans regions metropolitanes.

6. Geografia del canvi ambiental global

6.1. Els cicles astronòmics de la Terra i el canvi climàtic.

6.2. Els canvis climàtics al llarg de la història. 

6.3. Capitalisme fòssil i canvi ambiental global.

7. Introducció a les Geohumanitats.

7. 1. Geohumanitats digitals.

7.2. Geohumanitats ambientals.  

 

Metodologia docent

Una part de l'assignatura la dedicarem a introduir, ampliar i consolidar nous continguts mitjançant l'exposició oral a classe, la lectura de documents i el comentari de documents gràfics i visuals. Per altra banda, utilitzarem els "seminaris" (les sessions del divendres) per les sortides de camp, així com per fer el seguiment de les activitats pràctiques i d'avaluació de l'assignatura. 

Avaluació

Convocatòria ordinària:

1. Activitat individual 1. Ressenya d'un document textual. (20%)

2. Activitat individual 2. Pensar geogràficament. (20%)

3. Activitat en grup. Sortida a França/Ciutat i gènere. (40%)

4. Activitat avaluació final. Examen. (20%)

 

Convocatòria extraordinària: 

1. Activitat 1: "Pensar geogràficament" (50%)

2. Activitat 2: Examen final (50%)

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general:

Introducció a la Geografia:

BROTTON, Jerry (2014). Historia del mundo en 12 mapas. Barcelona: Debate.

DARDEL, Eric (2013 ). El hombre y la Tierra. Naturaleza de la realidad geográfica. Madrid: Biblioteca Nueva.

DAVIS, Mike (2020). Llega el monstruo COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo. Madrid: Capitan Swing.

FARINELLI, Franco (2003). Geografia. Un'introduzione ai modelli del mondo. Torino: Einaudi. 

MURPHY, Alexander B. (2020) Geografía. ¿Por qué importa? Madrid: Alianza Editorial.